Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/ministrija/aktualie_jautajumi_veselibas_ministrei1/jautajums_veselibas_ministrei_kada_bija_konferences_veseliba/

Jautājums veselības ministrei: „Kāda bija konferences „Veselība izaugsmei!” ideja? Kā Jūs vērtējat konferences norisi un rezultātus?

21.03.2013

Atbild veselības ministre Ingrīda Circene: „Vesels un darbspējīgs cilvēks ir valsts ekonomiskās izaugsmes un sabiedrības labklājības pamatā. Tomēr sabiedrības veselības uzlabošanu nav iespējams panākt vienas – veselības nozares ietvaros. Tādēļ konferences mērķis bija akcentēt visu nozaru savstarpējās mijiedarbības nozīmi veselīgas sabiedrības, ekonomiskās izaugsmes un sociālās labklājības veicināšanā.

Konferences nozīmību gan Latvijas, gan starptautiskā mērogā apliecina augstās amatpersonas, kuras ne tikai pagodināja ar savu klātbūtni, bet arī uzstāšanos ar referātiem – Latvijas Republikas Ministru prezidents Valdis Dombrovskis, Pasaules Veselības organizācijas Eiropas Reģionālā biroja direktore Zsuzsanna Jakab, Latvijas Republikas labklājības ministre Ilze Viņķele, Lietuvas Republikas veselības ministrs Vytenis Povilas Andriukaitis, kā arī Pasaules bankas vecākais padomnieks Charles Griffin – tāpat nozari administrējošo institūciju, Latvijas ārstniecības iestāžu vadība un sabiedrisko organizāciju pārstāvji.

Konferences noslēgumā tika pieņemta rezolūcija, kas paredz, ka:

  • veselība ir viens no stūrakmeņiem Nacionālā attīstības plāna virsmērķa – ekonomikas izrāviena sasniegšanai;
  • konferences mērķi ir vienoti ar Eiropas Savienības  daudzgadu rīcības programmu un Pasaules Veselības organizācijas stratēģiju „Veselība 2020”;
  • ekonomiskās krīzes laikā veiktas nopietnas strukturālas reformas, kuru rezultātā veselības aprūpe kļuvusi efektīvāka un vairāk orientēta uz pacientu interesēm;
  • veselības kā vērtības apzināšanas un tās aktīva saglabāšana ir visu valsts un pašvaldības varas līmeņu, visu politiku un pilsoniskās sabiedrības mērķis;
  • ar stabilu ilgtermiņā prognozējamu finansējuma palielinājumu veselības nozarē tiks uzlabota pakalpojumu pieejamība;
  • kvalificēta veselības aprūpes darbinieku nodrošināšanai nepieciešama virzība uz konkurētspējīgu atalgojuma līmeni;
  • sabiedrības veselības nodrošināšana ir visu nozaru un sabiedrības kopīga atbildība.”  

Ar konferences "Veselība izaugsmei" rezolūciju iespējams iepazīties šeit.