Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Konsultatīvās padomes > Nacionālā alkoholisma ierobežošanas padome

Nacionālā alkoholisma ierobežošanas padome

04.03.2019

Nacionālā alkoholisma ierobežošanas padomes nolikums - *pdf

Konsultatīvās padomes mērķis: Samazināt alkohola patēriņu un tā radītās sekas.

Padomes locekļi:
Ingus Alliks, Labklājības ministrijas valsts sekretārs
Laila Ābola, Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāve, AS "Cēsu alus" arodkomitejas priekšsēdētāja
Ilze Baltābola, Ekonomikas ministrijas Uzņēmējdarbības konkurētspējas departamenta Mazo un vidējo uzņēmumu atbalsta nodaļas vadītāja
Zane Beinare, Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta Nozaru politikas nodaļas referente
Jānis Bekmanis, Iekšlietu ministrijas Nozares politikas departamenta direktora vietnieks, Politikas izstrādes nodaļas vadītājs
Sandra Falka, Valsts izglītības satura centra Izglītības departamenta Vispārējās izglītības satura nodrošinājuma nodaļas vecākā referente
Austris Kalniņš, Latvijas Tirgotāju asociācijas padomnieks
Pēteris Leiškalns, Latvijas Darba devēju konfederācijas sociālās drošības un veselības aizsardzības eksperts
Santa Līviņa, Veselības ministrijas Sabiedrības departamenta direktore
Zanda Matuzale, Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktore
Dzintars Mozgis, Slimību profilakses un kontroles centra direktora vietnieks sabiedrības veselības un profilakses jautājumos
Gunta Pužule, Finanšu ministrijas Netiešo nodokļu departamenta Muitas un akcīzes nodokļa nodaļas vadītājas vietniece
Uldis Reimanis, Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks
Ilze Rudzīte, Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos
Astrīda Stirna, Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” Narkoloģijas palīdzības dienesta vadītāja
Inta Susta, Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta direktora vietniece profesionālās izglītības un starptautiskās sadarbības jomā
Gunārs Upītis, Aizsardzības ministrijas Personāla attīstības departamenta direktora vietnieks

Padomes kontaktpersona: Rolands Purvlīcis, Sabiedrības veselības departamenta Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecākais eksperts, tālrunis 67876100, e-pasts: rolands.purvlicis@vm.gov.lv 

Konsultatīvās padomes darba kārtības un protokoli:

2017.gada 23.februāra sēdes darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdf. Darba sēdes prezentācijas:

 • Pasaules Veselības organizācijas alkohola ierobežošanas politika Eiropā - *pdf.
 • Alkoholisko dzērienu lietošanas izplatība un tās radītās sekas Latvijā 2015.gadā - *pdf.
 • Par Valsts policijas veiktajiem pasākumiem alkohola aprites normu pārkāpumu novēršanā un atklāšanā, kā arī nelegālo alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežošanā - *pdf.

2015.gada 16.decembra sēdes darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdfDarba sēdes prezentācijas:

 • Par Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāna 2012.-2014.gadam izpildi - *pdf.
 • Veselības ministrijas un  Slimību profilakses un kontroles centra organizētā sabiedrības informēšanas kampaņa par alkohola lietošanas problēmām  bērnu un pusaudžu vidū „Lai būtu skaidrs” - *pdf.

2015.gada 15.maija sēdes darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdf. Darba sanāksmes prezentācijas:

 • Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanas līmeni jauniešu vidū - *pdf.
 • Braukšana reibumā un ceļu satiksmes drošība - *pdf.

2014.gada 7.aprīļa sēdes darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdf. Darba sanāksmes prezentācijas:

 • "Alkohola lietošanas un tā radīto seku tendences 2012.gadā" - *pdf.
 • "Valsts policijas rezultāti nelegālo alkoholisko dzērienu aprites ierobežošanā" - *pdf.
 • "Valsts policijas aktivitātes alkohola pieejamības ierobežošanai nepilngadīgajiem" - *pdf.

2013.gada 7.februāra sēdes darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdf. Darba sanāksmes prezentācijas:

 • Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāna 2012.-2014.gadam plānotie pasākumi 2013.gadā - *pdf.
 • Priekšlikumi alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas jomā - *pdf.
 • Alkohols no 21 gadu vecuma - *pdf.

2011.gada konsultatīvās padomes sēdes:

 • 2011.gada 28.septembra sēdes darba kārtība - skatīt šeit. Protokols - skatīt šeit. Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāna projekts 2012.-2014.gadam - skatīt šeit. 2012.gada 28.septembra darba sanāksmes prezentācijas:
  • Alkohola kaitīgā ietekme uz cilvēka veselību - skatīt šeit.
  • Informācija par administratīvo pārkāpumu kodeksa 155.panta trešo daļu un ceturto daļu laika posmā no 2009.gada līdz 2011.gada jūlijam - skatīt šeit.
 • 2011.gada 16.jūnija sēdes sēdes darba kārtībā:  1. Par alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas plāna 2012.-2014.gadam ieviešanas rīcības virzienu projektu; 2. Par iespējamiem grozījumiem normatīvajos aktos attiecībā uz produktiem, kas satur alkoholu, pieejamības ierobežošanu personām, kas jaunākas par 18 gadiem. Sanāksmes protokols - skatīt šeit, Pielikums - skatīt šeit.
 • 2011.gada 2.jūnija sēdes darba kārtība - skatīt šeit. Protokols - skatīt šeit.
 • 2011.gada 2.februāra sēdes darba kārtība - skatīt šeit. Sēdē tika analizētas alkohola lietošanas un izplatības sekas iepriekšējos gados, kā arī apspriesti priekšlikumi alkohola patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas plānam 2012.-2014.gadam. Informācija plašsaziņas līdzekļiem par padomes 2.februāra tikšanos -  skatīt šeit
 • Oļega Bušnija atklātā vēstule Nacionālās alkoholisma ierobežošanas padomes locekļiem par alkoholu un alkoholismu - *pdf.
 • Nacionālās alkoholisma ierobežošanas padomes 2.februāra sēdes darba protokols - *pdf. 

Prezentācijas

 • Farmakoloģiskas opioīdu atkarības ārstēšanas kvalitāte Latvijā - skatīt šeit.
 • Priekšlikumi Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas plānam 2012.-2014.gadam - skatīt šeit.
 • Eiropas Alkohola Rīcības plāns 2012.-2020.gadam - skatīt šeit.
 • Priekšlikumi alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanai un alkoholisma ierobežošanai 2012.–2014.gadam - skatīt šeit.
 • Alkohola lietošanas un izplatības sekas Latvijā 2009.gadā - skatīt šeit.

Darba materiāli

 • Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas plāna 2012.-2014.gadam ieviešanas rīcības virzieni (2009.gadā izstrādātā plāna 2010.-2014.gadam aktualizētā versija – materiāls diskusijām (2011.gada jūnijs)) - skatīt šeit.
 • Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas plāna 2012.-2014.gadam ieviešanas rīcības virzieni (2009.gadā izstrādātā plāna 2010.-2014.gadam aktualizētā versija – materiāls diskusijām (2011.gada marts)) - skatīt šeit.