Izdrukāts no: //www.vm.gov.lv//www.vm.gov.lv/lv/ministrija/kapitalsabiedribas/

Kapitālsabiedrības, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja

24.02.2020

Informācija par valsts līdzdalības atbilstību Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem:

Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015.gada 22.decembra sēdes protokols Nr.68 81.§ 

Informatīvais ziņojums "Par valsts līdzdalības saglabāšanu kapitālsabiedrībās, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja, un priekšlikumu sniegšanu par turpmāko rīcību ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Rīgas Hematoloģijas centrs" un sabiedrību ar ierobežotu atbildību "Veselības centrs "Biķernieki"""- *pdf.

 

Informācija par kapitālsabiedrībām, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja:

VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" 
Pilsoņu iela 13, Rīga, LV - 1002
Tālrunis (Administrācija) 67069601
E-pasts: stradini@stradini.lv, mājaslapa: www.stradini.lv

Pamatkapitāla lielums: 45 088 621 eiro
Valsts līdzdalības apmērs: 100%
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Veselības ministrijas valsts sekretārs

VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" valdes locekle Ilze Kreicberga
VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" valdes locekle Elita Buša
VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" valdes loceklis Jānis Komisars

VSIA “Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca” mērķi:

 • Pagarināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvotos dzīves gadus un novērst priekšlaicīgu nāvi, saglabājot, uzlabojot un atjaunojot veselību.
 • Nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu un viņu vajadzībām atbilstošu daudzprofilu veselības aprūpi, novērst nevienlīdzību veselības jomā, veicot pasākumus, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem vienādas iespējas veselības veicināšanā un veselības aprūpē, kā arī samazināt priekšlaicīgu mirstību no neinfekciju slimībām, mazinot riska faktoru negatīvo ietekmi uz veselību.
 • Nodrošināt efektīvu veselības aprūpes sistēmas pārvaldi un racionālu resursu izmantošanu, lai sekmētu veselības aprūpes sistēmas darbības ilgtspējīgu un visiem Latvijas iedzīvotājiem vienlīdzīgu pieeju kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem.

Apstiprināts gada pārskats un izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā - skatīt www.stradini.lv

VSIA "Paula Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca" ir vadošā daudzprofilu slimnīca Latvijā, kas sniedz neatliekamo palīdzību, augsti kvalificētu speciālistu konsultācijas un stacionāra pakalpojumus, kā arī nodrošina pirms un pēcdiploma izglītību un veic zinātniskus pētījumus. Stradiņa slimnīcas ārstniecības, izglītības un zinātnes tradīcijas izkoptas jau gadsimta garumā. 2009.gadā Stradiņa slimnīca iedzīvotāju balsojumā ieguva gada balvu medicīnā nominācijā "Mana slimnīca". Slimnīca nepārtraukti attīstās, lai sniegtu labāko saviem pacientiem.

  

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca"
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV - 1038
Tālrunis (Administrācija) 67042400
E-pasts: aslimnica@aslimnica.lv, mājaslapa: www.aslimnica.lv

Pamatkapitāla lielums: 28 410 502 eiro
Valsts līdzdalības apmērs: 100%
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Veselības ministrijas valsts sekretārs
SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” līdzdalība citās kapitālsabiedrībās: 99,58% SIA „Veselības centrs „Biķernieki””; 100% SIA „Rīgas Hematoloģijas centrs”

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" valdes priekšsēdētājs Imants Paeglītis
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" valdes loceklis Kaspars Plūme
SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" valdes loceklis Aleksejs Višņakovs

SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” mērķi:

 • Pagarināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvotos dzīves gadus un novērst priekšlaicīgu nāvi, saglabājot, uzlabojot un atjaunojot veselību.
 • Nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu un viņu vajadzībām atbilstošu daudzprofilu veselības aprūpi, samazināt iedzīvotāju saslimstību ar infekcijas slimībām, novērst nevienlīdzību veselības jomā, veicot pasākumus, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem vienādas iespējas veselības veicināšanā un veselības aprūpē, kā arī samazināt priekšlaicīgu mirstību no neinfekciju slimībām, mazinot riska faktoru negatīvo ietekmi uz veselību.
 • Nodrošināt efektīvu veselības aprūpes sistēmas pārvaldi un racionālu resursu izmantošanu, lai sekmētu veselības aprūpes sistēmas darbības ilgtspējīgu un visiem Latvijas iedzīvotājiem vienlīdzīgu pieeju kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem.

Apstiprināts gada pārskats, skatīt www.aslimnica.lv. Izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā skatīt www.aslimnica.lv.

SIA "Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca" (turpmāk - RAKUS) ir valstī lielākā neatliekamās palīdzības daudzprofilu veselības aprūpes iestāde, kas sniedz medicīnisko palīdzību visās svarīgākajās specialitātēs un nodrošina pilnu pacienta izmeklēšanu. 2010.gadā darbu ir uzsākusi jaunā daudzfunkcionālā Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas klīnika, kas ir konceptuāli jauns risinājums neatliekamās palīdzības nodrošināšanā. RAKUS ir vienīgā vieta Latvijā, kur nepieciešamā palīdzība tiek sniegta mikroķirurģijas un toksikoloģijas pacientiem un pacientiem ar politraumām. Šeit norit mācību darbs, stiprinot sadarbību ar Rīgas Stradiņa universitāti un veidojot slimnīcu arī kā zinātnes centru. RAKUS ir lielākā daudzprofilu slimnīca Latvijā, kas tika izveidota, apvienojot klīnikas "Gaiļezers", "Biķernieki", Latvijas Onkoloģijas centru, Patoloģijas centru un Latvijas Infektoloģijas centru: 

VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca"
Vienības gatve 45, Rīga, LV - 1004
Tālrunis (Administrācija) 67064470
E-pasts: info@bkus.lv, mājaslapa: www.bkus.lv

Pamatkapitāla lielums: 4 854 274 eiro
Valsts līdzdalības apmērs: 100%
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Veselības ministrijas valsts sekretārs

VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" valdes priekšsēdētājs Valts Ābols
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" valdes locekle Zane Straume
VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" valdes locekle Iluta Riekstiņa

VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" mērķi:

 • Pagarināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvotos dzīves gadus un novērst priekšlaicīgu nāvi, saglabājot, uzlabojot un atjaunojot veselību.
 • Nodrošināt bērniem kvalitatīvu un viņu vajadzībām atbilstošu daudzprofilu veselības aprūpi, novērst nevienlīdzību veselības jomā, veicot pasākumus, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem vienādas iespējas veselības veicināšanā un veselības aprūpē, kā arī samazināt priekšlaicīgu mirstību no neinfekciju slimībām, mazinot riska faktoru negatīvo ietekmi uz veselību.
 • Nodrošināt efektīvu veselības aprūpes sistēmas pārvaldi un racionālu resursu izmantošanu, lai sekmētu veselības aprūpes sistēmas darbības ilgtspējīgu un visiem Latvijas iedzīvotājiem vienlīdzīgu pieeju kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem.

Apstiprināts gada pārskats un izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā, skatīt www.bkus.lv.

VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca" ir vadošā bērnu slimnīca Latvijā. Slimnīca dibināta 1899.gada 2.oktobrī. 2005.gada 1.aprīlī slimnīcai Vienības gatvē pievienojās bērnu klīniskā slimnīca "Gaiļezers", kas atrodas Juglas ielā. Slimnīca šodien nodrošina valsts apmaksātu pakalpojumu sniegšanu bērniem ambulatori un stacionāri, piedāvājot arī dažādus maksas pakalpojumus. 2006.gada sākumā, iesaistot ES strukturālo fondu līdzekļus, slimnīcā ir atklāta moderna Uzņemšanas nodaļa.

 
 

VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" 
Duntes iela 22, Rīga, LV - 1005
Tālrunis (Administrācija) 67399300
E-pasts: tos@tos.lv, mājaslapa: www.tos.lv

Pamatkapitāla lielums: 3 947 044 eiro
Valsts līdzdalības apmērs: 100%
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Veselības ministrijas valsts sekretārs

VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" valdes priekšsēdētājs Anita Vaivode 
VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" valdes locekle Inese Rantiņa
VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" valdes loceklis Modris Ciems

VSIA “Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca” mērķi:

 • Pagarināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvotos dzīves gadus un novērst priekšlaicīgu nāvi, saglabājot, uzlabojot un atjaunojot veselību.
 • Nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu un viņu vajadzībām atbilstošu veselības aprūpi muskuloskeletālo traumu un slimību gadījumos, novērst nevienlīdzību veselības jomā, veicot pasākumus, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem vienādas iespējas veselības veicināšanā un veselības aprūpē, kā arī samazināt priekšlaicīgu mirstību no neinfekciju slimībām, mazinot riska faktoru negatīvo ietekmi uz veselību.
 • Nodrošināt efektīvu veselības aprūpes sistēmas pārvaldi un racionālu resursu izmantošanu, lai sekmētu veselības aprūpes sistēmas darbības ilgtspējīgu un visiem Latvijas iedzīvotājiem vienlīdzīgu pieeju kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem.

Apstiprināts gada pārskats un izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā, skatīt www.tos.lv.

VSIA "Traumatoloģijas un ortopēdijas slimnīca" sniedz augsti kvalificētus veselības aprūpes pakalpojumus - specializētu traumatoloģiski-ortopēdisko palīdzību. 2002.gadā slimnīca ieguvusi ISO sertifikātu ISO 9001:2000, apliecinot savu spēju sniegt kvalitatīvus pakalpojumus. Slimnīcā darbojas vairākas struktūrvienības - Mugurkaula ķirurģijas centrs, Plaukstas un mikroķirurģijas nodaļa, Traumu centrs, Locītavu ķirurģijas centrs.

  

VSIA "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs"  
Tvaika iela 2, Rīga, LV - 1005
Tālrunis: (Uzziņām) 67080112
E-pasts: rpnc@rpnc.lv, mājaslapa: www.rpnc.lv

Pamatkapitāla lielums: 11 818 657 eiro
Valsts līdzdalības apmērs: 100%
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Veselības ministrijas valsts sekretārs

VSIA "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs" valdes priekšsēdētāja Iveta Ķiece
VSIA "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs"valdes locekle Irina Starkova
VSIA "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs" valdes loceklis Imants Rezebergs

VSIA “Rīgas psihiatrijas un narkoloģijas centrs” mērķi:

 • Pagarināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvotos dzīves gadus un novērst priekšlaicīgu nāvi, saglabājot, uzlabojot un atjaunojot veselību.
 • Nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu un viņu vajadzībām atbilstošu psihiskās veselības aprūpi, attīstot sabiedrībā balstītu psihiskās veselības aprūpi, un narkoloģiskās veselības aprūpi, novērst nevienlīdzību veselības jomā, veicot pasākumus, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem vienādas iespējas veselības veicināšanā un veselības aprūpē, kā arī samazināt priekšlaicīgu mirstību no neinfekciju slimībām, mazinot riska faktoru negatīvo ietekmi uz veselību.
 • Nodrošināt efektīvu veselības aprūpes sistēmas pārvaldi un racionālu resursu izmantošanu, lai sekmētu veselības aprūpes sistēmas darbības ilgtspējīgu un visiem Latvijas iedzīvotājiem vienlīdzīgu pieeju kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem.

Apstiprināts gada pārskats un izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā, skatīt www.rpnc.lv.

VSIA "Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centrs" 2007.gada 1.martā pārņēma Garīgās veselības valsts aģentūras funkcijas: sniedz ambulatoro un stacionāro medicīnisko palīdzību personām ar psihiskām slimībām vai uzvedības traucējumiem; piemēro medicīniska rakstura piespiedu līdzekļus saskaņā ar tiesas (tiesneša) lēmumu; konsultē citas ārstniecības iestādes garīgās veselības aprūpes jomā; veic psihiatrisko rehabilitāciju; veic tiesu psihiatriskās, tiesu psiholoģiskās un kompleksās ekspertīzes; nodrošina klīniskās izglītības bāzi, sniedz informatīvu un konsultatīvu atbalstu valsts pārvaldes institūcijām garīgās veselības aprūpes jomā. 2007.gada 1.martā centrs pārņēma arī Narkoloģijas valsts aģentūras funkcijas: veic narkotisko un psihotropo vielu un alkohola ietekmes ekspertīzes; sniedz ambulatoro un stacionāro narkoloģisko palīdzību.

  

VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" 
Asaru prospekts 61, Jūrmala, LV-2008
Tālrunis (Administrācija) 67766124
E-pasts: info@nrc.lv, mājaslapa: www.nrcvaivari.lv

Pamatkapitāla lielums: 793 677 eiro
Valsts līdzdalības apmērs: 100%
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Veselības ministrijas valsts sekretārs

VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" valdes priekšsēdētāja Anda Nulle 
VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" valdes loceklis Mārtiņš Oliņš

VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" mērķi:

 • Pagarināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvotos dzīves gadus un novērst priekšlaicīgu nāvi, saglabājot, uzlabojot un atjaunojot veselību.
 • Nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu un viņu vajadzībām atbilstošu medicīnisko rehabilitāciju, novērst nevienlīdzību veselības jomā, veicot pasākumus, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem vienādas iespējas veselības veicināšanā un veselības aprūpē, kā arī samazināt priekšlaicīgu mirstību no neinfekciju slimībām, mazinot riska faktoru negatīvo ietekmi uz veselību.
 • Nodrošināt efektīvu veselības aprūpes sistēmas pārvaldi un racionālu resursu izmantošanu, lai sekmētu veselības aprūpes sistēmas darbības ilgtspējīgu un visiem Latvijas iedzīvotājiem vienlīdzīgu pieeju kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem.

Apstiprināts gada pārskats un izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā, skatīt www.nrcvaivari.lv

VSIA "Nacionālais rehabilitācijas centrs "Vaivari"" ir medicīniskās rehabilitācijas, veselības un sociālās aprūpes, izglītības un zinātnes valsts nozīmes iestāde. Viens no galvenajiem "Vaivari" uzdevumiem ir otrā posma medicīniskā rehabilitācija. 

 
 

VSIA "Piejūras slimnīca" 
Jūrmalas iela 2, Liepāja, LV - 3401
Tālrunis (Administrācija) 63425311, e-pasts: slimnica@lps.gov.lv, mājaslapa: www.piejurasslimnica.lv

Pamatkapitāla lielums: 699 475 eiro
Valsts līdzdalības apmērs: 100%
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Veselības ministrijas valsts sekretārs

VSIA "Piejūras slimnīca" valdes priekšsēdētājs Artūrs Bērziņš

VSIA "Piejūras slimnīca" mērķi:

 • Pagarināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvotos dzīves gadus un novērst priekšlaicīgu nāvi, saglabājot, uzlabojot un atjaunojot veselību.
 • Nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu un viņu vajadzībām atbilstošu psihiskās veselības aprūpi, attīstot sabiedrībā balstītu psihiskās veselības aprūpi, un onkoloģisko veselības aprūpi, novērst nevienlīdzību veselības jomā, veicot pasākumus, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem vienādas iespējas veselības veicināšanā un veselības aprūpē, kā arī samazināt priekšlaicīgu mirstību no neinfekciju slimībām, mazinot riska faktoru negatīvo ietekmi uz veselību.
 • Nodrošināt efektīvu veselības aprūpes sistēmas pārvaldi un racionālu resursu izmantošanu, lai sekmētu veselības aprūpes sistēmas darbības ilgtspējīgu un visiem Latvijas iedzīvotājiem vienlīdzīgu pieeju kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem.

