Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/ministrija/latvijas_prezidentura_es_padome_20151/augsta_limena_konference_lai_diskutetu_par_starpvaldibu_un_s/

Augsta līmeņa konference, lai diskutētu par starpvaldību un starpsektoru sadarbību cīņā ar tuberkulozi (30.-31.marts)

17.04.2015

Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē laikā no 30.-31.martam notika starptautiska augsta līmeņa konference, kurā tikās veselības nozares pārstāvji, lai diskutētu par starpvaldību un starpsektoru sadarbību cīņā ar tuberkulozi un tās multirezistenci.

Pirmdiena, 30.marts, 2015

Priekšsēdētājs: Andris Piebalgs, Latvijas Republikas Prezidenta padomnieks

Moderators: Egita Pole, Valsts sekretāra vietniece, Veselības ministrija, Latvija

Atklāšanas sesija (VIDEO):

9:30-10:00 Atklāšanas uzrunas:

 • Andris Piebalgs, Latvijas Republikas Prezidenta padomnieks
 • Juris Poikāns, Ārlietu ministrijas speciālo uzdevumu vēstnieks Austrumu partnerības jautājumos, Latvija
 • Marina, bijusī tuberkulozes paciente, Rumānija

10:00-10:30 Tuberkuloze joprojām apdraud veselību Eiropā: vai mēs darām pietiekami daudz, lai novērstu šo epidēmiju?

Prof. Mike Catchpole, ECDC vadošais pētnieks. Prezentācija (angļu valodā - *pdf.

10:30-11:00 Kafijas pauze

I Panelis: Partnerību veidošana pētniecībai un attīstībai (VIDEO

Panelis pievērsīsies galvenajiem izaicinājumiem pētniecībā un attīstībā Eiropas reģionā, īpaši pievēršot uzmanību pašreizējai TB pētniecības un attīstības ainai (ieskaitot vakcīnas, medikamentus, diagnostiku, aprūpes modeļus). Uzmanība tiks vērsta uz darbībām, kuras pašreizējie TB pētniecības un attīstības galvenie spēlētāji var veikt, lai palielinātu atbalstu TB pētniecībai un attīstībai Eiropā un jaunāko TB rīku ieviešanu. 

Līdzpriekšsēdētāji: 

 • Dr.Tonka Varleva, HIV/AIDS profilakses un kontroles programmas direktore, Bulgārijas Veselības ministrija
 • Peter O'Donnel, European Voice

11:00-11:20 Jauni zinātniskie sasniegumi TB kontrolē

 • Dr.Lucica Ditiu, Izpildsekretāre, STOP TB Partnerība. Prezentācija (angļu valodā - *pdf.)

11:20-12:30 Paneļdiskusija

Panelisti:

 • Prof.Mike Catchpole, ECDC vadošais pētnieks 
 • Dr.Manica Balasegaram, Izpilddirektore, Access Campaign, Médecins Sans Frontières
 • Line Matthiessen, Infekcijas slimību un globālo epidēmiju apkarošanas nodaļas vadītāja, Eiropas Komisijas Pētniecības un inovāciju ģenerāldirektorāts
 • Prof.Frank Cobelens, Vadošais pētnieks, Nīderlandes Karaliskā Ķīmijas biedrība
 • Dr.Knut Lonnroth, Pasaules Veselības organizācijas medicīnas eksperts

12:30-12:45 Diskusijas

12:45-14:45 Paralēlais pasākums: ES Veselības programmas TB/HIV rīcību seminārs

Organizē Patērētāju, veselības, lauksaimniecības un pārtikas izpildaģentūra (CHAFEA), piedalās pārstāvji no Eiropas Komisijas, Eiropas slimību profilakses un kontroles centra, Globālā Fonda, Pasaules Veselības organizācijas un Eiropas Savienības Veselības programmas finansētie eksperti (zāle „Jūra”, valoda - angļu)

II Panelis: TB neaizsargātās iedzīvotāju grupās (VIDEO):

Panelis pievērsīsies indivīdiem, kurus visvairāk skar TB un kurus ir visgrūtāk sasniegt ar tradicionāliem TB pakalpojumiem, t.i. neaizsargātas iedzīvotāju grupas  piemēram, bezpajumtnieki, cilvēki ar alkohola vai narkotisku vielu atkarību, kādreizēji cietumnieki, cilvēki ar HIV/AIDS un migranti. Reģionos, kur TB risks ir relatīvi zems, TB ir koncentrēta grupās, kuras ir īpaši atrodamas lielajās pilsētās. Pilsētās, kur TB risks ir augsts, TB var novērot gan iedzīvotājos kopumā, gan specifiskās neaizsargāto iedzīvotāju grupās. TB novēršanai ir nepieciešamas stratēģijas, kas atbalsta TB novēršanu un kontroli neaizsargātajās iedzīvotāju grupās. Šīm stratēģijām būtu jāiekļauj daudznozaru sadarbība lēmumu pieņemšanas līmenī, kā arī sadarbība un pilsoniskās sabiedrības un skarto iedzīvotāju grupu iesaistes palielināšana un veselības aprūpes sistēmu stiprināšana. 

Līdzpriekšsēdētāji: 

 • Prof. Mike Catchpole, ECDC vadošais pētnieks 
 • Dr. Lucica Ditiu, Izpildsekretāre, STOP TB Partnerība

14:45-15:15 Neaizsargāto iedzīvotāju vajadzību risināšana

 • Prof. Michel Kazatchkine, ANO Ģenerālsekretāra īpašais sūtnis HIV/AIDS jautājumos Austrumeiropā un Centrālāzijā. Prezentācija (angļu valodā - *pdf.)
 • ANO Ģenerālsekretāra īpašā sūtņa Dr. Eric Goosby video uzruna

15:15-16:35 Paneļdiskusija

Panelisti:

 • Prof. Ibrahim Abubakar, Anglijas Sabiedrības veselības aģentūras Tuberkulozes nodaļas vadītājs, Apvienotā Karaliste
 • Dr. Vaira Leimane, Pasaules Veselības organizācijas Sadarbības centra multirezistentas tuberkulozes (MR-TB) ārstēšanas pētniecībā un izglītībā vadītāja, Latvija
 • Lilian Severin, NVO Rīcība Iesaistei (Act for involvement), Armēnija
 • Dr. Dmitry Pinevich, Veselības ministra pirmais vietnieks, Baltkrievija
 • Timur Abdullaev, TB aktīvistu globālā apvienība

16:35-17:00 Diskusijas. 17:00 pirmās dienas noslēgums.

Otrdiena, 31.marts, 2015

8:30-9:00 Ierašanās, reģistrācija

Atklāšanas sesija (VIDEO)

9:00-9:45 Stratēģija un mērķi cīnoties pret tuberkulozi Eiropas reģionā tagad un nākotnē

 • Dr.Guntis Belēvičs, Latvijas Republikas Veselības ministrs
 • Dr.Zsuzsanna Jakab, PVO Eiropas Reģionālā biroja direktore. Prezentācija (angļu valodā - *pdf.
 • Dr.Vytenis P. Andriukaitis video uzruna, Eiropas Savienības Komisārs veselības un pārtikas nekaitīguma jautājumos (tbc)

III Panelis: Finansējums ilgtspējīgai TB atbildei (VIDEO)

TB diagnostikas un ārstēšanas inovācijas prasa papildus sākotnēju investīciju un var uzlikt slogu valsts veselības aprūpes budžetam, it īpaši taupības periodos. Nepieciešams apzināties trūkumus esošo TB veselības aprūpes izdevumu efektīvā izmatošanā, kā arī palielināt valdību ieguldījumu uz pierādījumiem balstītām TB politikās un intervencēs, lai paātrinātu diagnostiku, nodrošinātu uz pacientiem vērstu aprūpi un panākt augstākus ārstēšanas sasniegumus. To darot, svarīgi ir arī atzīt saikni starp sociālo un veselības sektoriem – visvairāk sociāli neaizsargātās personas ir neaizsargātas arī pret TB. Sociālā atbalsta sniegšanai neaizsargātajām personām vajadzētu arī uzlabot tuberkulozes diagnostikas un ārstēšanas rezultātus.

Līdzpriekšsēdētāji:

 • Răzvan Vulcănescu, Valsts sekretāra vietnieks, Rumānijas Veselības ministrija
 • Maria Kirova, Āzijas, Eiropas, Latīņamerikas un Karību reģiona departamenta vadītāja,– Globālais Fonds cīņā pret AIDS, TB un Malāriju

9:45-10:00 Uz cilvēku vērsta veselības sistēmas pārveide, lai palielinātu ilgtspējīgu (M/XDR) TB profilaksi un kontroli

 • Dr. Hans Kluge, Veselības sistēmu un sabiedrības veselības nodaļas direktors, un PVO Eiropas Reģionālā biroja MDR-TB apkarošanas un novēršanas reģionālā direktora īpašais pārstāvis.Prezentācija (angļu valodā - *pdf.)

10:00-10:45 Paneļdiskusija

Panelisti:

 • Ingus Alliks, Valsts sekretāra vietnieks, Latvijas Republikas Labklājības ministrija
 • Richard Bergstrom, Farmācijas industriju un asociāciju Eiropas Federācijas ģenerāldirektors
 • Dr. Ihor Perehinets, Veselības ministra vietnieks, Ukraina
 • Gheorge Turcanu, Labklājības, sociālās drošības un ģimenes ministra vietnieks, Moldova
 • Maksim Yermolovich, Finanšu ministra pirmais vietnieks, Baltkrievija

Pilsoniskās sabiedrības paziņojums par Rīgas deklarāciju. TB Eiropas Koalīcija

10:45-11:00 Diskusijas

11:00-11:45 Kafijas Pauze

11:15-11:45 Preses konference (VIDEO)

11:45-12:00 Atzinība PVO Sadarbības centram multirezistentas tuberkulozes ārstēšanas pētniecībā un izglītībā (VIDEO)

IV Panelis: Reģionālā pieeja cīņā pret TB un TB-MDR (VIDEO)

Šodienas globalizācija nozīmē preču, informācijas un cilvēku apmaiņas ātruma pieaugumu. Iedzīvotāju mobilitātes pieaugums valstu iekšienē un starp valstīm ne tikai uzlabo dzīves kvalitāti un rada jaunas iespējas, bet rada arī potenciālus izaicinājumus sabiedrības veselībai. Pieaugošā mobilitāte var prasīt efektīvu un ilgtspējīgu mehānismu, lai koordinētu uz pacientiem vērstas un veselības sistēmā integrētas intervences, kas nodrošinātu TB profilaksi un ārstēšanu, kā arī atbilstību PVO rekomendācijām, ieskaitot Pacientu Hartu par tuberkulozi. Rūpīgi sagatavotas intervences kopā ar skaidri noteiktu politikas ietvaru un vadlīniju dokumentiem, kā piemēram Veselība 2020 politikas ietvars un Globālā tuberkulozes likvidēšanas stratēģija pēc 2015.gada (post-2015 End TB Strategy), ir būtiski svarīgas iespējami labākas uz pacientiem vērstas veselības aprūpes nodrošināšanā. Ar ciešu sadarbību un zināšanu un pieredzes apmaiņu Eiropa var kļūt par vadošo spēlētāju TB profilaksē un ārstēšanā un var bruģēt ceļu globālai TB apkarošanai. Esošie mehānismi iekļauj Starptautiskos Veselības noteikumus 2005 (IHR), lēmumu 1082/2013/ES par nopietniem pārrobežu veselības apdraudējumiem un esošo epidemioloģiskās uzraudzības un infekcijas slimību kontroles tīklu Eiropas Savienībā, papildus praktiskākiem instrumentiem un rīkiem, piemēram, WHO/ERS TB Padome, vai ES Veselības Programmas finansētās aktivitātes.

Līdzpriekšsēdētāji:

 • John F. Ryan, Eiropas Komisijas veselības un pārtikas drošības ģenerāldirektorāta Sabiedrības veselības direktora pienākumu izpildītājs
 • Dr. Masoud Dara, PVO Eiropas Reģionālā biroja Tuberkulozes un M/XDR-TB kontroles programmas vadītājs

12:00-13:00 Paneļdiskusija

Panelisti:

 • Dr. Zsuzsanna Jakab, PVO Eiropas Reģionālā biroja direktore
 • Dr. Armen Muradyan, Veselības ministrs, Armēnija
 • Rimantė Šalaševičiūtė, Veselības ministre, Lietuva

13:00-13:15 Diskusijas

13:15-13:30 Rīgas deklarācijas pieņemšana (VIDEO)

 • Andris Piebalgs, Latvijas Republikas Prezidenta padomnieks

13:30 Konferences noslēgums