Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/ministrija/latvijas_prezidentura_es_padome_20151/vecako_arstu_vecako_medicinas_masu_un_vecako_zobarstu_sanaks/

Vecāko ārstu, vecāko medicīnas māsu un vecāko zobārstu sanāksme (7.-9.aprīlis)

22.04.2015

Foto (C) EU2015.lv
 
Latvijas prezidentūras ES Padomes laikā no 7.-9.aprīlim Rīgā notika Vecāko ārstu, vecāko medicīnas māsu un vecāko zobārstu sanāksme, kurā piedalījās augsta līmeņa veselības aprūpes nozares amatpersonas. Sanāksmes mērķis - dalīties ar pieredzi un informāciju, lai pilnveidotu un attīstītu gan ES, gan nacionālo politiku sabiedrības veselības jomā. Foto no Vecāko ārstu, vecāko medicīnas māsu un vecāko zobārstu sanāksmes skatīt vietnē Flickr.