Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Ministrijas struktūrvienības
Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Ministrijas struktūrvienības

Veselības ministrijas struktūra

18.01.2019

Veselības ministrijā ir astotiņi departamenti un deviņas pastāvīgās nodaļas.

 • Ministres birojs 
 • Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības departaments
 • Farmācijas departaments
 • Investīciju un Eiropas Savienības fondu uzraudzības departaments
 • Nozares budžeta plānošanas departaments
 • Personāla un dokumentu pārvaldības departaments
 • Resursu vadības departaments
 • Sabiedrības veselības departaments
 • Veselības aprūpes departaments
 • Audita nodaļa
 • Grāmatvedības nodaļa
 • Iepirkumu nodaļa
 • Juridiskā nodaļa
 • Kapitālsabiedrību un nozares finanšu un investīciju uzraudzības nodaļa
 • Komunikācijas nodaļa
 • Nozares cilvēkresursu attīstības nodaļa
 • Projektu nodaļa
 • Stratēģiskās plānošanas nodaļa

 Veselības ministrijas konsultatīvās un koordinējošās institūcijas:

Veselības ministrijas tiešās pārvaldes iestādes: