Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/ministrija/publiskie_iepirkumi/publisko_iepirkumu_likuma_2pielikums/

Publisko iepirkumu likuma 2.pielikums

22.11.2017

Informatīvā paziņojuma publikācijas datums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Lēmuma pieņemšanas datums

 

Līguma izpildītājs

Līgumcena (bez PVN)

Nolikums

VM 2017/31/ESF "Ekspertu konsultācijas" Eiropas Sociālā fonda projekta darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" (Identifikācijas Nr.9.2.6.0/17/I/001) ietvaros"
04.01.2018. 17.01.2018., plkst. 11:00       Nolikums
VM 2017/26/ESF “Apmācību organizēšana izglītības un sociālo iestāžu ēdināšanas uzņēmumos strādājošajiem pavāriem, pārtikas tehnologiem u.c. speciālistiem, kā arī bērnu aprūpes iestāžu, kas sniedz ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus, darbiniekiem un klientiem par veselīga uztura jautājumiem ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros”
10.08.2017.  18.08.2017., plkst. 10:00 25.10.2017. Lēmums. Ziņojums     Nolikums
VM 2017/16/ESF “Apmācību organizēšana izglītības un sociālo iestāžu ēdināšanas uzņēmumos strādājošajiem pavāriem, pārtikas tehnologiem u.c. speciālistiem, kā arī bērnu aprūpes iestāžu, kas sniedz ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus, darbiniekiem un klientiem par veselīga uztura jautājumiem ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros” 
21.06.2017. 12.07. 2017., plkst. 10:00 25.10.2017. Lēmums. Ziņojums.     Nolikums
VM 2017/15/ESF “Apmācību organizēšana pašvaldību deleģētajiem veselības veicināšanas koordinatoriem, pašvaldību atbildīgajām amatpersonām veselības veicināšanas un sabiedrības veselības jautājumos, un Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros” 
16.06.2017.  05.07.2017., plkst. 10:00 22.08.2017. Lēmums. Ziņojums. SIA "Divi gani". Līgums   Nolikums.
VM 2017/14/ESF "Apmācību organizēšana izglītības iestāžu pedagogiem par veselības izglītības jautājumiem ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros”
09.06.2017. 28.06.2017., plkst.10:00.

31.07.2017. Lēmums.

Ziņojums.

SIA "Divi gani"

Līgums

 

Nolikums.

Nolikumi grozījumi.

Jautājumi un atbildes

VM 2017/13/ESF „Programma pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu pedagogiem un bērniem par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros”
06.06.2017. 26.06.2017., plkst.10:00. 11.09.2017. Lēmums. Ziņojums.

SIA "Divi gani". Līgums (1.daļa).

SIA "Divi gani". Līgums (2.daļa).

 

Nolikums.

Jautājumi un atbildes.

Jautājumi un atbildes.

VM 2017/12/ESF „Pilotprojekts smēķēšanas atmešanai slimību profilakses pasākumu īstenošanai ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros”
01.06.2017.  19.06.2017., plkst. 10:00 27.07.2017. Lēmums. Ziņojums. Personu apvienība "Atkarības speciālistu apvienība". Līgums.  

Nolikums.

Jautājumi un atbildes.

Jautājumi un atbildes.

Pilotprojekts smēķēšanas atmešanai slimību profilakses pasākumu īstenošanai ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros VM 2017/08 ESF
02.05.2017. -

Iepirkums pārtraukts (17.05.2017.)

Lēmums

- -

Nolikums. Pielikumi

Programma pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu pedagogiem un bērniem par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros VM 2017/05/ESF
28.02.2017. 20.03.2017., plkst. 11:00 04.04.2017. Lēmums.    

Nolikums. Pielikumi.  

Nolikums ar 03.03.2017. grozījumiem.

Pielikumi ar 03.03.2017 grozījumiem.

Jautājumi un atbildes.

