Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Publiskie iepirkumi
Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Publiskie iepirkumi

Publisko iepirkumu likuma 2.pielikums

11.03.2019

Informatīvā paziņojuma publikācijas datums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Lēmuma pieņemšanas datums

 

Līguma izpildītājs

Līgumcena (bez PVN)

Nolikums

VM 2019/03/ESF "Ārstniecības personu mentoru sagatavošana"
11.03.2019. 01.04.2019. plkst. 14.00       Informācija par iepirkumu pieejama - www.eis.gov.lv
VM 2018/31/ESF "Ārstniecības jomā un sociālajā jomā strādājošo speciālistu apmācību programmu sagatavošana un apmācību īstenošana" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros
21.12.2018.  28.01.2019., plkst. 12.00       NolikumsJautājums un atbilde. 22.01.2019. Papildus skaidrojums nolikuma prasībām. 25.01.2019. Jautājums un atbilde.
VM 2018/28/ESF Semināru organizēšana  Nacionālā veselīgo pašvaldību tīkla koordinatoriem un pašvaldību  atbildīgajām amatpersonām un Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem veselības veicināšanas un sabiedrības veselības jautājumos” Eiropas Savienības fonda projekta Nr.9.2.4.1/16/I/001 "Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi" ietvaros
21.12.2018.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš mainīts uz 04.03.2019., plkst. 14:00 (iepriekš 25.02.2019. plkst.14:00)       NolikumsNolikuma grozījumi (09.01.2019.). Nolikuma grozījumi (ar 2019.gada 9.janvāra, 2019.gada 7.februāra grozījumiem). Nolikuma grozījumi (14.02.2019.). Jautājums un atbilde. (21.02.2019.). Jautājums un atbilde.
VM 2018/22/ESF "Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personāla un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju apmācību sirds un asinsvadu sistēmu slimību jomā programmu sagatavošana un apmācību īstenošana" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros
28.05.2018. Piedāvājuma iesniegšanas termiņš mainīts uz 02.07.2018. (iepriekš 26.06.2018.), plkst. 12:00 03.10.2018. Paziņojums par lēmuma pieņemšanu     Nolikums. 11.06.2018., 20.06.2018. un 27.06.2018. Nolikuma grozījumi. 28.06.2018. Jautājums un atbilde.13.06.2018. Jautājums un atbilde.
VM 2018/21/ESF "Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personāla un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju apmācību onkoloģisko slimību jomā programmu sagatavošana un apmācību īstenošana" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros
28.05.2018. 26.06.2018., plkst. 12:00

20.09.2018. Paziņojums par lēmuma pieņemšanu

    Nolikums. 11.06.2018. Nolikuma grozījumi.
VM 2018/20/ESF "Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personāla un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju apmācību primārās veselības aprūpes jomā programmu sagatavošana un apmācību īstenošana" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros
25.05.2018.  Piedāvājuma iesniegšanas termiņš mainīts uz 21.06.2018. (iepriekš 18.06.2018.), plkst. 12:00

24.08.2018. Paziņojums par lēmumu (10.daļai).

30.08.2018. Paziņojums par lēmumu (6.daļai).

14.09.2018. Paziņojums par lēmumu (1.,2.,3.,4.,5.,7.,8.,9.,11.,12.daļai). 

    Nolikums. 07.06.2018. Nolikuma grozījumi.
VM 2018/19/ESF "Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personāla un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju apmācību psihiskās veselības jomā programmu sagatavošana un apmācību īstenošana" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros
25.05.2018. 26.06.2018., plkst. 12:00  06.09.2018. Paziņojums par lēmumu (1., 3., 4., 5.,6., 7., 8., 9.daļai). 09.10.2018. Paziņojums par lēmumu (2.daļai).     Nolikums. 11.06.2018. Nolikuma grozījumiJautājums un atbilde.
VM 2018/17/ESF "Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personāla un farmaceitiskās aprūpes pakalpojumu sniedzēju apmācību bērnu, sākot no perinatālā un neonatālā perioda, veselības jomā programmu sagatavošana un apmācību īstenošana" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros
07.05.2018. 07.06.2018., plkst. 12:00

 27.11.2018. Paziņojums par lēmuma pieņemšanu01.10.2018. Paziņojums par lēmuma pieņemšanu. 10.09.2018. Paziņojums par lēmumu23.08.2018. Paziņojums par lēmumu

    Nolikums. 17.05.2018. Jautājums un atbilde.
VM 2018/16/ESF "Aktuālas ārstnieciskās un diagnostiskās metodes ārstniecības un ārstniecības atbalsta personu praksē" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros
07.05.2018.  17.05.2018., plkst. 12:00 06.06.2018. Paziņojums par lēmumu     Nolikums. 15.05.2018. Jautājums un atbilde; Pielikums "Metodiskā līdzekļa izstrādāšanas un noformēšanas kārtība".
VM 2018/12/ESF "Ekspertu konsultācijas" Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.9.2.6.0/17/I/001 “Ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikācijas uzlabošana” darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju” ietvaros
10.04.2018. 20.04.2018., plkst. 12:00 30.05.2018. Paziņojums par lēmumu     Nolikums.
VM 2018/05/ESF “Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personāla apmācību neatliekamās medicīniskās palīdzības jautājumos programmu sagatavošana un apmācību īstenošana”  Eiropas Sociālā fonda projekta darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" (Identifikācijas Nr.9.2.6.0/17/I/001) ietvaros
14.02.2018.  25.04.2018., līdz plkst.12:00

26.06.2018. Paziņojums par lēmumu (9., 10., 11.daļai).

19.07.2018. Paziņojums par lēmumu (3.,4.,8.,14. daļai).

23.08.2018. Paziņojums par lēmumu (6., 12., 13.daļai).

12.09.2018. Paziņojums par lēmumu (1., 2., 5., 7.daļai).

   

Nolikums.

26.02.2018., 14.03.2018., 03.04.2018. un 16.04.2018. Nolikuma grozījumi.

Jautājums un atbilde.

VM 2018/04/ESF “Ārstniecības, ārstniecības atbalsta personāla vispārējo zināšanu un prasmju pilnveides programmu sagatavošana un apmācību īstenošana”  Eiropas Sociālā fonda projekta darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" (Identifikācijas Nr.9.2.6.0/17/I/001) ietvaros
14.02.2018. 10.04.2018., līdz plkst.12:00

30.05.2018. Paziņojums par lēmumu

06.07.2018. Precizējošais paziņojums par lēmumu (2.daļai)

   

Nolikums.

26.02.2018., 14.03.2018. un 28.03.2018. Nolikuma grozījumi.

VM 2017/32/ESF "Neatliekamās medicīnas ārsta palīga specialitātes iegūšana" Eiropas Sociālā fonda projekta darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" (Identifikācijas Nr.9.2.6.0/17/I/001) ietvaros
25.01.2018.  02.02.2018., plkst. 12:00 09.03.2018. Paziņojums par lēmumu. Piegādātāju apvienība – Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža un Rīgas Stradiņa universitātes Sarkanā Krusta medicīnas koledža   

Nolikums.

Jautājums un atbilde.

