Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Konsultatīvās padomes > Nacionālā alkoholisma ierobežošanas padome

Nacionālā alkoholisma ierobežošanas padome

30.04.2020

Nacionālā alkoholisma ierobežošanas padomes nolikums -  likumi.lv

Konsultatīvās padomes mērķis: Samazināt alkohola patēriņu un tā radītās sekas.

Padomes sastāvs:

Veselības ministrijas 2019.gada 9.maija rīkojums Nr.105 "Par Nacionālo alkoholisma ierobežošanas padomi" - *pdf. (2019.gada 5.jūnijā veiktie grozījumi rīkojumā Nr.105 - *pdf.)

Ilze Viņķele - veselības ministre
Daina Mūrmane-Umbraško - Veselības ministrijas valsts sekretāre
Ingus Alliks - Labklājības ministrijas valsts sekretārs 
Inga Apsīte - Ekonomikas ministrijas Iekšējā tirgus departamenta direktore
Laila Ābola - Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības pārstāve, Lauksaimniecības un pārtikas nozaru arodu biedrības priekšsēdētāja
Solvita Āmare-Pilka - Finanšu ministrijas Netiešo nodokļu departamenta direktore
Baiba Bašķere - Izglītības un zinātnes ministrijas Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktores vietniece - direktores pienākumu izpildītāja
Henriks Danusēvičs - Latvijas Tirgotāju asociācijas prezidents
Guntra Kaufmane - Valsts izglītības satura centra Vispārējās izglītības departamenta direktore
Pēteris Leiškalns - Latvijas Darba devēju konfederācijas sociālās drošības un veselības aizsardzības eksperts 
Santa Līviņa - Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktore 
Zanda Matuzale - Zemkopības ministrijas Veterinārā un pārtikas departamenta direktore
Dzintars Mozgis - Slimību profilakses un kontroles centra direktora vietnieks sabiedrības veselības un profilakses jautājumos
Uģis Norītis - Aizsardzības ministrijas Aizsardzības plānošanas un analīzes departamenta direktors
Uldis Reimanis- Satiksmes ministrijas valsts sekretāra vietnieks
Ilze Rudzīte - Latvijas Pašvaldību savienības padomniece veselības un sociālajos jautājumos
Astrīda Stirna - VSIA "Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs" Narkoloģijas palīdzības dienesta vadītāja
Laura Turlaja - Kultūras ministrijas Kultūrpolitikas departamenta direktore
Imants Zaķis - Iekšlietu ministrija Nozares politikas departamenta direktora vietnieks, Politikas izstrādes nodaļas vadītājs

Padomes kontaktpersona: Padomes kontaktpersonu uz Sanita Lazdiņa, Sabiedrības veselības departamenta Veselības veicināšanas un atkarību profilakses nodaļas vecākā eksperte, tālrunis 60005266, e-pasts: sanita.lazdina@vm.gov.lv.

Konsultatīvās padomes darba kārtības un protokoli:

2020.gada 13.februāra sēdes darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdf.

Padomes sēdes prezentācijas:

 • Alkoholisko dzērienu lietošanas izplatība un tā radītās sekas Latvijā 2018.gadā - *pdf.
 • 2019.gadā veiktais pētījums “Procesu atkarību (azartspēļu, sociālo mediju, datorspēļu atkarības) izplatība Latvijas iedzīvotāju vidū un to ietekmējošie riska faktori" -*pdf.
 • Veselības ministrijas izstrādātais plāna projekts “Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāns 2020.–2022.gadam” - *pdf.

2017.gada 23.februāra sēdes darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdf. Darba sēdes prezentācijas:

 • Pasaules Veselības organizācijas alkohola ierobežošanas politika Eiropā - *pdf.
 • Alkoholisko dzērienu lietošanas izplatība un tās radītās sekas Latvijā 2015.gadā - *pdf.
 • Par Valsts policijas veiktajiem pasākumiem alkohola aprites normu pārkāpumu novēršanā un atklāšanā, kā arī nelegālo alkoholisko dzērienu tirdzniecības ierobežošanā - *pdf.

2015.gada 16.decembra sēdes darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdfDarba sēdes prezentācijas:

 • Par Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāna 2012.-2014.gadam izpildi - *pdf.
 • Veselības ministrijas un  Slimību profilakses un kontroles centra organizētā sabiedrības informēšanas kampaņa par alkohola lietošanas problēmām  bērnu un pusaudžu vidū „Lai būtu skaidrs” - *pdf.

2015.gada 15.maija sēdes darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdf. Darba sanāksmes prezentācijas:

 • Riska un aizsargājošo faktoru ietekme uz atkarību izraisošo vielu lietošanas līmeni jauniešu vidū - *pdf.
 • Braukšana reibumā un ceļu satiksmes drošība - *pdf.

2014.gada 7.aprīļa sēdes darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdf. Darba sanāksmes prezentācijas:

 • "Alkohola lietošanas un tā radīto seku tendences 2012.gadā" - *pdf.
 • "Valsts policijas rezultāti nelegālo alkoholisko dzērienu aprites ierobežošanā" - *pdf.
 • "Valsts policijas aktivitātes alkohola pieejamības ierobežošanai nepilngadīgajiem" - *pdf.

2013.gada 7.februāra sēdes darba kārtība - *pdf. Protokols - *pdf. Darba sanāksmes prezentācijas:

 • Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāna 2012.-2014.gadam plānotie pasākumi 2013.gadā - *pdf.
 • Priekšlikumi alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas jomā - *pdf.
 • Alkohols no 21 gadu vecuma - *pdf.

2011.gada konsultatīvās padomes sēdes:

 • 2011.gada 28.septembra sēdes darba kārtība - skatīt šeit. Protokols - skatīt šeit. Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas rīcības plāna projekts 2012.-2014.gadam - skatīt šeit. 2012.gada 28.septembra darba sanāksmes prezentācijas:
  • Alkohola kaitīgā ietekme uz cilvēka veselību - skatīt šeit.
  • Informācija par administratīvo pārkāpumu kodeksa 155.panta trešo daļu un ceturto daļu laika posmā no 2009.gada līdz 2011.gada jūlijam - skatīt šeit.
 • 2011.gada 16.jūnija sēdes sēdes darba kārtībā:  1. Par alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas plāna 2012.-2014.gadam ieviešanas rīcības virzienu projektu; 2. Par iespējamiem grozījumiem normatīvajos aktos attiecībā uz produktiem, kas satur alkoholu, pieejamības ierobežošanu personām, kas jaunākas par 18 gadiem. Sanāksmes protokols - skatīt šeit, Pielikums - skatīt šeit.
 • 2011.gada 2.jūnija sēdes darba kārtība - skatīt šeit. Protokols - skatīt šeit.
 • 2011.gada 2.februāra sēdes darba kārtība - skatīt šeit. Sēdē tika analizētas alkohola lietošanas un izplatības sekas iepriekšējos gados, kā arī apspriesti priekšlikumi alkohola patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas plānam 2012.-2014.gadam. Informācija plašsaziņas līdzekļiem par padomes 2.februāra tikšanos -  skatīt šeit
 • Oļega Bušnija atklātā vēstule Nacionālās alkoholisma ierobežošanas padomes locekļiem par alkoholu un alkoholismu - *pdf.
 • Nacionālās alkoholisma ierobežošanas padomes 2.februāra sēdes darba protokols - *pdf. 

Prezentācijas

 • Farmakoloģiskas opioīdu atkarības ārstēšanas kvalitāte Latvijā - skatīt šeit.
 • Priekšlikumi Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas plānam 2012.-2014.gadam - skatīt šeit.
 • Eiropas Alkohola Rīcības plāns 2012.-2020.gadam - skatīt šeit.
 • Priekšlikumi alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanai un alkoholisma ierobežošanai 2012.–2014.gadam - skatīt šeit.
 • Alkohola lietošanas un izplatības sekas Latvijā 2009.gadā - skatīt šeit.

Darba materiāli

 • Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas plāna 2012.-2014.gadam ieviešanas rīcības virzieni (2009.gadā izstrādātā plāna 2010.-2014.gadam aktualizētā versija – materiāls diskusijām (2011.gada jūnijs)) - skatīt šeit.
 • Alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholisma ierobežošanas plāna 2012.-2014.gadam ieviešanas rīcības virzieni (2009.gadā izstrādātā plāna 2010.-2014.gadam aktualizētā versija – materiāls diskusijām (2011.gada marts)) - skatīt šeit.