Jūs atrodaties šeit: Ministrija
Jūs atrodaties šeit: Ministrija

Konference „Efektīva primārā veselības aprūpe mūsdienu Eiropā”

28.03.2014

Lai diskutētu par aktualitātēm primārās veselības aprūpes jomā, Veselības ministrijas sadarbībā ar Pasaules Veselības organizācijas pārstāvniecību Latvijā rīkoja starptautisko konferenci „Efektīva primārā veselības aprūpe mūsdienu Eiropā”. Konference notika 2014.gada  28.martā Rīgas Stradiņa universitātes Lielajā aulā. 
 • Video par konferenci.
 • Preses relīze par konferenci.
 • Konferences darba kārtība - *pdf.
 • Infografika "Primārās veselības aprūpes (PVA) attīstības plāns 2014.-2016.gadam" - *jpg..
Konferences mērķis - aktualizēt primārās veselības aprūpes nozīmi veselības aprūpē, daloties starptautiskā pieredzē par efektīvākajiem risinājumiem tās stiprināšanā un kvalitātes uzlabošanā. Ciešā sadarbībā ar nozari ir sagatavots politikas plānošanas dokuments „Primārās veselības aprūpes attīstības plāns 2014.-2016.gadam”, par ko tiks diskutēts konferences laikā.
 
Konferences atklāšanas uzrunas:
 • Asoc.prof. Guntis Bahs, Rīgas Stradiņa universitātes Ģimenes medicīnas katedras vadītājs (audio ieraksts).
 • Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas apsveikums konferences dalībniekiem - *pdf.
 • Ingrīda Circene, veselības ministre (audio ieraksts).
 • Aiga Rūrāne, Pasaules Veselības organizācija (audio ieraksts).
Ekspertu prezentācijas:
 • Christine Beerepoot, Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālais birojs "Primārās veselības aprūpes attīstība Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionā" - *pdf; (audio ieraksts).
 • Tamás Evetovits, Pasaules Veselības organizācijas Eiropas reģionālais birojs "Starptautiskā pieredze ar primārās veselības aprūpes finansēšanas modeļiem" - *pdf; (audio ieraksts).
 • Francesca Colombo, Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija "Kā pielāgot primārās veselības aprūpes politiku, lai uzlabotu pakalpojumu pieejamību un kvalitāti – sistēmas ekonomiskā analīze" - *pdf; (audio ieraksts).
 • Egita Pole, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece veselības politikas jautājumos "Veselības ministrijas jaunās politikas iniciatīvas PVA attīstībai un stiprināšanai" - *pdf; (audio ieraksts).
 • Wienke Boerma, Nīderlandes veselības pakalpojumu izpētes institūts "Vai Latvija var mācīties no pieredzes, kas gūta citās Eiropas valstīs?" - *pdf; (audio ieraksts).
 • Matthias Wismar, Eiropas Veselības sistēmu un politikas observatorija "Atskats uz diskusiju ar galvenajām ieinteresētajām personām par primārās veselības aprūpes stratēģiju Latvijā" - *pdf; (audio ieraksts).
 • Līga Kozlovska, Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācija "Primārās veselības aprūpes kvalitāte" - *pdf; (audio ieraksts).
 • Anneli Rätsep, Tartu universitāte "Motivējošā intervēšana ģimenes ārsta praksē" - *pdf; (audio ieraksts).
 • Jolanta Zālīte, Latvijas Māsu asociācija "Māsas kompetence primārās veselības aprūpes jomā" - *pdf; (audio ieraksts).
 • Gunta Anča, „SUSTENTO” "Pacienta loma un atbildība savas veselības saglabāšanā" - *pdf; (audio ieraksts).
Primārā veselības aprūpe ir cilvēka pirmais saskarsmes posms ar veselības aprūpes sistēmu, kurā tiek risinātas galvenās iedzīvotāju veselības problēmas, nodrošinot atbilstošus veselības veicināšanas, profilakses, ārstniecības un rehabilitācijas pasākumus. Primārās veselības aprūpes stiprināšanas nolūkā Veselības ministrija šo – 2014.gadu – ir noteikusi kā Ģimenes veselības gadu.
 
Veselības ministrija izstrādājusi Primārās veselības aprūpes attīstības plāna 2014.-2016.gadam projektu, kas šobrīd tiek virzīts izskatīšanai Ministru kabineta sēdē. Plāna projekta mērķis ir stiprināt primāro veselības aprūpi kā pieejamāko, efektīvāko un visaptverošāko veselības aprūpes līmeni, palielinot primārās veselības aprūpes lomu profilaksē, diagnostikā un ārstēšanā, kā arī uzlabot primārās veselības aprūpes kvalitāti.
 
Konferences rīkotāji: