Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/ministrija/ipasumi/

Īpašumi

08.03.2019

Informācija par Veselības ministrijas nomātiem īpašumiem:

1. Nomnieks: Veselības ministrija

2. Iznomātājs: VAS "Valsts nekustamie īpašumi"

3. Adrese: Brīvības iela 72

4. Līguma darbības termiņš: līdz 31.08.2020.

5. Platība: 2378,40 m2

6. Nomas maksa: 6,2627 eiro/m2

Kapitālsabiedrību, kurās Veselības ministrija ir valsts kapitāla daļu turētāja telpu noma: