Jūs atrodaties šeit: Kontakti > Bankas rekvizīti
Jūs atrodaties šeit: Kontakti > Bankas rekvizīti

Bankas rekvizīti

03.01.2019

Latvijas Republikas Veselības ministrija
Brīvības iela 72, Rīga, LV - 1011, Latvija
Nodokļu maksātāju reģistrācijas nr. 90001474921
Banka: Valsts kase, kods: TRELLV22
Konta Nr. LV17TREL2290562020000