Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Latvijas prezidentūra ES Padomē 2015

Latvijas prezidentūra ES Padomē 2015

29.12.2015

Katra Eiropas Savienības (ES) dalībvalsts rotācijas kārtībā uz sešiem mēnešiem kļūst par prezidējošo valsti un vada ES Padomes darba norisi. Prezidentūra ir iespēja katrai ES dalībvalstij neatkarīgi no tās lieluma vai iestāšanās laika ES veidot ES dienaskārtību un vadīt ES Padomes darbu.

Prezidentūra organizē un vada Ministru padomes, COREPER (Pastāvīgo pārstāvju jeb ES dalībvalstu vēstnieku komiteja) un darba grupu sanāksmes. Dažādu sanāksmju skaits pusgada laikā var būt pat ap 2000.

Prezidentūras uzdevums ir būt godīgam un neitrālam sarunu starpniekam.

Prezidentūras uzdevums ir veikt arī koordinācijas funkcijas ES Padomē, sadarboties ar citām dalībvalstīm un ES Padomes Ģenerālsekretariātu, kā arī Eiropas Komisiju, Eiropas Parlamentu un Eiropadomes priekšsēdētāju. Prezidentūra reprezentē ES Padomi attiecībās ar Eiropas Komisiju, kā arī pārstāv ES Padomi ārpus ES.

 • Veselības ministrijas galvenie uzdevumi un prioritātes prezidentūras laikā (2015.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam):
 • turpināt darbu ES Padomes darba grupās ar  priekšlikumiem par medicīnas ierīcēm un in vitro medicīnas ierīcēm;
 • turpināt diskusijas par veselīgu dzīvesveidu ar uzsvaru uz veselīgu uzturu un fiziskām aktivitātēm, izglītības iestāžu lomu veselīga dzīvesveida uzturēšanā, atšķirību starp dzimumiem aptaukošanās izplatībā, kā arī moderno tehnoloģiju loma bērnu un jauniešu izglītošanā par veselīgu dzīvesveidu;
 • diskutēt par alkohola politiku ES; 
 • turpināt diskusijas par cīņu ar multirezistento tuberkulozi.
 • Latvijas prezidentūras ES Padomē darba programma (no 2015.gada 1.janvāra līdz 30.jūnijam):
  • latviešu valodā - *pdf.
  • angļu valodā - *pdf.
 • ES dalībvalstu prezidentūras:

2014.gada 1.jūlijā darbu sāka ES prezidentūras trio: Itālija (2014.gada 2.pusgads), Latvija (2015.gada 1.pusgads) un Luksemburga (2015.gada 2.pusgads). Padomes 18 mēnešu programma (2014.gada 1.jūlijs - 2015.gada 31.decembris) - *pdf.

Itālijas prezidentūras (no 2014. gada 1.jūlija līdz 31.decembrim) aktivitātes sabiedrības veselības un farmācijas jomā. 

 • Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē mājaslapa //eu2015.lv/
 • Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sekretariāts www.es2015.lv