Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/ministrija/latvijas_prezidentura_es_padome_20151/augsta_limena_konference_veseligs_dzivesveids_uzturs_un_fizi/

Augsta līmeņa konference "Veselīgs dzīvesveids: Uzturs un fiziskās aktivitātes bērniem un jauniešiem" (23.-24.februāris)

26.02.2015

 Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomes ietvaros no 23. līdz 24.februārim Rīgā notika starptautiska, augsta līmeņa konference, kuras laikā vadošie Eiropas līmeņa veselības nozares eksperti diskutēja par uztura un fizisko aktivitāšu nozīmi bērniem un jauniešiem izglītības iestādēs. 

Rīkojot konferenci "Veselīgs dzīvesveids: uzturs un fiziskās aktivitātes bērniem un jauniešiem skolās", turpinājās iepriekšējo prezidentūru  - Grieķijas un Itālijas - uzsāktās diskusijas, uzsverot, ka pilnvērtīgs uzturs un pietiekoša fiziskā aktivitāte ir galvenie veselīga dzīvesveida faktori dzīves ilguma un kvalitātes uzlabošanai Eiropā.

Konferences mērķis - izvērtēt ar uzturu un fiziskajām aktivitātēm saistīto Eiropas līmeņa stratēģisko dokumentu īstenošanas progresu. Konferences dalībnieki diskutēja par nākotnes izaicinājumiem veselīga uztura un fizisko aktivitāšu jomā, lai efektīvi realizētu politikas bērnu aptaukošanās mazināšanai un veicinātu veselīgu dzīvesveidu, vidi un izvēli bērnu un jauniešu vidū.

Konferenci atklāja Latvijas Republikas veselības ministrs Guntis Belēvičs, Eiropas Komisijas pārstāvis Džons F.Rajens (John F.Ryan) un Pasaules Veselības organizācijas pārstāvis Gaudens Galea (Gauden Galea).

Konferencē piedalījās augsta līmeņa pārstāvji no sabiedrības veselības, uztura, sporta jomas, Latvijas pašvaldību pārstāvji, kā arī citi ar veselīgu dzīvesveidu saistīti eksperti. 

Konferenci "Veselīgs dzīvesveids: uzturs un fiziskās aktivitātes bērniem un jauniešiem skolās" organizē Latvijas Republikas Veselības ministrija sadarbībā ar Slimību profilakses un kontroles centru, konferenci līdzfinansē Eiropas Komisija. 

Pirmdiena, 23.februāris, 2015
(Konfrences darba valoda - angļu)
 
Konferences atklāšana (VIDEO):
Vadītāja: Egita Pole, Veselības ministrija, Latvija
 • Dr.Guntis Belēvičs, veselības ministrs, Latvija
 • Džons F.Raiens, Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts
 • Dr.Gaudens Galea, Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālais birojs - prezentācija *pdf.
I daļa – Ievads (VIDEO):
Sesija 1: Stratēģijas veselīga uztura un fizisko aktivitāšu veicināšanai un nevienlīdzības mazināšanai bērnu un jauniešu vidū - dati, pētījumi, iniciatīvas: 
 
Sesijas vadītājs: Prof. Ģirts Briģis, Rīgas Stradiņa universitāte, Latvija
 • Bērnu aptaukošanās mazināšanas politika un stratēģijas Eiropas Savienībā, Filips Rū, Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts - prezentācija *pdf.
 • Politisko lēmumu un atbalstošas vides loma veselīga dzīvesveida veicināšanā, Dr. Agis Curs, Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālais birojs.
 • Bērnu aptaukošanās mazināšana: Pasaules Veselības organizācijas stratēģijas veselīga uztura un fizisko aktivitāšu veicināšanai bērniem. Dr.Žuans Breda, Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālais birojs - prezentācija *pdf.
 • Dzīvesveida paradumu uzlabošana un aptaukošanās mazināšana: prevencijas ietekme uz veselību un ekonomiku, Adjunct Prof. Mikēle Čekīni, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija - prezentācija *pdf.
 • Veselība dzimumu līdztiesības kontekstā: dzimumu līdztiesības indekss un veselības uzvedība, Ilze Burkevica, Eiropas Dzimumu līdztiesības institūts - prezentācija *pdf.
II daļa – Uztura un vides nozīme veselīga dzīvesveida veicināšanā izglītības iestādēs
Sesija 2: Bērnu un skolēnu uzturs izglītības iestādēs (VIDEO):
 
Sesijas vadītājs: Dr. med. Andis Brēmanis, Latvijas Diētas ārstu asociācija, Latvija
 • Uztura politika izglītības iestādēs Latvijā: izaicinājumi un iespējas, Egita Pole, Veselības ministrija, Latvija - prezentācija *pdf.
 • Ēdināšanas nodrošināšana skolās Igaunijā, Dr. Tagli Pitsi, Nacionālais veselības attīstības institūts, Igaunija - prezentācija *pdf.
 • Uztura normas un veselīga skolēnu ēdināšana Ungārijā, Dr. Ēva Martoša, Nacionālais pārtikas un uzturzinātnes institūts, Ungārija - prezentācija *pdf.
 • ToyBox projekts – aptaukošanās mazināšanas programma pirmsskolas vecuma bērniem, Asoc. Prof. Janis Manijs, Harokopio univeritāte, Grieķija - prezentācija *pdf.
 • Speciālās ēdināšanas nodrošināšana izglītības iestādēs bērniem ar celiakiju, pārtikas alerģijām, piena nepanesību, ar to saistītās problēmas un ārstniecības personu līdzdalība, Prof. Agnēta Hernela, Umeå universitāte, Zviedrija - prezentācija *pdf.
Sesija 3: Vides ietekme veselīga dzīvesveida veicināšanā (VIDEO):
Sesijas vadītājs: Asoc. Prof. Dzintars Mozgis, Slimību profilakses un kontroles centrs, Latvija: 
 • Izglītības iestādes vides nozīme veselīga dzīvesveida un uztura paradumu veidošanā, Dr. Iveta Pudule, Slimību profilakses un kontroles centrs, Latvija - prezentācija *pdf.
 • Skolu pieeja veselīga uztura veicināšanai: Eiropas perspektīvas, Gofs Beijss, Eiropas Veselību veicinošo skolu tīkls Veselīgo pilsētu pieredze bērnu un jauniešu veselīga dzīvesveida veicināšanā: uzturs un fiziskās aktivitātes, Johanna Reimane, Baltijas reģiona Veselīgo pilsētu asociācijas izpilddirektore - prezentācija *pdf.
 • Reklāmas un mārketinga ietekme uz bērnu un jauniešu uztura paradumiem, Adjunct Prof. Tims Lobsteins, Pasaules aptaukošanās federācija - prezentācija *pdf.
 • Reklāmdevēju loma pārtikas produktu ar augstu pievienotā cukura, sāls un tauku daudzuma mārketinga un reklāmas mazināšanā bērniem, Stīvens Lērke, Pasaules reklāmdevēju asociācija - prezentācija *pdf.
Otrdiena, 24. februāris, 2015
 
III daļa – Fiziskās aktivitātes veselīgam dzīvesveidam, inovatīvi risinājumi bērnu un jauniešu veselīga dzīvesveida veicināšanā
Sesija 4: Bērnu un jauniešu fiziskā aktivitāte – sporta/fizisko aktivitāšu loma, pašvaldību iesaistīšanās, sporta infrastruktūras pieejamība (VIDEO):  
Sesijas vadītājs: Edgars Severs, Izglītības un zinātnes ministrija, Latvija
 • Fiziskās aktivitātes un to organizēšana izglītības iestādēs, Ēli Kārina Flagtveta, Izglītības un apmācības direktorāts, Norvēģija - prezentācija *pdf.
 • Fiziski aktīva dzīvesveida nostiprināšana bērniem un jauniešiem ārpus formālās izglītības, Zuzanna Holmane, Eiropas Komisijas Izglītības un kultūras ģenerāldirektorāts - prezentācija *pdf.
 • Fiziskās aktivitātes un veselīga dzīvesveida veicināšana: pilsētplānošanas, infrastruktūras un vides nozīme Dr. Sirpa Sarlio-Lehtēnkorva, Sociālo lietu un veselības ministrija, Somija - prezentācija *pdf.
 • Pašvaldību un reģionu loma veselīga dzīvesveida veicināšanā, Dr. Agis Curs, Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālais birojs.
Sesija 5: Mobilās aplikācijas, modernās tehnoloģijas un citi inovatīvi risinājumi:
Sesijas vadītājs: Aivars Gribusts, Izdevniecība „Lielvārds”, Latvija: 
 • Mobilās aplikācijas un citi inovatīvi risinājumi – pieeja izglītošanā par veselīgu dzīvesvei, Roberts Begīrs, Eiropas Komisijas Komunikācijas tīklu,  satura un tehnoloģiju ģenerāldirektorāts - prezentācija *pdf.
 • Labās prakses piemēri aptaukošanās mazināšanai, izmantojot modernās tehnoloģijas un citus inovatīvus risinājumus:  
  • Anglijas labās prakses piemērs, Mailss Bremners, Skolu uztura plāns, Lielbritānija - prezentācija *pdf.
  • Vācijas labās prakses piemērs, Dr. Ute Vinklere, Federālā Veselības ministrija, Vācija - prezentācija *pdf.
  • Latvijas labās prakses piemērs, Andris Čeksters, Vaycals, Latvija - prezentācija *pdf.

Diskusija: Nākotnes izaicinājumi un turpmākā rīcība bērnu un jauniešu aptaukošanās mazināšanā un veselīga dzīvesveida veicināšanā (VIDEO):

Moderators: Dr. Edijs Bošs, TV žurnālists, Latvija
 • Dr. Pēteris Apinis, Latvijas Ārstu biedrība
 • Dr. Žuans Breda, Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālais birojs, Arturs Furtādu, Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts
 • Dr.Jolande Vāgenere, Veselības ministrija, Luksemburga
 • Dr. Daniēla Galeone, Veselības ministrija, Itālija
Kopsavilkums un izaicinājumi:
Vadītāja: Egita Pole, Veselības ministrija, Latvija
 • Džons F. Raiens, Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāts
 • Dr. Agis Curs, Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālais birojs
 • Mārīte Seile, izglītības un zinātnes ministre, Latvija 
 • Dr. Guntis Belēvičs, veselības ministrs, Latvija