Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/ministrija/darba_grupas/ambulatorajai_arstesanai_paredzeto_zalu_kompensacijas_sistem/

Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu kompensācijas sistēmas nodrošināšanai 2011.gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros

19.04.2012

Darba grupas sastāvs - skatīt šeit.

Darba grupas mēŗkis
Izstrādāt priekšlikumus sabalansētai ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas sistēmas nodrošināšanai 2011.gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Kontaktinformācija: 
Nacionālais veselības dienests - tālrunis: 67043700, e-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv