Jūs atrodaties šeit: Ministrija
Jūs atrodaties šeit: Ministrija

Darba grupas, kuru darbība noslēgusies

08.10.2013

 • Darba grupa primārās veselības aprūpes attīstības plāna 2014.-2016.gadam izstrādei - skatīt šeit.
 • Darba grupa grozījumu veikšanai Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2011.-2017.gadam - skatīt šeit.
 • Darba grupa ģimenes ārstu kvalitātes kritēriju izstrādei - skatīt šeit.
 • Pamatnostādņu „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē” un programmas „Cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē 2006.-2015.gadam” aktualizācijai - skatīt šeit.
 • Darba grupa veselības obligātās apdrošināšanas koncepcijas projekta izstrādei - skatīt šeit.
 • Darba grupa normatīvā regulējuma pilnveidošanai uztura bagātinātāju izplatības jomā - skatīt šeit.
 • Darba grupa pārņemto saistību izvērtēšanai VA „Latvijas Infektoloģijas centrs” reorganizācijas procesā  - skatīt šeit.
 • Darba grupa sirds un asinsvadu slimību profilakses rīcības plāna izstrādei - skatīt šeit.
 • Darba grupa veselības nozares politikas novērtēšanas sistēmas izveidei - skatīt šeit.
 • Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu kompensācijas sistēmas nodrošināšanai 2011.gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros - skatīt šeit.
 • Ārstniecības riska fonda darbības tiesiskā pamata izstrādei - skatīt šeit.
 • Darba nespējas lapu izsniegšanas kārtības izvērtēšanai - skatīt šeit.
 • Ģimenes ārstu kvalitātes kritēriju izstrādei - skatīt šeit.
 • Lokālajās slimnīcās un traumpunktos sniedzamās palīdzības apjoma un darba organizācijas izvērtēšanai - skatīt šeit
 • Par zāļu lieltirgotāju un aptieku iesaisti kompensējamo zāļu un medicīnisko ierīču budžeta deficīta segšanā - skatīt šeit.
 • Priekšlikumu izstrādei izmaiņām normatīvajos aktos, kas regulē rezidentu apmācību un ārstu kompetenci ārstniecībā - skatīt šeit.
 • Priekšlikumu izstrādei pašvaldību lomas stiprināšanai primārajā veselības aprūpē un veselības veicināšanā - skatīt šeit.
 • Priekšlikumu izstrādei par stacionāro ārstniecības iestāžu darba kvalitātes vērtēšanas kritērijiem - skatīt šeit.
 • Rīcības plāna izstrādāšana reto slimību pacientu veselības aprūpes organizēšanai - skatīt šeit.
 • Slimību profilaksē un veselības veicināšanā iesaistīto resursu efektīvai izlietošanas uzlabošanai - skatīt šeit.
 • Latvijas nacionālās pozīcijas izstrādei par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvai par pacientu tiesību piemērošanu pārrobežu veselības aprūpē - skatīt šeit.
 • Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu kompensācijas sistēmas nodrošināšanai 2011.gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros - skatīt šeit.