Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/ministrija/publiskie_iepirkumi/atklatie_konkursi/

Atklātie konkursi

02.03.2018

Informatīvā paziņojuma publikācijas datums

Piedāvājuma iesniegšanas termiņš

Lēmuma pieņemšanas datums

Līguma izpildītājs

Līgumcena (bez PVN)

Nolikums

VM 2017/20/ESF „Pētījums par sāls un joda patēriņu Latvijas pieaugušo iedzīvotāju populācijā ESF projekta „Kompleksi veselības vecināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros”
02.02.2018. 12.03.2018., līdz plkst. 14:00.       Nolikums pieejams šeit - www.eis.gov.lv
VM 2017/24/ESF Pētījums par sāls un joda patēriņu Latvijas pieaugušo iedzīvotāju populācijā ESF projekta „Kompleksi veselības vecināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros” 
20.10.2017.  30.11.2017., plkst.11:00 29.11.2017. Lēmums.    

Nolikums. Pielikumi.

24.11.2017. Jautājumi un atbildes.

06.11.2017. Jautājumi un atbildes.

VM 2017/28/ESF Latvijas iedzīvotāju virs darbaspējas vecuma veselību ietekmējošo paradumu un funkcionālo spēju pētījums ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros
20.10.2017.  07.12.2017., plkst. 12:00 26.02.2018. Ziņojums.    

Nolikums.

Pielikumi

28.11.2017. Nolikuma grozījumi.

VM 2017/29/ESF Latvijas iedzīvotāju kardiovaskulāro un citu neinfekcijas slimību riska faktoru šķērsgriezuma pētījums ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros
20.10.2017. 30.11.2017., plkst. 10:00 23.02.2018. Ziņojums.    

 

Nolikums. Pielikumi

VM 2017/25/ESF Pētījuma par procesu atkarību (azartspēļu, sociālo mediju, datorspēļu atkarība) izplatību Latvijas iedzīvotāju vidū un to ietekmējošiem riska faktoriem veikšana ESF projekta „Kompleksi veselības vecināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros” 
08.09.2017. līdz 13.10.2017., plkst. 10:00

21.11.2017. Lēmums

Ziņojums.

Personu apvienība SIA “Projektu un kvalitātes vadība”

un

SIA “Aptauju centrs”. Līgums.

58 276,00 eiro

Nolikums.

15.09.2017. Atbildes uz jautājumiem.

VM 2017/21/ESF „Fiziskās aktivitātes veicinošas vides pētījuma veikšana izglītības iestādēs ESF projekta „Kompleksi veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi” (Identifikācijas Nr.9.2.4.1/16/I/001) ietvaros”
17.08.2017. līdz 21.09.2017., plkst. 10:00.

19.12.2017.

Ziņojums.

   

NolikumsNolikuma grozījumi 28.08.2017. 

14.09.2017. Atbildes uz jautājumiem

12.09.2017. Atbildes uz jautājumiem

28.08.2017. Atbildes uz jautājumiem