Jūs atrodaties šeit: Ministrija
Jūs atrodaties šeit: Ministrija

Darba grupa priekšlikumu izstrādei par stacionāro ārstniecības iestāžu darba kvalitātes vērtēšanas kritērijiem

19.04.2012

Darba grupas sastāvs - skatīt šeit.

Darba grupas mērķis
Izstrādāt priekšlikumus stacionāro ārstniecības iestāžu darba kvalitātes vērtēšanas kritērijiem.

Veselības ministrijas kontaktpersona
Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departamenta ES finansējuma plānošanas un vadības nodaļas vadītājs, tālrunis: 67876048, e-pasts: Boriss.Knigins@vm.gov.lv

Darba grupas kārtības un protokoli

  • Darba grupas starpziņojums par stacionāro ārstniecības iestāžu darba kvalitātes vērtēšanas kritērijiem - skatīt šeit.
  • 2011.gada 14.aprīlī darba kārtība - skatīt šeit. Protokols - skatīt šeit.
  • 2011.gada 16.marta darba kārtība - skatīt šeit. Protokols - skatīt šeit.

Prezentācijas

  • Darba grupa par priekšlikumu izstrādi par stacionāro ārstniecības iestāžu darba kvalitātes vērtēšanas kritērijiem - skatīt šeit.
  • Slimnīcu darbības kvantitatīvie rādītāji un to salīdzināšana izmaksu efektivitātes paaugstināšanai - skatīt šeit.
  • Veselības aprūpes kvalitātes un pacienta drošības pilnveidošana - skatīt šeit.
  • Stacionāro ārstniecības iestāžu darba kvalitātes vērtēšanas kritēriju būtības apraksts. Piedāvāto stacionāro ārstniecības iestāžu darba rādītāju izvērtēšana - skatīt šeit.