Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/ministrija/latvijas_prezidentura_es_padome_20151/eveselibas_nedela_1113maijs/

E-veselības nedēļa (11.-13.maijs)

04.11.2015

Latvijas prezidentūras ES Padomes laikā 2015.gadā no 11.-13.maijam Rīgā (Ķīpsalas hallē) notika lielākais e-veselībai veltīts pasākums Eiropā „E-veselības nedēļa 2015”.

 

(Foto - Veselības ministrs Dr. Guntis Belēvičs (vidū), no kreisās puses - veselības komisārs Vitenis Povils Andriukaitis (Vytenis Povilas Andriukaitis) un HIMSS prezidents un izpilddirektors H.Stīvens Lībers (H. Stephen Lieber) 11.maijā, Ķīpsalas hallē atklāj e-veselībai veltīto pasākumu Eiropā - „E-veselības nedēļa 2015”. Tās laikā notiek augsta līmeņa konference „Es un mana veselība – nojaucot robežas”).

Foto no e-veselības konferences.

„E-veselības nedēļa 2015” programma

„E-veselības nedēļa 2015” prezentācijas

Augsta līmeņa konferences "Es un mana veselība - nojaucot robežas" secinājumi.

E-veselības augsta līmeņa konferencē piedalījās ES dalībvalstu politikas veidotāji un īstenotāji, veselības nozares pārstāvji un IKT risinājumu izstrādātāji. Konferences mērķis - apvienot visus veselības nozarē iesaistītos partnerus, lai pilnvērtīgi analizētu e-veselības un veselības aprūpes procesu pilnveidošanas aktuālākos jautājumus, diskutētu par pacientu iesaistes svarīgumu, kopīgi meklētu kvalitatīvāko risinājumu sadarbībai starp ES dalībvalstīm, kā arī lai iepazītos ar jaunākajām tendencēm IKT risinājumu jomā.

Pasākuma mērķa auditorija: publiskā un privātā sektora eksperti no Latvijas un citām Eiropas valstīm – valsts institūciju pārstāvji, ārstniecības iestāžu pārstāvji, veselības aprūpes profesionāļi, IT risinājumu izstrādātāji u.c.

E-veselības nedēļa Latvijā tika rīkota, sadarbojoties Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariātam, Veselības ministrijai, Nacionālajam veselības dienestam, Eiropas Komisijai un ASV  bezpeļņas organizācijai „Healthcare Information and Management Systems Society” (HIMSS).   

Visiem interesentiem tika piedāvātas vairākas iespējas dalībai daudzveidīgajos E-veselības nedēļas pasākumos, lai varētu piedalīties ar e-veselības jomu saistītu jautājumu analīzē un apspriešanā, lai iepazītos ar jaunākajiem IT risinājumiem, kā arī iegūtu neatsveramu pieredzes apmaiņu. 

Plašāka informācija par E-veselības nedēļas pasākumiem: http://www.ehealthweek.org/