Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/ministrija/darba_grupas/gatavosanas_latvijas_prezidenturai_eiropas_savieniba_koordinacijas_darba_grupa/

Gatavošanās Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībā koordinācijas darba grupa

17.02.2015

Darba grupas nosaukums
Gatavošanās Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībā koordinācijas darba grupa. Darba grupas sastāvs - *pdf.

Darba grupas mērķis 
Nodrošināt efektīvu Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības Padomē sagatavošanas koordinācijas procesu.

Veselības ministrijas kontaktpersona
Agnese Raboviča, Eiropas lietu un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītāja, tālrunis: 67876060, e-pasts: agnese.rabovica@vm.gov.lv