Jūs atrodaties šeit: Ministrija
Jūs atrodaties šeit: Ministrija

Darba grupa priekšlikumu izstrādei izmaiņām normatīvajos aktos, kas regulē rezidentu apmācību un ārstu kompetenci ārstniecībā

19.04.2012

Darba grupas sastāvs. Grozījumus darba grupas sastāvā - skatīt šeit. Grozījumi Rīkojuma 2.punkta ievaddaļā - skatīt šeit. Grozījumi par darba grupas termiņa pagarināšanu - skatīt šeit.

Darba grupas mērķis
Izstrādāt priekšlikumus izmaiņām normatīvajos aktos, kas regulē rezidentu apmācību un ārstu kompetenci ārstniecībā.

Veselības ministrijas kontaktpersona
Irita Bradovska, Veselības aprūpes departaments, tālrunis 67876096, e-pasts: Irita.Bradovska@vm.gov.lv

Darba grupas kārtības un protokoli

Prezentācijas: Veselības ministrijas prezentācija "Rezidentūras vietu sadalījums 2011./2012. studiju gadā" - skatīt šeit.