Jūs atrodaties šeit: Ministrija
Jūs atrodaties šeit: Ministrija

Konference „Veselība izaugsmei”

20.03.2013

 Lai akcentētu visu nozaru savstarpējās mijiedarbības nozīmi veselīgas sabiedrības, ekonomiskās izaugsmes un sociālās labklājības veicināšanā Latvijā, 20.martā, Latvijas Universitātes Lielajā aulā notika konference „Veselība izaugsmei”.

Jautājums veselības ministrei: „Kāda bija konferences „Veselība izaugsmei!” ideja? Kā Jūs vērtējat konferences norisi un rezultātus?". Veselības ministres Ingrīdes Circenes atbilde uz jautājumu

Konferencē „Veselība izaugsmei” ar atklāšanas uzrunām piedalījās Ministru prezidents Valdis Dombrovskis,  veselības ministre Ingrīda Circene, Lietuvas Republikas veselības ministrs Vytenis Povilas Andriukaitis  un Latvijas Universitātes rektors Mārcis Auziņš. Konferencē piedalījās Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālā biroja direktore Zuzanna Jakaba (Zsuzsanna Jakab).

  • Veselības ministre Ingrīda Circene un  Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālā biroja direktore Zsuzsanna Jakab par konferenci "Veselība izaugsmei" (video relīze ) - skatīt šeit.
  • Par konferenci "Veselība izaugsmei" Lietuvas Republikas veselības ministrs Vytenis Povilas Andriukaitis un Charles Griffin, Pasaules Bankas vecākais padomnieks (video relīze) - skatīt šeit.
  • Konferences dalībnieku prezentācijas - skatīt šeit.
  • Konferences dalībnieku uzrunas skatīt Veselības ministrijas tīmekļavietnē pie "Video galerijas" - skatīt šeit vai ministrijas "Youtube" vietnē - skatīt šeit.
  • Foto "Foto galerijas" - skatīt šeit.

Veselība ir cilvēka dzīves kvalitātes, viņa ģimenes un arī visas sabiedrības labklājības pamats. Bez veseliem, darbspējīgiem cilvēkiem nav iedomājama veiksmīga tautsaimniecības attīstība un valsts izaugsme.

Konferenci organizēja Veselības ministrija, Slimību profilakses un kontroles centrs, Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālais birojs un tā pārstāvniecība Latvijā sadarbībā ar Latvijas Veselības ekonomikas asociāciju un Latvijas Sabiedrības veselības fondu.

Konferencē „Veselība izaugsmei” apstiprinātā rezolūcija "Ilgtspējīga Latvijas attīstība – vesels un darbspējīgs cilvēks":

Veselība. „Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020. gadam” virsmērķis ir ekonomikas izrāviens, un veselība ir viens no drošumspējas stūrakmeņiem nākotnes labklājības sasniegšanā. Vesels un darbspējīgs cilvēks tautsaimniecībā dod trīskāršu ieguvumu – produktīvi strādājot, tiek vairota ekonomiskā labklājība, ārstniecībai netiek tērēts veselības aprūpes budžets, turklāt slimošanas laikā nav nepieciešama darbinieka aizvietošana, kas ir ieguvums arī sociālajā budžetā, jo nav jāapmaksā darba nespēja vai primārā invaliditāte. 

Nepārtrauktība. Konferences „Veselība izaugsmei” mērķi ir vienoti ar Eiropas Savienības daudzgadu rīcības programmu „Veselība izaugsmei 2014. – 2020. gadam” un Pasaules Veselības organizācijas stratēģiju „Veselība 2020”.

Krīzes seku apzināšanās. Ekonomiskās krīzes laikā veselības aprūpes nozarē ir mazinājusies valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība, taču vienlaikus tas Latvijā ir ļāvis realizēt nopietnas strukturālas reformas, kuru rezultātā veselības aprūpe ir kļuvusi efektīvāka un vairāk orientēta uz pacientu interesēm.

Līdzatbildība. Veselības kā vērtības apzināšana un tās aktīva saglabāšana ir visu valsts un pašvaldību varas līmeņu, visu politiku un pilsoniskās sabiedrības mērķis.

Nevienlīdzības mazināšana. Būtiski ir mazināt visu veidu nevienlīdzību veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanai, t.sk. finansiāli, teritoriāli u.c. Ar stabilu, ilgtermiņā prognozējamu finansējuma palielinājumu veselības nozarē tiks uzlabota pakalpojumu pieejamība, vienlaikus uzsverot tās kvalitātes aspektu un efektīva naudas izlietojuma nepieciešamību.

Cilvēkresursi. Sabiedrības veselības nodrošināšana iespējama tikai ar kvalificētu veselības aprūpes nozares darbaspēku, iezīmējot budžetā virzību uz pasaules līmenim konkurētspējīgu atalgojumu un plānojot cilvēkresursus atbilstoši nozares vajadzībām.

Sadarbība. Konferences „Veselība izaugsmei” dalībnieki uzsver visaptverošu starpnozaru sadarbības nozīmi sabiedrības veselības nodrošināšanā, kas ietver sabiedrības kopīgu atbildību – iesaistoties gan Veselības ministrijai, Izglītības un zinātnes ministrijai, Labklājības ministrijai, citām valsts un pašvaldību institūcijām, kā arī nevalstiskajām organizācijām. Arī turpmāk ir jāveicina inovācijas un to piemērošana veselības aprūpes sistēmu kvalitātes, efektivitātes un ilgtspējas pilnveidošanai, uzsvaru liekot uz cilvēkkapitālu, labākās prakses piemēriem un pētniecību.

Konferences programma:

Atklāšanas uzruna - Valdis Dombrovskis, Ministru prezidents

Uzrunas:

  • Ingrīda Circene, veselības ministre
  • Vytenis Povilas Andriukaitis, Lietuvas Republikas veselības ministrs
  • Mārcis Auziņš, Latvijas Universitātes rektors

Prezentācijas:

Ingrīda Circene, veselības ministre "Sabiedrības veselības attīstība – priekšnoteikums NAP 2014-2020 izvirzīto mērķu realizēšanai". 

Zsuzsanna Jakab, Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālā biroja direktore "Programma Veselība 2020: Jaunā Eiropas politika veselībai un labklājībai”.

Ilze Viņķele, labklājības ministre  "Veselības loma iedzīvotāju labklājībā un sociālā sektora ilgtspējā. Veselības sociālās determinantes".  
 
Charles Griffin, Pasaules Bankas vecākais padomnieks "Latvijas veselības aprūpes ilgtspējīgas attīstības galvenās prioritātes. Skats no malas".

Olafs Slūtiņš, Latvijas Medicīnas eksporta asociācijas prezidents "Latvijas jaunais izaicinājums - medicīnas eksports".

Viesturs Šiliņš, Latvijas Sabiedrības veselības fonda priekšsēdētājs "Spēcīga sabiedrība un efektīva sadarbība – sabiedrības veselības galvenais virzītājspēks".

Maija Kūle, LU Filozofijas un socioloģijas institūta profesore "Kāpēc esam tur, kur esam? – tautas pašapziņas un kulturālo īpatnību ietekme uz sabiedrības veselību".

Dzintars Mozgis, Slimību profilakses un kontroles centra direktores vietnieks attīstības un epidemioloģiskās drošības jautājumos.