Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Ministrijas vadība
Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Ministrijas vadība

Valsts sekretārs

21.11.2017

Veselības ministrijas valsts sekretārs Aivars Lapiņš 

Izglītība
1991.-1995. Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, Lauksaimniecības fakultāte. B.Sc.Agr., diploms lauksaimniecībā.
 
Darba pieredze
2017.- pašlaik - Veselības ministrijas valsts sekretārs
 
2014.-2017. Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta Eiropas Savienības lietu nodaļas nozares padomnieks. 2015.gadā Latvijas Prezidentūras ES padomes laikā ES padomes Īpašās laiksaimniecības komitejas priekšsēdētājs.
 
2010.-2014. Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks.
 
2009.-2010. Zemkopības ministrijas Starptautisko lietu un stratēģijas analīzes departamenta direktors.
 
2001.-2009. Zemkopības ministrijas valsts sekretāra vietnieks.
 
2007.gads. Vadošās iestādes vadītājs - Eiropas lauksaimniecības fonda Lauku attīstībai un Eiropas Zivsaimniecības fonda menedžments. Stratēģiskā plānošana nozaru attīstībai (piemēram, par lauksaimniecības, lauku attīstības un zivsaimniecības jautājumiem Valsts stratēģijas plānam 2007-2013).
 
2004.-2006. Koordinatora vadības funkcija Eiropas Lauksaimniecības Garantiju fonda un Zivsaimniecības vadības finansēšanas instrumenta 2004.-2006.periodā, jo īpaši izstrādājot tiesību aktus, kas nepieciešami plānošanai, īstenošanai, uzraudzībai un lauku attīstības pasākumiem.
 
2003.-2005. Valsts tiesību aktu izstrādes vadība par augu un (fitosanitārajiem) dzīvnieku veselības, sabiedrības veselības, pārtikas higiēnas, dzīvnieku labturības jautājumiem, piemēram, īstenojot Eiropas Padomes regulu un Eiropas Parlamenta 853/2004 ar ko nosaka īpašus higiēnas noteikumus attiecībā uz pārtikas un dzīvnieku izcelsmes produktiem un citiem tiesību aktiem.
 
2002.-2004., 2009. Vecākā nozares amatpersona - lauksaimniecības, zivsaimniecības, mežsaimniecības un lauku attīstības jomās Phare un Pārejas programmās.
 
2004.maijs-decembris. Eiropas Komisijas Kabineta loceklis. Atbildīgs par Kopējās lauksaimniecības politikas un Lauku attīstības jautājumiem komisāres Sandras Kalnietes birojā. Piedalīšanās Padomes tiesību aktu sagatavošanā Lauku attīstības un Zivsaimniecības fondiem 2007-2013.gada periodam.
 
2001.-2004. Sarunu vedējs Latvija iestāšanās ES lauksaimniecības un lauku attīstības jautājumos, tajā skaitā arī valsts tiesību aktu izstrādāšanā, uzraudzībā un tiesību aktu piemērošanā.
 
1999.-2004. Atbildīgs par stratēģisko plānošanu, pārvaldību un tiesību juridiskajiem instrumentiem, kas nepieciešami, lai īstenotu SAPARD programmas ieviešanu Latvijā.
 
2000.-2001. Zemkopības ministrijas Lauku attīstības departamenta direktors.
 
1998.-1999. Zemkopības ministrijas Lauku attīstības nodaļas vadītājs.
 
1995.-1998. Latvijas lauku konsultāciju centra projektu menedžeris.