Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/ministrija/konsultativas_padomes/

Konsultatīvās padomes

04.09.2018

Veselības ministrija ir atvērta sadarbībai ar nevalstiskajām organizācijām, dažādām institūcijām un sabiedrības grupām, aicinot tās piedalīties ministrijas organizētajās diskusijās un politikas dokumentu veidošanā, lai veicinātu veselības aprūpes nozares politikas veidošanu un īstenošanu.
 
Veselības ministrijas konsultatīvās padomes: