Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/ministrija/budzets/

Budžets

21.01.2019

 • 2018.gada veselības aprūpes budžeta izdevumi - *pdf.
  • Informācija par Veselības ministrijas pamatbudžetā apstiprinātajiem resursu izdevumiem - *pdf.
 • 2017.gada veselības aprūpes budžeta izdevumi - *pdf.
 • 2016.gada veselības aprūpes budžeta izdevumi - *pdf.
 • 2015.gada veselības aprūpes budžeta izdevumi - *pdf.
 • Veselības ministrijas budžeta izlietojums - *pdf. (informācija uz 31.05.2015.)
 • 2014.gada veselības aprūpes budžets - *pdfPar 2014.gada veselības nozares budžeta veidošanu.
 • 2013.gada veselības aprūpes budžets (31.12.2013.) - *pdf.
 • 2012.gada veselības aprūpes budžets (31.12.2012.) *pdf.

Informācija par budžeta izlietojumu un nodarbināto skaitu:

 • 21.01.2019. Informācija par Veselības ministrijas amatpersonām, ierēdņiem un darbiniekiem izmaksāto atalgojumu 2018.gada decembrī - *pdfInformācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2007.gada 6.marta noteikumu Nr.171 "Kārtība, kādā iestādes ievieto informāciju internetā" 11.16.apakšpunktu un 12.2.punktu).

  • I​nformācija par Veselības ministrijas amatpersonām, ierēdņiem un darbiniekiem izmaksāto atalgojumu 2018.gada janvārī - *pdf.; februārī - *pdf.; martā - *pdf.; aprīlī - *pdf.; maijā - *pdf.; jūnijā - *pdf.; jūlijā - *pdf.; augustā - *pdf.; septembrī - *pdf. ; oktobrī - *pdf.; novembrī - *pdf.
 • 17.12.2018Informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru Veselības ministrijā sadalījumā pa amatu grupām (informācija publicēta saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 12.aprīļa noteikumiem Nr.225 "Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām") - *pdf.

 • 19.12.2017. Informācija par piemaksām, prēmijām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem Veselības ministrijā  - *pdf.

 • 14.08.2018. Veselības ministrijas Pamatbudžeta programmas, apakšprogrammas, pasākuma resursu izdevumu segšanai un plānoto izdevumu precizētās tāmes  2018.gadam. - *xls.

Informācija par Veselības ministrijas padotības iestāžu budžeta izlietojumu: