Jūs atrodaties šeit: Ministrija
Jūs atrodaties šeit: Ministrija

Rīcības plāna izstrādāšana reto slimību pacientu veselības aprūpes organizēšanai

19.04.2012

Darba grupas sastāvs (grozījumi rīkojumā skatīt šeit).

Darba grupas mērķis 
Izstrādāt un iesniegt rīcības plānu reto slimību pacientu veselības aprūpes organizēšanai, atbilstoši Eiropas Savienības Padomes ieteikumiem rīcībai reto slimību jomā (2009/C 151/02), ietverot tajā situācijas raksturojumu reto slimību jomā Latvijā, prioritātes, paredzot iespējamos risinājumus un izpildes termiņus.

Darba grupas vadītājs
Andis Lācis, Valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Bērnu klīniskās universitātes slimnīca”,  e-pasts: andis.lacis@bkus.lv

Veselības ministrijas kontaktpersona
Antra Valdmane, Veselības aprūpes departaments, tālrunis: 67876097, e-pasts: antra.valdmane@vm.gov.lv 

Publiskai apspriešanai tika nodots Nacionālais plāns reto slimību jomā Latvijā 2012.-2015.gadam.
 
Darba grupas darba kārtības un protokoli