Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/ministrija/publiskie_iepirkumi/metu_konkursi/

Metu konkursi

24.11.2017

Informatīvā paziņojuma publikācijas datums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma izpildītājs

Līgumcena (bez PVN)

Nolikums

VM 2017/23/ESF „ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros realizējamās sabiedrības informēšanas kampaņas „Atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatības mazināšana” radošā risinājuma izstrāde, realizācija un publicitāte”
18.08.2017. 25.09.2017. plkst.10.00      

Nolikums.

24.11.2017. Metu konkursa ziņojums.

18.09.2017. Atbildes uz jautājumiem.

12.09.2017. Atbildes uz jautājumiem.

30.08.2017. Atbilde uz jautājumu.

VM 2017/19/ESF „ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros realizējamās sabiedrības informēšanas kampaņas „Fiziskās aktivitātes veicināšana” radošā risinājuma izstrāde, realizācija un publicitāte”
20.07.2017. 25.08.2017. plkst.10.00      

Nolikums

24.10.2017. Metu konkursa ziņojums.

18.08.2017. Atbildes uz jautājumiem

10.08.2017. Atbildes uz jautājumiem