Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Publiskie iepirkumi
Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Publiskie iepirkumi

Metu konkursi un sarunu procedūras

07.01.2019

Informatīvā paziņojuma publikācijas datums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Lēmuma pieņemšanas datums/Iepirkuma procedūras ziņojums

Līguma izpildītājs/Līguma teksts

Līgumcena (bez PVN)

Nolikums

VM 2017/23/ESF „ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros realizējamās sabiedrības informēšanas kampaņas „Atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatības mazināšana” radošā risinājuma izstrāde, realizācija un publicitāte”
18.08.2017. 25.09.2017. plkst.10.00 24.11.2017. Metu konkursa ziņojums.    

Nolikums.

18.09.2017. Atbildes uz jautājumiem.

12.09.2017. Atbildes uz jautājumiem.

30.08.2017. Atbilde uz jautājumu.

VM 2017/23/ESF. ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros realizējamās sabiedrības informēšanas kampaņas „Atkarību izraisošo vielu lietošanas izplatības mazināšana” radošā risinājuma izstrāde, realizācija un publicitāte
- - 08.11.2018. Iepirkuma procedūras ziņojums. SIA "MOOZ!". Līguma teksts. 397 845,00 -
VM 2017/19/ESF „ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros realizējamās sabiedrības informēšanas kampaņas „Fiziskās aktivitātes veicināšana” radošā risinājuma izstrāde, realizācija un publicitāte”
20.07.2017. 25.08.2017. plkst.10.00 24.10.2017. Metu konkursa ziņojums.    

Nolikums

18.08.2017. Atbildes uz jautājumiem

10.08.2017. Atbildes uz jautājumiem

VM 2017/19/ESF. „ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros realizējamās sabiedrības informēšanas kampaņas „Fiziskās aktivitātes veicināšana” radošā risinājuma izstrāde, realizācija un publicitāte”
    27.06.2018. Iepirkuma procedūras ziņojums.

Līguma izpildītājs SIA “Reklāmas aģentūra “Adell””.

Līguma tekstsVienošanās Nr.1 teksts.

Vienošanās Nr.2 teksts

398 054,74