Komandējuma pakalpojumu nodrošināšana Veselības ministrijai VM2016/02
13.04.2016. 28.04.2016. plkst. 11:00 10.06.2016. SIA "Latvia Tours" 250 000 eiro -
Komandējuma pakalpojumu nodrošināšana Veselības ministrijai VM2015/06
17.11.2015. 03.12.2015. plkst. 11.00. 03.02.2016. Iepirkums pārtraukts, jo jāveic grozījumi iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā un saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas vērtēšanas kritērijos.  - -
M2014/15ESF Atkārtota mācību procesa realizācija māsu papildpecialitātes iegūšanai 2014.gadā (2 programmas)
30.09.2014. 15.10.2014. līdz plkst. 11:00 22.10.2014. Iepirkums izbeigts bez rezultāta - -
VM2014/14ESF Atkārtota mācību procesa realizācija personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidē 2014. gadā (1 programma)
30.09.2014. 15.10.2014. līdz plkst. 11:00 22.10.2014. Juridisku personu apvienība Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts 29 000,00 eiro -
VM2014/9ESF Programmu, mācību materiālu izstrāde un mācību procesa realizācija personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidē 2014.gadā (3 programmas)
02.07.2014. 18.07.2014. līdz plkst. 11:00 28.07.2014. 1.daļa: juridisku personu apvienība Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts; 2.daļa: Rīgas Stradiņa universitāte; 3.daļa: juridisku personu apvienība Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts. 1.daļa: 76 000,00 eiro; 2.daļa: 24 690,90 eiro; 3.daļa: 19 000,00 eiro.  -
VM2014/8ESF Atkārtota mācību procesa realizācija personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidē 2014.gadā (4 programmas)
10.06.2014. 27.06.2014. līdz plkst. 11.00 01.07.2014. 1.daļa: juridisku personu apvienība Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts, 2.daļa: Rīgas Stradiņa universitāte, 3.daļa: juridisku personu apvienība Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts, 4.daļa: juridisku personu apvienība Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts

1.daļa:19000,00 eiro;

2.daļa: 30940,20 eiro;

3.daļa:39000,00 eiro.

4.daļa: EUR 39000,00

-
VM2014/6ESF Programmas, mācību materiālu izstrāde un mācību procesa realizācija personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidē 2014.gadā (2 programmas)
23.04.2014. 14.05.2014. līdz plkst. 11:00 19.05.2014. 1.daļa: Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža”, 2.daļa: juridisku personu apvienība Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts

1.daļa: 30 755,00 eiro

2.daļa: 27 500,00 eiro

-
VM2014/2ESF Atkārtota mācību procesa realizācija personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidē 2014. gadā (1 programma)
11.02.2014. 26.02.2014. līdz plkst. 11:00 26.02.2014. Juridisku personu apvienība: Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts 170 000,00 eiro -
VM2013/36ESF Atkārtota mācību procesa realizācija neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīga specialitātes iegūšanai
16.12.2013. 08.01.2014. plkst. 11:00 14.01.2014. Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža” 20 910,00 eiro -
VM2013/31ESF Programmu, mācību materiālu izstrāde un mācību procesa realizācija personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidē 2013. un 2014. gadā (4 programmas)
09.12.2013. 27.12.2013. plkst. 11:00 09.01.2014. 1.daļa: iepirkums pārtraukts, 2.daļa: iepirkums pārtraukts, 3.daļa: Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža”, 4.daļa: juridisku personu apvienība Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts

3.daļa: 21 343,08 eiro;

4.daļa: 42 686,15 eiro.

-
 VM2013/30 Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Veselības ministrijai
21.11.2013. 03.12.2013. plkst. 11:00 31.01.2014.  SIA "Averoja" 448 204,62 eiro  
VM2013/26ESF Atkārtota mācību procesa realizācija māsu pamatspecialitāšu iegūšanai 2013. un 2014. gadā
05.09.2013. 20.09.2013. līdz plkst. 15.00  04.10.2013. Rīgas Stradiņa universitāte 1.daļa: LVL 65 000, 2.daļa: LVL 13 000 -
VM2013/17ESF Eiropas Savienības fondu 2007. – 2013.gada plānošanas perioda projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” jurista un iepirkumu speciālista pakalpojumu iegāde
18.07.2013. 02.08.2013. līdz plkst. 10.00 09.08.2013.

1.daļa Kristīne Erdmane; 2.daļa SIA "Public and Private Law Consulting”

1.daļa - LVL 18195,00; 2.daļa - LVL 9900,00 -
VM2013/20ESF Atkārtota mācību procesa realizācija māsu pamatspecialitāšu iegūšanai 2013. un 2014. gadā
27.06.2013. 15.07.2013. līdz plkst. 15.00 30.07.2013. 1., 2., 4.daļa: Latvijas Universitāte, 3., 7. daļa: Rīgas Stradiņa universitāte, 5., 6.daļa: bez rezultāta 1.daļa - 58 500 LVL, 2.daļa - 32 500,00 LVL, 3.daļa - 39 000 LVL, 4.daļa - 39 000 LVL, 7.daļa: 13 000,00 LVL -
VM2013/14ESF Programmu, mācību materiālu izstrāde un mācību procesa realizācija personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidē 2013. gadā (1 programma)
05.06.2013. 19.06.2013. līdz plkst. 14.00 20.06.2013. Juridisku personu apvienība: Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts 149 000,00 -
VM2013/13ESF Programmu, mācību materiālu izstrāde un mācību procesa realizācija personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidē 2013. un 2014. gadā (2 programmas)
31.05.2013. 17.06.2013. līdz plkst. 14.00 18.06.2013. LU aģentūra "Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža"

1.daļa - 36 640,00 LVL       

2.daļa - bez rezultāta

-
VM2013/12ESF Programmu, mācību materiālu izstrāde un mācību procesa realizācija personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidē 2013. gadā (7 programmas)
31.05.2013. 20.06.2013. līdz plkst. 15.00  02.07.2013. 1., 2.daļa: Rīgas Stradiņa universitāte, 3.daļa: LU aģentūra „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža”, 4., 5., 7.daļa: juridisku personu apvienība Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts, 6.daļa: bez rezultāta 1.daļa: 27 869,30 LVL, 2.daļa: 27 173,90 LVL, 3.daļa: 19 480,00 LVL, 4.daļa: 10 000,00 LVL, 5.daļa: 20 000,00 LVL, 7.daļa: 10 000,00 LVL. -

VM2013/9ESF Programmu, mācību materiālu izstrāde un mācību procesa realizācija vispārējo zināšanu un  prasmju pilnveidē 2013.gadā

30.04.2013. 24.05.2013. līdz plkst. 14.00 04.06.2013. 1.daļa: SIA “Mediju tilts”, 2.daļa: SIA “Biznesa augstskola Turība” Profesionālās izaugsmes centrs 1.daļa: 59 400,00 LVL un 2.daļa: 19 400,00 LVL

-

VM2013/1ESF Programmu, mācību materiālu izstrāde un mācību procesa realizācija personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidē 2013.gadā

28.01.2013. 12.02.2013. līdz plkst. 15.00 13.02.2013.

Iepirkuma priekšmeta 1.daļa: juridisku personu apvienība Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts, LU aģentūra ”Latvijas Universitātes P.Stradiņa koledža”, iepirkuma priekšmeta 2., 3., 4.daļa: juridisku personu apvienība Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts, LU aģentūra ”Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža”, iepirkuma priekšmeta 5., 6. 7.daļa: Rīgas Stradiņa universitāte.

1.daļa: 76 192,00 LVL; 

2.daļa: 38 096,00 LVL; 3.daļa: 19 048,00 LVL; 4.daļa: 114 288,00 LVL; 5.daļa: 38 096,00 LVL; 6.daļa: 57 144,00 LVL; 7.daļa: 38 096,00 LVL

-

VM2012/16 ESF Programmas, mācību materiāla izstrāde un mācību procesa realizācija personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidē 2013. un 2014.gadā

29.10.2012.

09.11.2012. līdz plkst. 16.00

12.11.2012. Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža” 59 500,00 LVL -

VM2012/13 ESF Programmu, mācību materiālu izstrāde un mācību procesa realizācija personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidē 2013.gadā

29.10.2012.

14.11.2012. līdz plkst. 15.00

 15.11.2012. Rīgas Stradiņa universitāte (1., 2., 5. daļa), juridisku personu apvienība: Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts, Latvijas Universitātes aģentūra ”Latvijas Universitātes P.Stradiņa koledža”, Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža” (3., 4., 6.daļa)  465 000,00 LVL -

VM2012/14ESF Atkārtota mācību procesa realizācija māsu pamatspecialitāšu iegūšanai 2013. un 2014.gadā

20.09.2012. 04.10.2012. līdz plkst. 16.00

10.10.2012.

Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža”, Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža”

137 740,00 LVL -

VM2012/05  Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Veselības ministrijai

 15.08.2012 07.09.2012., plkst. 11:00 17.10.2012. Līguma izpildītājs - SIA "Latvia Tours" Līgumcena -  8 LVL  maksimālā starpniecības pakalpojuma cena 1 personai. 

-                  

VM2012/6ESF Atkārtota mācību procesa realizācija personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidē

26.06.2012. 10.07.2012. līdz plkst. 17.00 11.07.2012.