VM 2017/31/ESF "Ekspertu konsultācijas" Eiropas Sociālā fonda projekta darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.2.6.specifiskā atbalsta mērķa "Uzlabot ārstniecības un ārstniecības atbalsta personāla kvalifikāciju" (Identifikācijas Nr.9.2.6.0/17/I/001) ietvaros"
04.01.2018. 17.01.2018., plkst. 11:00 06.03.2018. Paziņojums par lēmumu. Latvijas Pediatru asociācija    Nolikums
VM 2017/26/ESF “Apmācību organizēšana izglītības un sociālo iestāžu ēdināšanas uzņēmumos strādājošajiem pavāriem, pārtikas tehnologiem u.c. speciālistiem, kā arī bērnu aprūpes iestāžu, kas sniedz ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus, darbiniekiem un klientiem par veselīga uztura jautājumiem ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros”
10.08.2017.  18.08.2017., plkst. 10:00 25.10.2017. Paziņojums par lēmumu. Ziņojums     Nolikums
VM 2017/16/ESF “Apmācību organizēšana izglītības un sociālo iestāžu ēdināšanas uzņēmumos strādājošajiem pavāriem, pārtikas tehnologiem u.c. speciālistiem, kā arī bērnu aprūpes iestāžu, kas sniedz ģimeniskai videi pietuvinātus pakalpojumus, darbiniekiem un klientiem par veselīga uztura jautājumiem ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros” 
21.06.2017. 12.07. 2017., plkst. 10:00 25.10.2017. Paziņojums par lēmumu. Ziņojums. Līgums. Vienošanās   Nolikums
VM 2017/15/ESF “Apmācību organizēšana pašvaldību deleģētajiem veselības veicināšanas koordinatoriem, pašvaldību atbildīgajām amatpersonām veselības veicināšanas un sabiedrības veselības jautājumos, un Veselību veicinošo skolu tīkla koordinatoriem ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros” 
16.06.2017.  05.07.2017., plkst. 10:00 22.08.2017. Paziņojums par lēmumu. Ziņojums. SIA "Divi gani". Līgums   Nolikums.
VM 2017/14/ESF "Apmācību organizēšana izglītības iestāžu pedagogiem par veselības izglītības jautājumiem ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros”
09.06.2017. 28.06.2017., plkst.10:00.

31.07.2017. Paziņojums par lēmumu.

Ziņojums.

SIA "Divi gani"

Līgums

 

Nolikums.

Nolikumi grozījumi.

Jautājumi un atbildes

VM 2017/13/ESF „Programma pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu pedagogiem un bērniem par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros”
06.06.2017. 26.06.2017., plkst.10:00. 11.09.2017. Paziņojums par lēmumu. Ziņojums.

SIA "Divi gani". Līgums (1.daļa).

SIA "Divi gani". Līgums (2.daļa).

 

Nolikums.

Jautājumi un atbildes.

Jautājumi un atbildes.

VM 2017/12/ESF „Pilotprojekts smēķēšanas atmešanai slimību profilakses pasākumu īstenošanai ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros”
01.06.2017.  19.06.2017., plkst. 10:00 27.07.2017. Paziņojums par lēmumu. Ziņojums. Personu apvienība "Atkarības speciālistu apvienība". Līgums.  

Nolikums.

Jautājumi un atbildes.

Jautājumi un atbildes.

Pilotprojekts smēķēšanas atmešanai slimību profilakses pasākumu īstenošanai ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros VM 2017/08 ESF
02.05.2017. -

Iepirkums pārtraukts (17.05.2017.)

Paziņojums par lēmumu

- -

Nolikums. Pielikumi

Programma pirmsskolas un sākumskolas izglītības iestāžu pedagogiem un bērniem par mutes un zobu veselības veicināšanu saistībā ar veselīga uztura paradumiem ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros VM 2017/05/ESF
28.02.2017. 20.03.2017., plkst. 11:00 04.04.2017. Paziņojums par lēmumu.    

Nolikums. Pielikumi.  

Nolikums ar 03.03.2017. grozījumiem.

Pielikumi ar 03.03.2017 grozījumiem.

Jautājumi un atbildes.

Komandējuma pakalpojumu nodrošināšana Veselības ministrijai VM2016/02
13.04.2016. 28.04.2016. plkst. 11:00 10.06.2016. SIA "Latvia Tours". Līgums. 250 000 eiro -
Komandējuma pakalpojumu nodrošināšana Veselības ministrijai VM2015/06
17.11.2015. 03.12.2015. plkst. 11.00. 03.02.2016. Iepirkums pārtraukts, jo jāveic grozījumi iepirkuma nolikuma tehniskajā specifikācijā un saimnieciski visizdevīgākā piedāvājuma noteikšanas vērtēšanas kritērijos.  - -
M2014/15ESF Atkārtota mācību procesa realizācija māsu papildpecialitātes iegūšanai 2014.gadā (2 programmas)
30.09.2014. 15.10.2014. līdz plkst. 11:00 22.10.2014. Iepirkums izbeigts bez rezultāta - -
VM2014/14ESF Atkārtota mācību procesa realizācija personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidē 2014. gadā (1 programma)
30.09.2014. 15.10.2014. līdz plkst. 11:00 22.10.2014. Juridisku personu apvienība Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts 29 000,00 eiro -
VM2014/9ESF Programmu, mācību materiālu izstrāde un mācību procesa realizācija personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidē 2014.gadā (3 programmas)
02.07.2014. 18.07.2014. līdz plkst. 11:00 28.07.2014. 1.daļa: juridisku personu apvienība Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts; 2.daļa: Rīgas Stradiņa universitāte; 3.daļa: juridisku personu apvienība Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts. 1.daļa: 76 000,00 eiro; 2.daļa: 24 690,90 eiro; 3.daļa: 19 000,00 eiro.  -
VM2014/8ESF Atkārtota mācību procesa realizācija personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidē 2014.gadā (4 programmas)
10.06.2014. 27.06.2014. līdz plkst. 11.00 01.07.2014. 1.daļa: juridisku personu apvienība Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts, 2.daļa: Rīgas Stradiņa universitāte, 3.daļa: juridisku personu apvienība Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts, 4.daļa: juridisku personu apvienība Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts

1.daļa:19000,00 eiro;

2.daļa: 30940,20 eiro;

3.daļa:39000,00 eiro.

4.daļa: EUR 39000,00

-
VM2014/6ESF Programmas, mācību materiālu izstrāde un mācību procesa realizācija personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidē 2014.gadā (2 programmas)
23.04.2014. 14.05.2014. līdz plkst. 11:00 19.05.2014. 1.daļa: Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža”, 2.daļa: juridisku personu apvienība Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts

1.daļa: 30 755,00 eiro

2.daļa: 27 500,00 eiro

-
VM2014/2ESF Atkārtota mācību procesa realizācija personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidē 2014. gadā (1 programma)
11.02.2014. 26.02.2014. līdz plkst. 11:00 26.02.2014. Juridisku personu apvienība: Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts 170 000,00 eiro -
VM2013/36ESF Atkārtota mācību procesa realizācija neatliekamās medicīniskās palīdzības ārsta palīga specialitātes iegūšanai
16.12.2013. 08.01.2014. plkst. 11:00 14.01.2014. Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža” 20 910,00 eiro -
VM2013/31ESF Programmu, mācību materiālu izstrāde un mācību procesa realizācija personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidē 2013. un 2014. gadā (4 programmas)
09.12.2013. 27.12.2013. plkst. 11:00 09.01.2014. 1.daļa: iepirkums pārtraukts, 2.daļa: iepirkums pārtraukts, 3.daļa: Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža”, 4.daļa: juridisku personu apvienība Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts

3.daļa: 21 343,08 eiro;

4.daļa: 42 686,15 eiro.

-
 VM2013/30 Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Veselības ministrijai
21.11.2013. 03.12.2013. plkst. 11:00 31.01.2014.  SIA "Averoja" 448 204,62 eiro  
VM2013/26ESF Atkārtota mācību procesa realizācija māsu pamatspecialitāšu iegūšanai 2013. un 2014. gadā
05.09.2013. 20.09.2013. līdz plkst. 15.00  04.10.2013. Rīgas Stradiņa universitāte 1.daļa: LVL 65 000, 2.daļa: LVL 13 000 -
VM2013/17ESF Eiropas Savienības fondu 2007. – 2013.gada plānošanas perioda projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” jurista un iepirkumu speciālista pakalpojumu iegāde
18.07.2013. 02.08.2013. līdz plkst. 10.00 09.08.2013.

1.daļa Kristīne Erdmane; 2.daļa SIA "Public and Private Law Consulting”

1.daļa - LVL 18195,00; 2.daļa - LVL 9900,00 -
VM2013/20ESF Atkārtota mācību procesa realizācija māsu pamatspecialitāšu iegūšanai 2013. un 2014. gadā
27.06.2013. 15.07.2013. līdz plkst. 15.00 30.07.2013. 1., 2., 4.daļa: Latvijas Universitāte, 3., 7. daļa: Rīgas Stradiņa universitāte, 5., 6.daļa: bez rezultāta 1.daļa - 58 500 LVL, 2.daļa - 32 500,00 LVL, 3.daļa - 39 000 LVL, 4.daļa - 39 000 LVL, 7.daļa: 13 000,00 LVL -
VM2013/14ESF Programmu, mācību materiālu izstrāde un mācību procesa realizācija personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidē 2013. gadā (1 programma)
05.06.2013. 19.06.2013. līdz plkst. 14.00 20.06.2013. Juridisku personu apvienība: Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts 149 000,00 -
VM2013/13ESF Programmu, mācību materiālu izstrāde un mācību procesa realizācija personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidē 2013. un 2014. gadā (2 programmas)
31.05.2013. 17.06.2013. līdz plkst. 14.00 18.06.2013. LU aģentūra "Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža"

1.daļa - 36 640,00 LVL       

2.daļa - bez rezultāta

-
VM2013/12ESF Programmu, mācību materiālu izstrāde un mācību procesa realizācija personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidē 2013. gadā (7 programmas)
31.05.2013. 20.06.2013. līdz plkst. 15.00  02.07.2013. 1., 2.daļa: Rīgas Stradiņa universitāte, 3.daļa: LU aģentūra „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža”, 4., 5., 7.daļa: juridisku personu apvienība Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts, 6.daļa: bez rezultāta 1.daļa: 27 869,30 LVL, 2.daļa: 27 173,90 LVL, 3.daļa: 19 480,00 LVL, 4.daļa: 10 000,00 LVL, 5.daļa: 20 000,00 LVL, 7.daļa: 10 000,00 LVL. -

VM2013/9ESF Programmu, mācību materiālu izstrāde un mācību procesa realizācija vispārējo zināšanu un  prasmju pilnveidē 2013.gadā

30.04.2013. 24.05.2013. līdz plkst. 14.00 04.06.2013. 1.daļa: SIA “Mediju tilts”, 2.daļa: SIA “Biznesa augstskola Turība” Profesionālās izaugsmes centrs 1.daļa: 59 400,00 LVL un 2.daļa: 19 400,00 LVL

-

VM2013/1ESF Programmu, mācību materiālu izstrāde un mācību procesa realizācija personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidē 2013.gadā

28.01.2013. 12.02.2013. līdz plkst. 15.00 13.02.2013.

Iepirkuma priekšmeta 1.daļa: juridisku personu apvienība Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts, LU aģentūra ”Latvijas Universitātes P.Stradiņa koledža”, iepirkuma priekšmeta 2., 3., 4.daļa: juridisku personu apvienība Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts, LU aģentūra ”Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža”, iepirkuma priekšmeta 5., 6. 7.daļa: Rīgas Stradiņa universitāte.

1.daļa: 76 192,00 LVL; 

2.daļa: 38 096,00 LVL; 3.daļa: 19 048,00 LVL; 4.daļa: 114 288,00 LVL; 5.daļa: 38 096,00 LVL; 6.daļa: 57 144,00 LVL; 7.daļa: 38 096,00 LVL

-

VM2012/16 ESF Programmas, mācību materiāla izstrāde un mācību procesa realizācija personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidē 2013. un 2014.gadā

29.10.2012.

09.11.2012. līdz plkst. 16.00

12.11.2012. Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža” 59 500,00 LVL -

VM2012/13 ESF Programmu, mācību materiālu izstrāde un mācību procesa realizācija personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidē 2013.gadā

29.10.2012.

14.11.2012. līdz plkst. 15.00

 15.11.2012. Rīgas Stradiņa universitāte (1., 2., 5. daļa), juridisku personu apvienība: Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts, Latvijas Universitātes aģentūra ”Latvijas Universitātes P.Stradiņa koledža”, Latvijas Universitātes aģentūra “Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža” (3., 4., 6.daļa)  465 000,00 LVL -

VM2012/14ESF Atkārtota mācību procesa realizācija māsu pamatspecialitāšu iegūšanai 2013. un 2014.gadā

20.09.2012. 04.10.2012. līdz plkst. 16.00

10.10.2012.

Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža”, Latvijas Universitātes aģentūra „Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža”

137 740,00 LVL -

VM2012/05  Komandējumu pakalpojumu nodrošināšana Veselības ministrijai

 15.08.2012 07.09.2012., plkst. 11:00 17.10.2012. Līguma izpildītājs - SIA "Latvia Tours" Līgumcena -  8 LVL  maksimālā starpniecības pakalpojuma cena 1 personai. 

-                  

VM2012/6ESF Atkārtota mācību procesa realizācija personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidē

26.06.2012. 10.07.2012. līdz plkst. 17.00 11.07.2012.

Juridisku personu apvienība: Rīgas Stradiņa universitāte, Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts, Latvijas Universitātes aģentūra ”Latvijas Universitātes P.Stradiņa koledža”, Latvijas Universitātes Rīgas Medicīnas koledža

395 000,00 -
VM2012/8ESF Eiropas Savienības fondu 2007. – 2013.gada plānošanas perioda projekta „Veselības aprūpes un veselības veicināšanas procesā iesaistīto institūciju personāla tālākizglītība nozares ilgtspējīgai attīstībai” jurista un iepirkumu speciālista pakalpojumu iegāde
13.06.2012. 26.06.2012. līdz plkst. 14.00  06.07.2012. Kristīne Erdmane (1.daļa), Ēriks Mežalis  (2.daļa)

1.daļa - LVL 15 252,00; 2.daļa - LVL 9600,00 

-
VM 2012/3ESF Mācību procesa realizācija personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidē 2012.gadā (programma "Veselības veicināšana un veselības veicināšanas darba organizācija") 
01.06.2012. 14.06.2012. plkst. 17.00 15.06.2012. Juridisku personu apvienība: Latvijas Ārstu biedrība, Nacionālais sabiedrības veselības institūts, Rīgas Stradiņa universitāte  LVL 198 000,00 Nolikums
VM2012/09  Par pakalpojuma iegādi izglītojošo pasākumu izstrādei un realizācijai
31.05.2012. 22.06.2012. plkst. 12:00 13.07.2012. 1.daļa - Biedrība "Dzīvo veselīgi"   LVL 3 800,00 -
2.daļa - Jauniešu izglītības un iniciatīvu centrs "Saspraude" LVL 3 062,00
3.daļa - SIA "Vidzemes slimnīca" LVL 3 950,00
4.daļa - SIA "DCH komanda"  LVL 4 000,00

VM2012/2ESF Programmu, mācību materiālu izstrāde un mācību procesa realizācija vispārējo zināšanu un  prasmju pilnveidē 2012.gadā

16.03.2012.

03.04.2012. līdz 17:00

08.05.2012. Rīgas Stradiņa universitāte  LVL 92803.69
-

VM2011/35ESF Programmu, mācību materiālu izstrāde un mācību procesa realizācija personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveidē 2011. un 2012.gadā

25.11.2011.

08.12.2011. līdz 17:00

22.12.2011.

Juridisku personu apvienība: biedrība "Latvijas Ārstu biedrība", biedrība "Nacionālais sabiedrības veselības institūts"

LVL 172700.00

-

VM2011/33ESF Atkārtota mācību procesa realizācija māsu papildspecialitāšu iegūšanai 2012.gadā

22.11.2011.

05.12.2011. līdz 17:00

16.12.2011.

Latvijas Universitāte, LU aģentūra "Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža"

LVL 25000.00

-

VM2011/22ESF Mācību procesa atkārtota realizācija personāla profesionālo zināšanu un prasmju pilnveides programmās 2012.gadā

30.09.2011.

11.10.2011. līdz 17:00

14.10.2011.

Juridisku personu apvienība: biedrība "Latvijas Ārstu biedrība", biedrība "Nacionālais sabiedrības veselības institūts", Juridisku personu apvienība: biedrība "Latvijas Ārstu biedrība", LU aģentūra "Latvijas Universitātes Rīgas medicīnas koledža", LU aģentūra "Latvijas Universitātes P.Stradiņa medicīnas koledža"

332160.00 LVL
-

VM2011/19ESF Mācību procesa atkārtota realizācija vispārējo zināšanu un  prasmju pilnveides programmās 2012.gadā

 09.09.2011.

16.09.2011. līdz 17:00

20.09.2011.