Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/ministrija/latvijas_prezidentura_es_padome_20151/es_nodarbinatibas_socialas_politikas_veselibas_un_pateretaju1111/

ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes neformālā sanāksme (20.-22.aprīlis)

17.07.2015

Foto (C) EU2015.lv

Latvijas prezidentūras ES Padomes laikā no 20. līdz 22.aprīlim Rīgā pulcējās Eiropas Savienības, Eiropas Brīvās tirdzniecības zonas un ES kandidātvalstu veselības ministri, lai diskutētu par sabiedrības veselību ietekmējošajiem faktoriem.

Veselības ministri un delegāciju vadītāji diskutēja par jauna politikas ietvara nepieciešamību alkohola kaitējuma mazināšanai, kā arī ES lomu vispārēju alkohola standartu veidošanā starptautiskajā tirgū un individuālu nacionālo politiku saskaņošanā. 

Latvijas veselības ministrs Guntis Belēvičs uzsvēra: „Nenoliedzami veselības aprūpes jautājumi Eiropas Savienībā ir dalībvalstu kompetencē. Tajā pašā laikā mūsu iespējas, pienākums un izaicinājums ir kopīgi stiprināt un harmonizēt galvenos sabiedrības veselību un drošību ietekmējošos faktorus, tādējādi Eiropas valstu iedzīvotājiem sniedzot iespējas savu mūžu nodzīvot pēc iespējas veselīgāk un būt par paraugu pārējai pasaulei.”

  • Video no veselības ministra G.Belēviča preses konferences (22.04.2015. Latvijas Nacionālā bibliotēka).

Veselības ministri apstiprināja, ka piecas ES Alkohola stratēģijā noteiktās prioritātes - cenas un nodokļu pasākumi, alkohola mārketinga un tā pieejamības ierobežošana, juridiskie pasākumi braukšanas dzērumā mazināšanai, kā arī sabiedrības izglītošana -, joprojām ir aktuālas un ļoti svarīgas. Līdz ar to jāturpina uzsāktais darbs, lai sasniegtu globālajā neinfekciju slimību mazināšanas plānā nosprausto mērķi - par 10% samazināt alkohola kaitējumu. 

  • Diskusiju dokuments par alkohola ietekmi uz cilvēka veselību un tā radītais slogs Eiropā, kā arī par Eiropas īstenotām un plānotajām alkohola stratēģijām - *pdf. (latviešu valodā); *pdf. (angļu valodā).
  • Veselības ministrijas vēstule Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas drošības komisāram par neformālajā sanāksmē gūtajiem secinājumiem alkohola nozarē - *pdf. (angļu valodā).
  • Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas drošības komisāra atbilde veselības ministram - *pdf. (angļu valodā).

Tāpat veselības ministri diskutēja par uztura politiku un nepieciešamību noteikt vienotu politiku trans-taukskābju daudzuma ierobežošanai un vienotu ietvaru cukura daudzuma samazināšanai pārtikas produktos. Savukārt attiecībā uz pārtikas piedevām, aktuāls bija jautājums par papildu pētījuma nepieciešamību saistībā ar pārtikas piedevu savstarpējo mijiedarbību cilvēka organismā un kombinētā riska ietekmes novērtējumu uz cilvēka veselību.

  • Diskusiju dokuments par Eiropas Savienības jauno posmu - par dalībvalstu interesēm un kopīgiem mērķiem veselības aprūpes veicināšanas jautājumos - *pdf. (latviešu valodā); *pdf. (angļu valodā).
  • Veselības ministrijas vēstule Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas drošības komisāram par neformālajā sanāksmē gūtajiem secinājumiem veselīga uztura jautājumos - *pdf. (angļu valodā)
  • Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas drošības komisāra atbilde veselības ministram - *pdf. (angļu valodā).

Uztura un pārtikas politikas jāveido tā, lai aizstāvētu sabiedrības veselību un veicinātu veselīga uztura ikdienas lietošanu. Tāpat jāturpina pastiprinātas uzmanības pievēršana un darbs no atbildīgo institūciju puses, lai sabiedrībai, un īpaši bērniem pieejamā pārtika, būtu veselīga, nekaitīga un attīstību veicinoša.

Ņemot vērā pēdējo dienu traģiskos notikumus Vidusjūrā saistībā ar bēgļu bojāeju, tika apspriesta arī migrācijas problēma. Ministri bija vienisprātis, ka situācija jārisina, vēršoties pret tās cēloņiem, kompleksā risinājumā ņemot vērā arī veselības aspektus. 

Video un foto materiāli no sanāksmes pieejami: https://adb.eu2015.lv/ (Informal Meeting of the Ministers for Employment, Social Policy, Health and Consumer Affairs (EPSCO)).

ES Nodarbinātības, sociālās politikas, veselības un patērētāju lietu ministru padomes (EPSCO) formālās sanāksmes notiek divas reizes pusgadā, bet papildus katra prezidentūra rīko EPSCO neformālo sanāksmi, lai pārrunātu aktuālos jautājumus un jaunas iniciatīvas veselības, nodarbinātības un sociālās politikas jomā.   

EPSCO neformālā sanāksme norisinās trīs dienas - 20.-21.aprīlī tiekas veselības ministri un 21.-22.aprīlī – nodarbinātības un sociālās politikas ministri.