Juridisku personu apvienība: Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts, Latvijas Universitātes aģentūra ”Latvijas Universitātes P.Stradiņa koledža”, Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža

395 000,00 -
VM2012/8ESF Eiropas Savienības fondu 2007. – 2013.gada plānošanas perioda projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” jurista un iepirkumu speciālista pakalpojumu iegāde
13.06.2012. 26.06.2012. līdz plkst. 14.00  06.07.2012. Kristīne Erdmane (1.daļa), Ēriks Mežalis  (2.daļa)

1.daļa - LVL 15 252,00; 2.daļa - LVL 9600,00 

-
VM 2012/3ESF Mācību procesa realizācija personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidē 2012.gadā (programma "Veselības veicināšana un veselības veicināšanas darba organizācija") 
01.06.2012. 14.06.2012. plkst. 17.00 15.06.2012. Juridisku personu apvienība: Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts, Rīgas Stradiņa universitāte  LVL 198 000,00 Nolikums
VM2012/09  Par pakalpojuma iegādi izglītojošo pasākumu izstrādei un realizācijai
31.05.2012. 22.06.2012. plkst. 12:00 13.07.2012. 1.daļa - Biedrība "Dzīvo veselīgi"   LVL 3 800,00 -
2.daļa - Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs "Saspraude" LVL 3 062,00
3.daļa - SIA "Vidzemes slimnīca" LVL 3 950,00
4.daļa - SIA "DCH komanda"  LVL 4 000,00

VM2012/2ESF Programmu, mācību materiālu izstrāde un mācību procesa realizācija vispārējo zināšanu un  prasmju pilnveidē 2012.gadā

16.03.2012.

03.04.2012. līdz 17:00

08.05.2012. Rīgas Stradiņa universitāte  LVL 92803.69
-

VM2011/35ESF Programmu, mācību materiālu izstrāde un mācību procesa realizācija personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidē 2011. un 2012.gadā

25.11.2011.

08.12.2011. līdz 17:00

22.12.2011.

Juridisku personu apvienība: biedrība "Latvijas Ārstu biedrība", biedrība "Nacionālais sabiedrības veselības institūts"

LVL 172700.00

-

VM2011/33ESF Atkārtota mācību procesa realizācija māsu papildspecialitāšu iegūšanai 2012.gadā

22.11.2011.

05.12.2011. līdz 17:00

16.12.2011.

Latvijas Universitāte, LU aģentūra "Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža"

LVL 25000.00

-

VM2011/22ESF Mācību procesa atkārtota realizācija personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveides programmās 2012.gadā

30.09.2011.

11.10.2011. līdz 17:00

14.10.2011.

Juridisku personu apvienība: biedrība "Latvijas Ārstu biedrība", biedrība "Nacionālais sabiedrības veselības institūts", Juridisku personu apvienība: biedrība "Latvijas Ārstu biedrība", LU aģentūra "Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledža", LU aģentūra "Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža"

332160.00 LVL
-

VM2011/19ESF Mācību procesa atkārtota realizācija vispārējo zināšanu un  prasmju pilnveides programmās 2012.gadā

 09.09.2011.

16.09.2011. līdz 17:00

20.09.2011.

Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts

122 400.00 LVL
-

VM2011/18ESF Programmas, mācību materiāla izstrāde un mācību procesa realizācija vispārējo zināšanu un  prasmju pilnveidē veselības nozares politikas plānošanā un īstenošanā iesaistītajām personām

 07.09.2011.

21.09.2011. līdz 17:00

30.09.2011.

Latvijas Ārstu biedrība (1.daļa); SIA "PAC Agenda" (2.daļa); SIA "Biznesa aigstskola Turība" (3.daļa)

1.daļa - LVL 9800.00; 2.daļa - 1990.00; 3.daļa - 4999.00
-

VM2011/14ESF Programmu, mācību materiālu izstrāde un mācību procesa realizācija ārstu profesionālās darbības atjaunošanai 2011. un 2012.gadā

 07.09.2011.

22.09.2011. līdz plkst. 17:00

28.09.2011.

Latvijas Universitāte, Latvijas ārstu biedrība (1., 2., 3., 7., 10., 12., 14.daļa)

17.00 LVL (par 1 apmācības stundu - 1., 2., 3.daļa); 19.00 LVL (par 1 apmācības stundu - 7., 10., 12., 14.daļa)
-

VM2011/6ESF Programmas un mācību materiāla izstrāde un mācību procesa realizācija profesionālo prasmju pilnveidē (programma „Ģimenes ārsta praksē iesaistīto māsu, ārsta palīgu apmācība veselības veicināšanas un sabiedrības veselības jautājumos”)

20.05.2011.

