Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Pakalpojumi
Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Pakalpojumi

Izglītības iestādes vadītāja paraksta apstiprināšana izglītības dokumentā

08.12.2017

Pakalpojuma nosaukums: Izglītības iestādes vadītāja paraksta apstiprināšana izglītības dokumentā. 
 
Pakalpojuma apraksts: Veselības ministrija izsniedz rakstisku apstiprinājumu par izglītības dokumentā norādītā izglītības iestādes vadītāja paraksta īstumu.

Apstiprinājumu izsniedz bez maksas piecu līdz septiņu darba dienu laikā.

Apstiprinājums tiek noformēts uz Veselības ministrijas veidlapas ar kompetentās amatpersonas parakstu.
 
Pakalpojuma saņemšanai jāiesniedz iesniegums ar lūgumu apstiprināt izglītības iestādes vadītāja parakstu. Iesniegumam  pielikumā jāpievieno izglītības dokumenta kopija.

Veselības ministrija apstiprina:
1. medicīnas skolu direktoru parakstu īstumu,
2. Rīgas Stradiņa universitātes rektora paraksta īstumu.

Veselības ministrija neapstiprina pēc 2004.gada 1.jūlija izsniegtajos izglītības dokumentos medicīnas skolu/ koledžu direktoru parakstus, jo no 2004.gada 1.jūlija medicīnas skolas tika nodotas Izglītības un zinātnes ministrijas padotībā. Līdz ar to, par parakstu apstiprināšanu dokumentos, kas izsniegti pēc minētā datuma, jāvēršas Izglītības un zinātnes ministrijā.
 
Kontaktinformācija: Iesniegumu nosūtīt pa pastu vai iesniegt  personīgi Veselības ministrijā, Brīvības iela 72, Rīga, LV 1011, tālrunis uzziņām: 67876067 vai 67876107. 
 
Paredzamā pakalpojuma mērķis: Saņemt Veselības ministrijas apstiprinājumu par izglītības dokumentā norādītā izglītības iestādes vadītāja paraksta īstumu.