Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Ministrijas vadība
Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Ministrijas vadība

Valsts sekretāres vietniece veselības politikas jautājumos

26.06.2015

Egita Pole, Veselības ministrijas valsts sekretāres vietniece veselības politikas jautājumos

Izglītība

2010 - 2012  Rīgas Stradiņa Universitāte Sabiedrības veselības fakultāte, maģistra studiju programma “Sabiedrības veselība” - Veselības zinātņu maģistra veselības aprūpē grāds Maģistra darba tēma „Dienas stacionāru attīstība un efektivitāte’’

1998 - 2000  Latvijas Universitāte Ekoniomikas un vadības fakultāte, maģistra studiju programma sabiedrības vadībā - Sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā Maģistra darba tēma „Veselības aprūpes reforma un sabiedrība”

1995 - 1999    Latvijas Medicīnas Akadēmija rezidentūra - Rezidenta diploms, ģimenes ārsta kvalifikācija

1989 - 1995    Latvijas Medicīnas Akadēmija - Ārsta grāds

1978 - 1989    Rīgas 1.vidusskola

Darba pieredze

No 09.2016 Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece stratēģiskās plānošanas un resursu vadības jautājumos

01.2014. - 09.2016.   Veselības ministrijas valsts sekretāres vietniece veselības politikas jautājumos

09.2006. - 01.2014.    Veselības ministrijas Komunikācijas nodaļas vadītāja

11.2006. - 09.2009.    Veselības ministrijas Komunikācijas departamenta direktore

09.1999. - 10.2006.    Veselības obligātās apdrošināšanas valsts aģentūras Sabiedrisko attiecību departamenta vadītāja 

02.1998. - 08.1999.    Valsts slimokases  preses sekretāre 

Papildus izglītība

05.2013.    Apmācību kurss Veselības drošības krīžu komunikācija un vadība (Luksemburga)

11.2012.  ES integrācijas pamati. Lēmumu pieņemšanas process pēc Lisabonas līguma pieņemšanas. Prezidējošā valsts ES padomē – ar komunikāciju saistītie jautājumi (Valsts administrācijas skola)

05.2011.    Mediju treniņš "Mediju tilts” (Latvija)

12. 2009.    IV Globālās veselības drošības komunikatoru apmācības, Pasaules Veselības organizācija, (Liona, Francija)

03.2009.    Eiropas veselības drošības komitejas Veselības komunikatoru apmācības veselības menedžmentā, Atēnas, Grieķija

06.2007.   III Reģionālā sabiedrības vadības vasaras skola, Valsts Kanceleja sadarbībā ar Britu padomi, Nīderlandes un Beļģijas vēstniecībām (Igate, Limbaži)

05.2007.    Mācību kurss par veselības krīžu komunikāciju (Pasaules Veselības organizācija, Brisele, Beļģija)

11.2005.    Kurss „Konfliktu psiholoģijas menedžments” (Komunikāciju akadēmija)

09.2005.    Kurss „Sabiedriskā doma un tās ietekmēšana” (Dr. Phil. Sandra Veinberga)

09.2004.    Kurss „Vadības menedžments – efektīvs vadītājs”

04.2000.    Mediju treniņš („Hill&Knowlton Latvia”)

1999.-2000.  Lekciju kurss Sabiedriskās attiecības: teorija un prakse (Latvijas Universitātē, doc. D.Bāra)