Jūs atrodaties šeit: Ministrija
Jūs atrodaties šeit: Ministrija

Ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu kompensācijas sistēmas nodrošināšanai 2011.gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros

19.04.2012

Darba grupas sastāvs - skatīt šeit.

Darba grupas mēŗkis
Izstrādāt priekšlikumus sabalansētai ambulatorajai ārstēšanai paredzēto zāļu un medicīnisko ierīču iegādes izdevumu kompensācijas sistēmas nodrošināšanai 2011.gadam piešķirto valsts budžeta līdzekļu ietvaros.

Kontaktinformācija: 
Nacionālais veselības dienests - tālrunis: 67043700, e-pasts: nvd@vmnvd.gov.lv