Apstiprināts gada pārskats, skatīt piejurasslimnica.lv. Izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā, skatīt piejurasslimnica.lv

VSIA "Piejūras slimnīca" ir  izveidota  2005.gada 29.augustā, apvienojot vienā juridiskā personā "Liepājas onkoloģisko slimnīcu" un "Liepājas psihoneiroloģisko slimnīcu". VSIA "Piejūras slimnīca" ir sertificēta ārstniecības iestāde, kas sniedz specializētus ambulatoros un stacionāros pakalpojumus vairāk nekā 200 000 Kurzemes reģiona iedzīvotāju. 

  

VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" 
Filozofu iela 69, Jelgava, LV 3008
Tālrunis (Administrācija) 63026690
E-pasts: slimnica@gintermuiza.lv, mājaslapa: www.gintermuiza.lv 

Pamatkapitāla lielums:  2 527 114 eiro
Valsts līdzdalības apmērs: 100%
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Veselības ministrijas valsts sekretārs

VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža" valdes loceklis Artūrs Bērziņš

VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža"" mērķi:

 • Pagarināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvotos dzīves gadus un novērst priekšlaicīgu nāvi, saglabājot, uzlabojot un atjaunojot veselību.
 • Nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu un viņu vajadzībām atbilstošu psihiskās veselības aprūpi, attīstot sabiedrībā balstītu psihiskās veselības aprūpi, un narkoloģiskās veselības aprūpi, novērst nevienlīdzību veselības jomā, veicot pasākumus, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem vienādas iespējas veselības veicināšanā un veselības aprūpē, kā arī samazināt priekšlaicīgu mirstību no neinfekciju slimībām, mazinot riska faktoru negatīvo ietekmi uz veselību.
 • Nodrošināt efektīvu veselības aprūpes sistēmas pārvaldi un racionālu resursu izmantošanu, lai sekmētu veselības aprūpes sistēmas darbības ilgtspējīgu un visiem Latvijas iedzīvotājiem vienlīdzīgu pieeju kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem.

Apstiprināts gada pārskats un izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā, skatīt www.gintermuiza.lv

VSIA "Slimnīca "Ģintermuiža" sniedz psihiatrisko medicīnisko palīdzību un nodrošina narkoloģiskās rehabilitācijas palīdzību visas Latvijas iedzīvotājiem. 

  

VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" 
"Alejas", Kraujas, Gārsenes pagasts, Aknīstes novads, LV - 5208
Tālrunis (Administrācija) 65229448
E-pasts: aknistespns@apollo.lv, mājaslapa: www.aknistespns.lv

Pamatkapitāla lielums: 4 066 182 eiro
Valsts līdzdalības apmērs: 100%
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Veselības ministrijas valsts sekretārs

VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" valdes priekšsēdētāja Nata Gaibišele
VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" valdes locekle Ilga Ģile 

VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" mērķi:

 • Pagarināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvotos dzīves gadus un novērst priekšlaicīgu nāvi, saglabājot, uzlabojot un atjaunojot veselību.
 • Nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu un viņu vajadzībām atbilstošu psihiskās veselības aprūpi, novērst nevienlīdzību veselības jomā, veicot pasākumus, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem vienādas iespējas veselības veicināšanā un veselības aprūpē, kā arī samazināt priekšlaicīgu mirstību no neinfekciju slimībām, mazinot riska faktoru negatīvo ietekmi uz veselību.
 • Nodrošināt efektīvu veselības aprūpes sistēmas pārvaldi un racionālu resursu izmantošanu, lai sekmētu veselības aprūpes sistēmas darbības ilgtspējīgu un visiem Latvijas iedzīvotājiem vienlīdzīgu pieeju kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem.

Apstiprināts gada pārskats, skatīt www.aknistespns.lv. Izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā, skatīt www.aknistespns.lv.

VSIA "Aknīstes psihoneiroloģiskā slimnīca" ir dibināta 1954.gadā kā slimnīca hroniski psihiski slimojošiem pacientiem, sniedzot augsti kvalificētu un profesionālu psihiatrisko palīdzību akūtu un hronisku psihisku slimību un traucējumu profilaksē, diagnostikā, ārstēšanā un pacientu rehabilitācijā.

  

VSIA "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" 
Valdemāra iela 46, Ainaži, Salacgrīvas novads, LV - 4035
Tālrunis (Administrācija) 64043273
E-pasts: slimnica@ainazuslimnica.lv, mājaslapa: www.ainazuslimnica.lv

Pamatkapitāla lielums: 1 683 386 eiro
Valsts līdzdalības apmērs: 100%
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Veselības ministrijas valsts sekretārs

VSIA "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīcā "Ainaži"" valdes loceklis Aigars Kišuro

VSIA "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīca "Ainaži"" mērķi:

 • Pagarināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvotos dzīves gadus un novērst priekšlaicīgu nāvi, saglabājot, uzlabojot un atjaunojot veselību.
 • Nodrošināt bērniem kvalitatīvu un viņu vajadzībām atbilstošu psihiskās veselības aprūpi, novērst nevienlīdzību veselības jomā, veicot pasākumus, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem vienādas iespējas veselības veicināšanā un veselības aprūpē, kā arī samazināt priekšlaicīgu mirstību no neinfekciju slimībām, mazinot riska faktoru negatīvo ietekmi uz veselību.
 • Nodrošināt efektīvu veselības aprūpes sistēmas pārvaldi un racionālu resursu izmantošanu, lai sekmētu veselības aprūpes sistēmas darbības ilgtspējīgu un visiem Latvijas iedzīvotājiem vienlīdzīgu pieeju kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem.

Apstiprināts gada pārskats un izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā, skatīt www.ainazuslimnica.lv.

VSIA "Bērnu psihoneiroloģiskā slimnīcā "Ainaži"" tiek sniegta plānveida psihiatriskā palīdzība bērniem un pusaudžiem. Slimnīcā ārstējas bērni un jaunieši no četru līdz 18 gadu vecumam. Slimnīcā bērni turpina mācības un attīsta intereses sev vēlamā jomā. Tā kā slimnīca atrodas gleznainās vietās Rīgas jūras līča krastā un pie Salacas upes krastiem, pacientiem tiek piedāvātas arī dažādas rehabilitācijas iespējas. 

 

  

VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" 
Lielā Dārza iela 60/62, Daugavpils, LV-5417
Tālrunis (Administrācija) 65402220
E-pasts: dpns@dpns.gov.lv, mājaslapa: www.dpns.gov.lv

Pamatkapitāla lielums: 995 139 eiro
Valsts līdzdalības apmērs: 100%
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Veselības ministrijas valsts sekretārs

VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" valdes locekle Sarmīte Ķikuste 

VSIA “Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca” mērķi:

 • Pagarināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvotos dzīves gadus un novērst priekšlaicīgu nāvi, saglabājot, uzlabojot un atjaunojot veselību.
 • Nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu un viņu vajadzībām atbilstošu psihiskās veselības aprūpi, attīstot sabiedrībā balstītu psihiskās veselības aprūpi. Novērst nevienlīdzību veselības jomā, veicot pasākumus, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem vienādas iespējas veselības veicināšanā un veselības aprūpē, kā arī samazināt priekšlaicīgu mirstību no neinfekciju slimībām, mazinot riska faktoru negatīvo ietekmi uz veselību.
 • Nodrošināt efektīvu veselības aprūpes sistēmas pārvaldi un racionālu resursu izmantošanu, lai sekmētu veselības aprūpes sistēmas darbības ilgtspējīgu un visiem Latvijas iedzīvotājiem vienlīdzīgu pieeju kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem.

Apstiprināts gada pārskats, skatīt www.dpns.gov.lv. Izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā, skatīt www.dpns.gov.lv.

VSIA "Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca" ir ārstniecības iestāde, kas sniedz psihoneiroloģisko palīdzību pacientiem ar psihiskām saslimšanām.

  

SIA "Lielstraupes pils" 
"Lielstraupes pils", Straupe, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV - 4152
Tālrunis (Administrācija) 29100397
E-pasts: maruta.drubina@pargaujasnovads.lv

Pamatkapitāla lielums: 90 524 eiro
Valsts līdzdalības apmērs: 100%
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Veselības ministrijas valsts sekretārs

SIA “Lielstraupes pils” valdes locekle Maruta Drubiņa

Apstiprināts gada pārskats un izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā. 

VSIA "Straupes narkoloģiskā slimnīca" pārskati (*pdf.): par 2018.gadu; par 2017.gadu; par 2016.gadupar 2015.gadupar 2014.gadupar 2013.gadu.

 
 

VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" 
Valkas iela 11, Strenči, Strenču novads, LV - 4730
Tālrunis (Administrācija) 64731340
E-pasts: info@strencupns.lv, mājaslapa: www.strencupns.lv

Pamatkapitāla lielums: 2 584 038 eiro
Valsts līdzdalības apmērs: 100%
Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Veselības ministrijas valsts sekretārs

VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" valdes locekle Maija Ancveriņa

VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca” mērķi ir:

 • Pagarināt Latvijas iedzīvotāju veselīgi nodzīvotos dzīves gadus un novērst priekšlaicīgu nāvi, saglabājot, uzlabojot un atjaunojot veselību.
 • Nodrošināt iedzīvotājiem kvalitatīvu un viņu vajadzībām atbilstošu psihiskās veselības aprūpi, attīstīt sabiedrībā balstītu psihiskās veselības aprūpi. Novērst nevienlīdzību veselības jomā, veicot pasākumus, lai nodrošinātu Latvijas iedzīvotājiem vienādas iespējas veselības veicināšanā un veselības aprūpē, kā arī samazināt priekšlaicīgu mirstību no neinfekciju slimībām, mazinot riska faktoru negatīvo ietekmi uz veselību.
 • Nodrošināt efektīvu veselības aprūpes sistēmas pārvaldi un racionālu resursu izmantošanu, lai sekmētu veselības aprūpes sistēmas darbības ilgtspējīgu un visiem Latvijas iedzīvotājiem vienlīdzīgu pieeju kvalitatīviem veselības aprūpes pakalpojumiem, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem.

Apstiprināts gada pārskats un izmaksātās dividendes valstij un veiktie maksājumi valsts budžetā, skatīt www.strencupns.lv

VSIA "Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca" ir tradīcijām bagāta ārstniecības iestāde, kas sniedz stacionāru palīdzību ar psihiskām slimībām slimiem pacientiem. Slimnīcā ir pieejams arī plašs rehabilitācijas pakalpojumu klāsts - psihologa, mūzikas terapeita, kustību terapeita un ergoterapeita pakalpojumi. Slimnīcā veic arī ambulatorās tiesu psihiatriskās ekspertīzes.  

  

SIA „Ludzas medicīnas centrs”
Raiņa iela 43, Ludza, Ludzas novads, LV-5701
Tālrunis (Administrācija)  65707090
E-pasts: info@ludzahospital.lv, mājaslapa: www.ludzahospital.lv

 Pamatkapitāla lielums 7 321 722 eiro

SIA “Ludzas medicīnas centrs” valdes loceklis Juris Atstupenis

SIA „Ludzas medicīnas centrs” dalībnieki:
1) Latvijas Republikas Veselības ministrija, reģistrācijas Nr. 90001474921, adrese - Brīvības iela 72, Rīga, LV-1011, kuru pārstāv Valsts kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Veselības ministrijas valsts sekretārs, kas pārstāv 4 242 680 kapitāla daļas (58 %);
2) Ludzas novada pašvaldība, reģistrācijas Nr.90000017453, adrese - Raiņa iela 16, Ludza, LV-5701, kuru pārstāv Ludzas novada pašvaldības kapitāla daļu turētāja pārstāvis: Ludzas novada domes priekšsēdētāja Alīna Gendele, kas pārstāv 3 079 042 kapitāla daļas (42 %).

Informācija par kapitālsabiedrības darbību saskaņā ar Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likumu skatīt ludzashospital.lv