Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/ministrija/mates_un_berna_veselibas_gads_2012/mates_un_berna_veselibas_uzlabosanas_plans1/

Mātes un bērna veselības uzlabošanas gads 2012

05.03.2013

2012.gads tika pasludināts par Mātes un bērna veselības gadu. Plāna mērķis ir uzlabot mātes un bērna veselību (tai skaitā samazināt perinatālo*  mirstību un mātes mirstību), nodrošinot plānotu un koordinētu pasākumu veikšanu trīs virzienos: mātes un bērna veselības uzlabošanā, neauglības ārstēšanā un starpnozaru sadarbībā.

Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns 2012.-2014.gadam.  

2012.gada 12.jūnijā notika preses brīfings (par preses brīfingu lasīt šeit), kurā sniegta informāciju par Veselības ministrijas sagatavoto Mātes un bērna veselības uzlabošanas plānu 2012.-2014.gadam. Skatīt video šeit.

Plāna mērķis ir uzlabot mātes un bērna veselību (tai skaitā samazināt perinatālo*  mirstību un mātes mirstību), nodrošinot plānotu un koordinētu pasākumu veikšanu trīs virzienos: mātes un bērna veselības uzlabošanā, neauglības ārstēšanā un starpnozaru sadarbībā.

Plāns paredz papildu izmeklēšanas metožu ieviešanu grūtniecēm, lai mazinātu iedzimto anomāliju attīstību jaundzimušajiem, privāti praktizējošu ginekologu un citu speciālistu iesaisti valsts finansētajā grūtnieču aprūpē, īstenojot principu „nauda seko grūtniecei” ieviešanu, kā arī plašāku ģimenes ārsta komandu iesaisti ģimenes plānošanas, seksuālās un reproduktīvās veselības veicināšanā. Tāpat plānots izveidot uzraudzības un analīzes sistēmas, lai būtu iespējams operatīvi ieviest nepieciešamās izmaiņas perinatālās aprūpes sistēmā valstī un auditētu gadījumus, kuros māte mirusi.

Grūtniecēm un sievietēm pēcdzemdību periodā līdz 42 dienām paredzēts kompensēt nepieciešamos recepšu medikamentus 25% apmērā, ja tām nav noteikta diagnoze ar citu kompensācijas apmēru, kā arī bērniem līdz 2 gadu vecumam (neieskaitot) paredzēts kompensēt nepieciešamos recepšu medikamentus 50% apmērā, ja tiem nav noteikta diagnoze ar citu kompensācijas apmēru. Tāpat plānā iekļauta brīvprātīga valsts apmaksāta grūtnieču vakcināciju pret gripu.

Plānots nodrošināt topošo vecāku bezmaksas apmācības procesu pirmsdzemdību aprūpes laikā un veicināt zīdaiņu zīdīšanu, atkārtoti izdodot informatīvo materiālu „Zīdīšanas ABC” un atjaunojot Mazulim draudzīgas slimnīcas iniciatīvu.

Neauglības problēmas risināšanai iecerēts izveidot valstī centralizētu reģistru, kurā tiks ietverta informācija par personām, kurām nepieciešama valsts atbalsta programma neauglības ārstēšanai. Plānots arī izveidot centralizētu spermas datu banku, iekļaut valsts kompensējamo zāļu sarakstā medikamentus neauglības ārstēšanai un iekļaut neauglības diagnostiskos izmeklējumus un medicīniskās apaugļošanas procedūras valsts apmaksāto ārstniecības pakalpojumus sarakstā.

Apzinoties starpnozaru sadarbības nozīmi mātes un bērna kā arī vispārīgas sabiedrības veselības nodrošināšanā, paredzēts pilnveidot mācību priekšmetu programmu paraugus, veicinot integrētu veselības, sporta izglītības un cilvēkdrošības jautājumu pēctecīgu apguvi pirmsskolas izglītībā, pamatizglītībā un vidējā izglītībā, izglītot jaunos vecākus par vardarbības ģimenē novēršanu un atbalsta iespējām no vardarbības cietušajiem.

Veselības ministrija uzskata, ka bez atbalsta pasākumiem veselības aprūpes nozarē ne mazāk būtiski ir izstrādāt atbalsta pasākumus sociālās politikas un nodokļu politikas jomā. Viens no būtiskākajiem risināmajiem jautājumiem būtu noteikt pašvaldībām pienākumu nodrošināt bērniem vietu pirmsskolas izglītības iestādē no pusotra gada vecuma vai nodrošināt alternatīvas iespējas bērna pieskatīšanai. Savukārt, nodokļu politikas jomā, būtu nepieciešams paaugstināt iedzīvotāju ienākuma nodokļa apmēru par apgādībā esošām nepilngadīgām personām, kā arī neauglības ārstēšanas izdevumus iekļaut iedzīvotāju ienākumu nodokļa maksātāja attaisnotajos izdevumos par ārstniecisko pakalpojumu izmantošanu.

Veselības ministrija norāda, ka kopējais nepieciešamais papildu finansējums visu iecerēto pasākumu nodrošināšanai veselības sektorā 3 gados būtu 7,4 miljoni latu (2012.gadā – 1,1 miljons latu; 2013.gadā – 2,8 miljoni latu; 2014.gadā – 3,5 miljoni latu).

* Perinatālais periods – sākas no 22 grūtniecības nedēļas līdz 7 dienām pēc bērna dzimšanas.

  • Ministru kabineta 2012.gada 19.jūnija rīkojums Nr.269 "Par Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns 2012.-2014.gadam" - skatīt šeit.
  • Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns - skatīt šeit. Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāna 2012.–2014.gadam kopsavilkums - skatīt šeit.
  • Sabiedrības priekšlikumi un iebildumi Mātes un bērna veselības uzlabošanas plāna 2012.-2014.gadam projektam - skatīt šeit.
  • Mātes un bērna veselības konsultatīvā padome - skatīt šeit.

Papildus informācija:

  • 06.03.-09.03.2012. semināra par mātes mirstības audita ieviešanu Latvijā „Kas slēpjas aiz skaitļiem?” kopsavilkums - skatīt šeit.
  • Veselības ministrijas prezentācija: "Priekšlikumi mātes un bērna veselības aprūpes uzlabošanai Latvijā" - skatīt šeit
  • Foto no preses konferences - skatīt šeit.
  • Mātes un bērna veselības gada logo - skatīt šeit.