Jūs atrodaties šeit: Ministrija
Jūs atrodaties šeit: Ministrija

Darba grupa priekšlikumu izstrādei pašvaldību lomas stiprināšanai primārajā veselības aprūpē un veselības veicināšanā

18.04.2012

Darba grupas nosaukums
Darba grupa priekšlikumu izstrādei pašvaldību lomas stiprināšanai primārajā veselības aprūpē un veselības veicināšanā. Darba grupas sastāvs. Grozījumi rīkojumā - skatīt šeit.

Darba grupas mērķis
Izstrādāt priekšlikumus pašvaldību lomas stiprināšanai primārajā veselības aprūpē un veselības veicināšanā

Veselības ministrijas kontaktpersona
Sanita Kukliča, Sabiedrības veselības departaments, tālrunis 67876074, e-pasts: sanita.kuklica@vm.gov.lv

  • Darba grupas gala ziņojums par priekšlikumu izstrādi pašvaldību lomas stiprināšanai primārajā veselības aprūpē un veselības veicināšanā - skatīt šeit.
  • Informācija par citu valstu primārās veselības aprūpes modeļiem - skatīt šeit.

Darba grupas kārtības un protokoli

Prezentācijas

  • Veselības veicināšanas jomas un aktivitātes, kuras varētu iekļaut vadlīnijās, kuras pašvaldībām būtu jāveic visu  laiku neatkarīgi no valsts piešķirtā finansējuma vai esošām programmām - skatīt šeit.
  • Par zobārstniecības pakalpojumu pieejamību - skatīt šeit.
  • Primārā aprūpe un veselības veicināšana sabiedrības veselības nodrošināšanai - skatīt šeit;
  • Esošā situācija un problēmas primārajā veselības aprūpē - skatīt šeit;
  • Esošā situācija un problēmas veselības veicināšanā - skatīt šeit
  • Latvijas Farmaceitu biedrības prezentācija,  par aptieku lomu pirmārajā veselības aprūpē - skatīt šeit.