Jūs atrodaties šeit: Ministrija
Jūs atrodaties šeit: Ministrija

Darba grupa lokālajās slimnīcās un traumpunktos sniedzamās palīdzības apjoma un darba organizācijas izvērtēšanai

19.04.2012

Darba grupa Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra protokolā Nr.75 (45§, TA-3503) 3.2.3.apakšpunktā dotā uzdevuma (skatīt šeit) izpildei (lokālajās slimnīcās un traumpunktos sniedzamās palīdzības apjoma un darba organizācijas izvērtēšanai). Darba grupas sastāvs (darba grupas termiņš pagarināts līdz 2011.gada 15.aprīlim - VM 01.04.11. rīkojums Nr.9.1.).

Darba grupas mērķis
Nodrošināt Ministru kabineta 2010.gada 28.decembra protokolā Nr.75 (45§, TA-3503) 3.2.3.apakšpunktā dotā uzdevuma izpildi un sagatavot Ministru kabineta 2006. gada 19.decembra noteikumu Nr.1046 „Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība” grozījumu projektu, iekļaujot tajā stacionāro ārstniecības iestāžu darba kvalitātes vērtēšanas kritērijus un sniedzamo pakalpojumu apjomu, apmaksas kārtību, kā arī izvērtēt un pilnveidot traumpunktu darba organizāciju

Veselības ministrijas kontaktpersona
Guna Jermacāne, Veselības aprūpes departaments, tālrunis: 67876167, e-pasts: guna.jermacane@vm.gov.lv

Darba grupas kārtības un protokoli

 • Darba grupas starpziņojums par lokālo slimnīcu un traumpunktu darba izvērtēšanu - lasīt šeit.
 • Pielikumi: Nr.1 - *pdf.  Nr.2 - *pdf. Nr.3 - *pdf. Nr.4 - *pdf. Nr.5 - *pdf. Nr.6 - *pdf. Nr.7 - *pdf. Nr.8 - *pdf. Nr.9 - *pdf. Nr.10 - *pdf.  Nr.11- *pdf.  Nr.12 - *pdf.  Nr.13- *pdf.  Nr.14 - *pdf.
 • PVO eksperta Naidžela Edvardsa (Lielbritānijas slimnīcu konfederācija) ziņojums par slimnīcu reformu Latvijā - skatīt šeit.
 • 11.darba grupas sanāksme notika 7.aprīlī Veselības ministrijā. Darba kārtība. Protokols.
 • 10.darba grupas sanāksme notika 31.martā Veselības ministrijā. Pēc sanāksmes darba grupa apmeklēja SIA "Saulkrastu slimnīca" un SIA "Limbažu slimnīca" traumpunktus. Darba kārtība. Protokols.
 • 9.darba grupas sanāksme notika 24.martā SIA "Saldus medicīnas centrs" (Slimnīcas iela 3, Saldus); SIA "Priekules slimnīca" (Aizputes iela 5, Priekule); SIA "Kuldīgas slimnīca" (Aizputes iela 22, Kuldīga); SIA "Ziemeļkurzemes reģionālā slimnīca" traumpunkts Talsos (V.Ruģēna 7, Talsi). Darba kārtība.
 • 8.darba grupas sanāksme notika 17.martā SIA "Alūksnes slimnīca" (Pils iela 1a, Alūksne), SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" slimnīcā Balvos un Gulbenē (Upes iela 1, Gulbene). Darba kārtība. Protokols.
 • 7.darba grupas sanāksme notika 10.martā SIA "Krāslavas slimnīca" (Rīgas ielā 159, Krāslavā) un SIA "Preiļu slimnīca" (Raiņa bulvāris 13, Preiļi).
 • 6.darba grupas sanāksme notika 3. martā SIA "Cēsu klīnika" (Slimnīcas ielā 9, Cēsīs). Darba grupas locekļi apmeklēja SIA "Rīgas rajona slimnīca" traumpunktu (Lakstīgalas ielā 13, Siguldā) un SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" traumpunktu. Darba kārtība. Protokols.
 • 5.darba grupas sanāksme notika 24.februārī SIA "Madonas slimnīca", (Rūpniecības ielā 38, Madonā). Darba kārtība. Protokols.
 • 4.darba grupas sanāksme notika 17.februārī SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca" (Ādama ielā 2, Dobelē). Darba kārtība. Protokols.
 • 3.darba grupas sanāksme notika 10. februārī SIA "Tukuma slimnīca", (Raudas ielā 7, Tukumā). Darba kārtība. Protokols. "Jūrmalas slimnīca" (Vienības prospektā 19/21, Bulduros Jūrmalā). Darba kārtība
 • 2.darba grupas sanāksme notika 3.februārī SIA "Ogres rajona slimnīca" Darba kārtība. Protokols.
 • 1. darba grupas sanāksme notika 27.janvārī. Darba kārtība. Protokols.  

Prezentācijas 

 • Informācija par SIA "Saulkrastu slimnīca" - skatīt šeit;
 • Veselības norēķinu centra dati par veselības aprūpes budžeta līdzekļu patēriņu uz vienu teritorijas iedzīvotāju - skatīt šeit;
 • Par iespējamo slimnīcu infrastruktūras attīstību un medicīnisko pakalpojumu pieejamības nodrošināšanu - skatīt šeit;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienesta 2011. gada 22. martā Saeimā sniegtā informācija par NMP dienesta un lokālo slimnīcu sadarbību- skatīt šeit;
 • Informācija par SIA "Krāslavas slimnīca" - skatīt šeit;
 • Informācija par SIA "Ludzas slimnīca" - skatīt šeit;
 • Veselības norēķinu centra informācija par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību bijušajā Kuldīgas rajonā - skatīt šeit;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta informācija par situāciju Saldū, Priekulē, Kuldīgā un Talsos - skatīt šeit;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (turpmāk - NMPD) informācija  par Alūksni - skatīt šeit;
 • NMPD informācija par Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienību - skatīt šeit;
 • Informācija par SIA "Alūksnes slimnīca" - skatīt šeit;
 • Informācija par SIA "Saldus medicīnas centrs" - skatīt šeit;
 • Informācija par SIA "Priekules slimnīca" - skatīt šeit;
 • Informācija par SIA "Kurzemes slimnīca" - skatīt šeit;
 • Informācija par SIA "Preiļu slimnīca" - skatīt šeit;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (turpmāk - NMPD) informācija par situāciju Preiļos - skatīt šeit;
 • NMPD informācija par Krāslavu - skatīt šeit;
 • Veselības norēķinu centra informācija par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību bijušajos Krāslavas un Preiļu rajonos - skatīt šeit;
 • Informācija par SIA "Balvu un Gulbenes slimnīcu apvienība" - skatīt šeit;
 • Veselības norēķinu centra informācija par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību bijušajos Alūksnes, Balvu un Gulbenes rajonos - skatīt šeit;
 • Veselības ministrijas informācija "Par iespējamo slimnīcu infrastruktūras attīstību un medicīnisko pakalpojjumu pieejamības nodrošināšanu" - skatīt šeit;
 • SIA "Sarkanā Krusta Smiltenes slimnīca" pieejamie veselības aprūpes un īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumi - skatīt šeit;
 • SIA "Cēsu klīnika" par pieejamajiem veselības aprūpes pakalpojumiem - skatīt šeit;
 • Veselības norēķinu centrs par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību bijušajā Cēsu rajonā - skatīt šeit;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta informācija par Cēsu slimnīcu - skatīt šeit;
 • SIA "Limbažu slimnīca" darba analīze - skatīt šeit;
 • Veselības ekonomikas centra traumpunktos 2010. gada decembrī un 2011.gada janvārī veiktā darba analīze - skatīt šeit;
 • Darbības pārskats par Madonas novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Madonas slimnīca" - skatīt šeit;
 • Veselības norēķinu centra informācija par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Madonas un Aizkraukles reģionā - skatīt šeit;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta informācija par NMP Madonas un Aizkraukles reģionā - skatīt šeit;
 • Veselības norēķinu centra informācija par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Ogres reģionā - skatīt šeit;
 • Informācija par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Aizkraukles reģionā - skatīt šeit;
 • Veselības ministrijas prezentācija par "Stratēģiskā plānošana par veselības aprūpes iestādēm: Ziemeļīrijas piemērs" - skatīt šeit
 • Veselības ekonomikas centra prezentācija "Traumpunktu darbības analīze" - skatīt šeit
 • Informācija par SIA "Ogres slimnīca"  - skatīt šeit;
 • Informācija par SIA "Tukuma slimnīca"- skatīt šeit;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta informācija par Tukuma reģionu - skatīt šeit;
 • Veselības norēķinu centra informācija par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Tukuma un Jūrmalas reģionos - skatīt šeit;
 • Jūrmalas slimnīcas prezentācija - skatīt šeit
 • Neatliekamās palīdzības dienesta prezentācija - skatīt šeit
 • Medicīnas iestāžu beidrības valdes prekšsēdētājas A.Vānes prezentācija par Aprūpes slimnīcām - skatīt šeit;
 • Dobeles un apkārtnes slimnīcas prezentācija - skatīt šeit
 • Veselības norēķinu centra sagatavotā informācija par veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību Dobeles reģionā - skatīt šeit;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta prezentācija par Dobeles reģionu - skatīt šeit;
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta sniegtā informācija par Jūrmalas pacientu plūsmu - skatīt šeit; 
 • Bauskas slimnīcas prezentācija - skatīt šeit

Darba materiāli

 • Ikšķiles novada, Ķeguma novada, Lielvārdes novada un Ogres novada iedzīvotāju skaits un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju skaits, kam ir līgums par valsts apmaksātiem veselības aprūpes pakalpojumiem - *xcl.
 • Hospitalizāciju, gultas dienu skaits un vidējais ārstēšanas ilgums 2010. gadā dalījumā pa ārstniecības iestādēm un slimību profiliem - *xcl.
 • Pacientu proporcionālais sadalījums pa teritoriālo nodaļu slimnīcām - *xcl.
 • Pārskats par stacionārās veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanai veikto darbu sadalījumā pa pakalpojumu programmām 2010. gada janvārī - decembrī - *xcl.
 • Ārstu speciālistu apmeklējumu sadalījums 2010. gadā - *xcl.
 • Ģimenes ārstu pieņemšanas laiki pilsētās, kurās tiek nodrošināti traumpunktu pakalpojumi - *xcl.
 • Slimnīcas, kuras 2009. gadā un 2011. gada 11 mēnešos nodrošinājušas dzemdību palīdzību -*xcl.
 • Dati par personālu lokālajās slimnīcās -*xcl.
 • Informācija par valsts apmaksātiem pakalpojumiem traumpunktos -*xcl.
 • Finansējuma apjoms veselības aprūpes pakalpojumu apmaksai 2011. gadam - *xcl. 
 • Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāžu darba rādītāji 2010. gada II pusgadā- *xcl.
 • Informācija par neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu izmaksām - *xcl. 
 • Informācija par traumpunktu uzdevumiem - *xcl.