Jūs atrodaties šeit: Ministrija
Jūs atrodaties šeit: Ministrija

Pamatnostādņu „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē” un programmas „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006.-2015.gadam” aktualizācijai

14.06.2012

Darba grupas nosaukums
Pamatnostādņu „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē” un programmas „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006.-2015.gadam” aktualizācijai. Darba grupas sastāvs - skatīt šeit.

Darba grupas mērķis 
Sagatavot un iesniegt izskatīšanai Ministru kabinetā aktualizētos veselības aprūpē strādājošo cilvēkresursu attīstības pamatnostādņu 2010.-2015.gadam un plāna 2010.-2013.gadam projektus

Veselības ministrijas kontaktpersona
Daina Mūrmane – Umbraško, Veselības ministrijas valsts sekretāra vietniece stratēģiskās plānošanas un finanšu jautājumos, tālrunis: 67876088, e-pasts:
daina.murmane@vm.gov.lv