Izdrukāts no: //www.vm.gov.lv//www.vm.gov.lv/lv/ministrija/konferences_un_seminari/konference_vesels_un_aktivs_latvija_muza_garuma1/

Konference “Vesels un aktīvs Latvijā mūža garumā"

23.04.2012

12.aprīlī Veselības ministrija sadarbībā ar Rīgas domi, Pasaules Veselības organizācijas (PVO) pārstāvniecību Latvijā un Latvijas Sabiedrības veselības fondu rīkoja konferenci “Vesels un aktīvs Latvijā mūža garumā”.

Tradicionāli 7.aprīlī visā pasaulē tiek atzīmēta Pasaules veselības diena. Šogad Pasaules Veselības organizācija šo dienu velta sabiedrības novecošanās jautājumiem, jo vidējais mūža ilgums pasaulē arvien pieaug un tendences liecina, ka nākamo 40 gadu laikā cilvēku skaits virs 60 gadu vecuma trīskāršosies. Cilvēku mūža ilguma pagarināšanās ir lielisks sasniegums, kas piedāvā gan iespējas, gan jaunus izaicinājumus gan katram indivīdam, gan sabiedrībai kopumā, tādēļ ir būtiski veidot atbilstošu politiku gan valsts gan  pašvaldību līmeni, kas veicinātu ikviena iespējas savu mūžu nodzīvot pēc iespējas aktīvāk, veselīgāk un pilnvērtīgāk.

Konferences mērķis ir veicināt sabiedrības diskusiju par veselīgas novecošanās iespējām Latvijā, raugoties gan no sabiedrības veselības, gan starpsektoru politikas veidošanas, gan arī filozofiskā viedokļa. Īpaši konferencē tika akcentēta pašvaldības loma  veselīgas vides veidošanā, par ko pieredzē dalījās gan Latvijas, gan ārvalstu eksperti.

Viens no konferences mērķiem ir veicināt  PVO Veselīgo pilsētu kustību Latvijā, kas tika aizsākta jau 1993.gadā.

Konferences “Vesels un aktīvs Latvijā mūža garumā" prezentācijas:

  • Veselības veicināšanas vadlīnijas pašvaldībām - skatīt šeit.
  • Rīgas pilsētas pašvaldības sabiedrības veselības stratēģiskie virzieni un aktivitātes - skatīt šeit.
  • Aktīva un veselīga novecošana Jūrmalā - skatīt šeit.
  • Aktīva novecošana kā veselības sociālās determinances sastāvdaļa - skatīt šeit.
  • First steps towards Klaipeda as a Healthy city - skatīt šeit.
  • Ieteicamās fiziskās aktivitātes senioru vecumā - skatīt šeit.
  • Indivīda, sabiedrības un valsts ieinteresētība aktīvā novecošanā Latvijas ilgstspējas kontekstā - skatīt šeit.
  • Radošās aktivitātes novecošanās procesā - skatīt šeit.
  • Reakcija uz veselīgas novecošanas problēmām – PVO veselīgās pilsētas Baltijas reģionā - skatīt šeit.
  • Veselīga novecošana Eiropā – vesels mūža garumā - skatīt šeit.