10.06.2011. līdz 17.00

04.07.2011.

Rīgas Stradiņa universitāte

 94419.13 LVL
-

VM2011/5ESF Programmas, mācību materiāla izstrāde un mācību procesa realizācija zināšanu un prasmju papildināšanai ārstiem speciālistiem

21.04.2011.
06.05.2011. līdz 17.00

11.05.2011.

Juridisku personu apvienība: Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts; Rīgas Stradiņa universitāte.

150 614.80 LVL
-

VM2011/2ESF Programmas, mācību materiāla izstrāde un mācību procesa realizācija vispārējo zināšanu un  prasmju pilnveidē („Veselības aprūpē strādājošo apmācība specifiskās IT prasmēs”)

01.02.2011.
15.02.2011. līdz 17.00

-

-

-
-

VM2011/1ESF Standartu un vadlīniju izstrāde

31.01.2011.
18.02.2011. līdz 14:00

08.03.2011.

Juridisko personu apvienība – Latvijas Universitāte, Rīgas Stradiņa universitāte

30 000.00 LVL
-

VM2010/21ESF Ceļojumu aģentūru pakalpojumu nodrošināšana projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” (aktivitāte – personāla pieredzes apmaiņa) ietvaros

08.12.2010.
22.12.2010.
līdz 12:00

25.01.2011
 

SIA „Averoja”,
SIA „Tūrisma aģentūra Balta”,
SIA CB „Express Travel”,
SIA „Latvia Tours”.
-
-

VM2010/28ESF Mācību procesa atkārtota  realizācija vispārējo zināšanu un prasmju pilnveides programmās

29.11.2010.
06.12.2010.
līdz 17:00

07.12.2010.
 

Latvijas Ārstu biedrība
198 000.00 LVL
-

VM2010/20ESF Profesionālo zināšanu un  prasmju pilnveides programmu atkārtota realizācija 2010., 2011.gadā

01.09.2010.
24.09.2010.
līdz 17:00

10.01.2011.
 

Latvijas Ārstu biedrība
177566.40 LVL 
-

VM2010/19ESF Programmas, mācību materiālu izstrāde un mācību procesa realizācija ārstu profesionālās darbības atjaunošanai 2010./2011.gadā

30.08.2010.
29.09.2010.
līdz 17:00
10.11.2010.
Juridisko personu apvienība – Latvijas Universitāte un Latvijas Ārstu biedrība
4,50 LVL (vienas apmācības stundas izmaksas; kopējā līgumcena tiks noteikta, reizinot vienas apmācības stundas izmaksas ar kopējo apmācības stundu skaitu).

-

VM2010/14ESF Profesionālo prasmju pilnveides programmu, mācību materiālu izstrāde un mācību procesa realizācija fizioterapijā

08.06.2010.
17.06.2010. līdz 17:00
18.06.2010.
SIA „Baltmedika”
61000.00 LVL
-

VM2010/5ESF 30 profesionālo prasmju pilnveides programmu, mācību materiālu izstrāde un mācību procesa realizācija

13.04.2010.
05.05.2010. līdz 17:00
20.05.2010.
SIA “LU Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūts”; LU aģentūra “Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža”;  juridisko personu apvienība: Latvijas Ārstu biedrība, LU Medicīnas koledža; Rīgas Stradiņa universitāte; Latvijas Ārstu biedrība
380410.06 LVL
-

VM2010/6ESF Programmu un mācību materiālu izstrāde un mācību procesa realizācija māsu papildspecialitātēs

21.06.2010

07.07.2010. līdz 17:00

21.07.2010.
LU aģentūra “Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža”, Juridisko personu Latvijas Universitāte, LU Rīgas Medicīnas koledža apvienība
153 382.00 LVL
-

VM2010/15ESF (Precizēts) Mācību procesa atkārtota realizācija vispārējo zināšanu un  prasmju pilnveides programmās 2010., 2011.gadā

04.08.2010

10.09.2010. līdz 17:00

23.09.2010.
 
Rīgas Stradiņa universitāte un SIA "Biznesa augstskola Turība" profesionālās izaugsmes centrs
183390,30 LVL
 -