Jūs atrodaties šeit: Ministrija
Jūs atrodaties šeit: Ministrija

Darba grupa darba nespējas lapu izsniegšanas kārtības izvērtēšanai

16.03.2012

Darba grupas sastāvs - skatīt šeit. Darba grupas termiņš 2012.gada 12.aprīlis.

Darba grupas mērķis
Izstrādāt priekšlikumus grozījumiem normatīvajos aktos saistībā ar darba nespējas lapu (turpmāk- DNL) izsniegšanas kārtību un izvērtētu iespējas novērst nepamatoti ilgstošu DNL izsniegšanu.

Darba grupas kontakstpersona
Antra Valdmane, Veselības aprūpes departaments, tālrunis 67876097, e-pasts: antra.valdmane@vm.gov.lv.

Darba nespējas lapu izsniegšanas kārtības izvērtēšanas darba grupas ziņojums - skatīt  šeit. Pielikumi:
1.pielikums - *pdf. 2.pielikums - *pdf. 3.pielikums - *pdf. 4.pielikums - *pdf. 5.pielikums - *pdf. 6.pielikums - *pdf. 7.pielikums - *pdf. 8.pielikums - *pdf.

Darba grupas protokoli: