Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/ministrija/darba_grupas/darba_grupa_veselibas_obligatas_apdrosinasanas_koncepcijas_p/

Darba grupa veselības obligātās apdrošināšanas koncepcijas projekta izstrādei

21.05.2012

Darba grupas nosaukums
Darba grupa veselības obligātās apdrošināšanas koncepcijas projekta izstrādei. Darba grupas sastāvs - skatīt šeit (grozījumi rīkojumā - skatīt šeit). Darba grupas termiņš 2012.gada 30.jūnijs.

Darba grupas mērķis
Izstrādāt veselības obligātās apdrošināšanas koncepcijas projektu.

Darba grupas kontakstpersona
Inese Andersone, Budžeta un investīciju departaments, tālrunis 67876187, e-pasts: inese.andersone@vm.gov.lv.

Darba grupas sanāksmju protokoli: