Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/ministrija/darba_grupas/darba_grupa_grozijumu_veiksanai_sabiedribas_veselibas_pamatn/

Darba grupa grozījumu veikšanai Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2011.-2017.gadam

25.02.2013

Darba grupas nosaukums
Darba grupa grozījumu veikšanai Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2011.-2017.gadam. Darba grupas sastāvs - skatīt šeit.

Darba grupas mērķis 
Līdz 2013.gada 15.februārim izstrādāt grozījumus Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2011.-2017.gadam. Sabiedrības veselības pamatnostādnēs 2011.-2017.gadam - skatīt šeit.

Darba grupas kontaktpersona
Valērija Muižniece, Sabiedrības veselības departaments, tālrunis: 67876027, e-pasts: Valerija.Muizniece@vm.gov.lv.

Darba grupas protokoli: