Jūs atrodaties šeit: Ministrija
Jūs atrodaties šeit: Ministrija

Darba grupa pārņemto saistību izvērtēšanai VA „Latvijas Infektoloģijas centrs” reorganizācijas procesā

27.07.2012

Darba grupas nosaukums
Darba grupa pārņemto saistību izvērtēšanai VA „Latvijas Infektoloģijas centrs” reorganizācijas procesā. Rīkojums par darba grupas izveidi - skatīt šeit.

Darba grupas mērķis
Izvērtēt un sniegt viedokli par to, vai SIA „Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” 2012.gadā no VA „Latvijas Infektoloģijas centrs” nodotā finansējuma ietvaros var segt pārņemtās saistības.

Darba grupas kontaktpersona
Artūrs Veidemanis, Veselības ministrijas Budžeta un investīciju departaments, tālrunis: 67876029, e-pasts: Arturs.Veidemanis@vm.gov.lv

Darba grupas sanāksmes darba kārtības un protokoli: