Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Ziņojums par veselības aprūpes sistēmas reformu

Konceptuālais ziņojums “Par veselības aprūpes sistēmas reformu”

10.08.2017

Konceptuālais ziņojums “Par veselības aprūpes sistēmas reformu” - *docx.

Konceptuālā ziņojuma “Par veselības aprūpes sistēmas reformu” pielikumi:

1.pielikums. Posteņu skaits stacionāra nodaļās atbilstoši plānotajam gultu skaitam attiecīgajā profilā - *docx.

2.pielikums. Plānoto ārstniecības personu (ārstu, māsu) skaits sadalījumā pa pamatspecialitātēm, apakšspecialitātēm un papildspecialitātēm (valsts apmaksāto pakalpojumu sniegšanai) - *docx.

3.pielikums. Uzņemšanas un stacionārajās nodaļās rekomendējošais ārstniecības personu skaits sadalījumā pa pamatspecialitātēm sistēmiski svarīgajās ārstniecības iestādēs - *docx.