Jūs atrodaties šeit: Ministrija > Darba grupa elektronisko nikotīna ievades sistēmu tiesiskā regulējuma izstrādei

Darba grupa elektronisko nikotīna ievades sistēmu tiesiskā regulējuma izstrādei

14.08.2013

Darba grupas nosaukums
Darba grupa elektronisko nikotīna ievades sistēmu tiesiskā regulējuma izstrādei. Darba grupas sastāvs - skatīt šeit.

Darba grupas mērķis
Ņemot vērā, ka Latvijā nav specifisku normatīvo aktu, kas noteiktu ierobežojošus nosacījumus elektronisko nikotīna ievades sistēmu realizācijai, reklāmai un lietošanai, darba grupas mērķis ir izstrādāt elektronisko nikotīna ievades sistēmu tiesisko regulējumu.

2013.gada 3.maijā ar Veselības ministrijas rīkojumu Nr.95 tika apstiprināta  darba grupa, lai izstrādātu elektronisko nikotīna ievades sistēmu tiesisko regulējumu. Tajā iekļauti pārstāvji no Veselības ministrijas, Ekonomikas ministrijas, Finanšu ministrijas, Valsts ieņēmumu dienesta, Labklājības ministrijas, Iekšlietu ministrijas, Valsts policijas, Zāļu valsts aģentūras, Slimību profilakses un kontroles centra un Latvijas Ārstu biedrības. Darba grupas sanāksmēs Veselības ministrija piedāvāja izskatīšanai divas tiesiskā regulējuma versijas- vienu, kurā elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu realizācijas ierobežojumus paredzēts regulēt ar atsevišķiem Ministru kabineta noteikumiem, paredzot  deleģējumu Ministru kabineta noteikumu izstrādei likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”, otru, kas paredz noteikt elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu realizācijas aizliegumu likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”.

Saskaņā ar šā gada 27.jūnija darba grupas sanāksmes protokolu  un iesniegtajiem darba grupas locekļu priekšlikumiem, Veselības ministrija, Slimību profilakses un kontroles centrs, Zāļu valsts aģentūra, Labklājības ministrija, Finanšu ministrija, Valsts ieņēmumu dienests un Latvijas Ārstu biedrība atbalsta likumprojekta versiju, kas paredz elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu realizācijas aizliegumu Latvijā. Ekonomikas ministrija aicina papildināt Veselības ministrijas sagatavoto pamatojumu smēķēšanas ierīču aizliegumam ar pētījumiem par elektronisko cigarešu kaitējumu veselībai, norādot arī citu ES valstu pieredzi attiecībā uz šo produktu tiesisko regulējumu (precizēto un papildināto pamatojumu skatīt šeit). Savukārt, Iekšlietu ministrija neatbalsta minēto likumprojektu, atzīmējot, ka apzinātie riski un kaitējums pamatā būtu novēršams izstrādājot atsevišķus Ministru kabineta noteikumus atbilstoši likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu” noteiktajam deleģējumam.

Veselības ministrija, ievērojot darba grupas izteikto atbalstu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aizliegumam Latvijā, ir sagatavojusi likumprojektu „Grozījumi likumā „Par tabakas izstrādājumu realizācijas, reklāmas un lietošanas ierobežošanu”” un nodevusi to publiskai apspriešanai - skatīt šeit.

Darba grupas kontaktpersona
Alise Krūmiņa, Sabiedrības veselības departaments, tālrunis: 67876077, e-pasts: alise.krumina@vm.gov.lv.

Darba grupas protokoli:

  • 2013.gada 27.jūnija darba grupas protokols nr.2 - skatīt šeit.
  • 2013.gada 23.maija darba grupas protokols nr.1 - skatīt šeit.