Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/ministrija/darba_grupas/darba_grupa_sirds_un_asinsvadu_slimibu_profilakses_ricibas_p/

Darba grupa sirds un asinsvadu slimību profilakses rīcības plāna izstrādei

07.05.2012

Darba grupas nosaukums
Darba grupa sirds un asinsvadu slimību profilakses rīcības plāna izstrādei. Darba grupas sastāvs - skatīt šeit.  

Darba grupas mērķis
Izvērtēt situāciju valstī sirds un asinsvadu slimību profilaksē un izstrādāt sirds un asinsvadu slimību profilakses rīcības plānu.

Darba grupas kontaktpersona
Lolita Meļķe-Prižavoite, Sabiedrības veselības departaments, tālrunis: 67876101, e-pasts: Lolita.Melke@vm.gov.lv

Darba grupas darba kārtības, protokoli