Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/valsts_veselibas_apdrosinasana/

Par valsts veselības apdrošināšanas sistēmu

22.01.2019

Līdz 2019.gada 30.jūnijam iedzīvotājiem ir tiesības saņemt veselības aprūpes pakalpojumus neatkarīgi no veselības apdrošināšanas iemaksu veikšanas!

Saeima šī gada 16.janvārī apstiprināja grozījumus Veselības aprūpes finansēšanas likumā, kas paredz līdz 2019.gada 1.jūlijam atlikt valsts apmaksāto veselības pakalpojumu dalīšanu divos grozos atbilstoši personas veselības apdrošināšanas statusam. Tādējādi līdz šā gada 1.jūlijam tiek saglabāta līdz šim spēkā esošā veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas kārtība.

Par valsts veselības apdrošināšanu:

Valsts veselības apdrošināšanas ietvaros no 2019.gada 1.jūlija Latvijā valsts apmaksātie medicīnas pakalpojumi tiks iedalīti pamata un pilnā “groza” pakalpojumos.

Valsts apmaksāto medicīniskās palīdzības minimumu jeb veselības aprūpes pakalpojumu pamata grozu varēs saņemt ikviens valsts iedzīvotājs neatkarīgi no apdrošināšanas statusa.

Pilnā “groza” pakalpojumu klāsts būs pieejams iedzīvotājiem, kuri Latvijā ir sociāli apdrošināti, balstoties uz kādu no šiem statusiem:

  • iedzīvotājs ir legālais darba ņēmējs, kurš veic sociālās apdrošināšanas iemaksas vispārējā nodokļu režīmā;
  • iedzīvotājs atbilst kādai no 21 sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām, kuras apdrošina valsts (bērni; pensionāri, kuri saņem Latvijas Republikas pensiju; Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrējušies bezdarbnieki u.c.);
  • iedzīvotājs veic brīvprātīgās veselības apdrošināšanas iemaksas.

Savukārt iedzīvotāji, kuri no 2019.gada 1.jūlija nebūs apdrošināti, būs tiesīgi saņemt medicīnas pakalpojumu pamata "grozu" – neatliekamo medicīnisko palīdzību (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta, slimnīcu uzņemšanas nodaļu, steidzamās medicīniskās palīdzības punktos, slimnīcu stacionāros sniegto ārstniecību), ģimenes ārsta sniegto aprūpi, diagnostiskos izmeklējumus, kas veikti ar ģimenes ārsta nosūtījumu, onkoloģijas profilaksi un ārstēšanu, infekcijas slimību ārstēšanu u.c.

Nacionālais veselības dienests (NVD) ir izstrādājis tiešsaistes (online) testu iedzīvotājiem, kas sniedz iespēju ērti un vienkārši noskaidrot savu apdrošināšanas statusu un to, vai pilnā “groza” medicīnas pakalpojumu saņemšanai iedzīvotājam ir jāveic veselības apdrošināšanas iemaksas. Tiešsaistes tests ir pieejams interneta vietnē www.apdrosinaties.lv.

Plašāka informācija par valsts veselības apdrošināšanu ir pieejama NVD interneta vietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Valsts veselības apdrošināšana”:

Veselības apdrošināšanas iemaksas administrē Nacionālais veselības dienests.

Par valsts veselības apdrošināšanas sistēmas ieviešanu:

Saeima 2017.gada 14.decembrī ir pieņēmusi Veselības aprūpes finansēšanas likumu, kas paredz ieviest veselības apdrošināšanas sistēmu.

Par veselības aprūpes pakalpojumu pamata un pilno "grozu":

Personas, kuras ietilpst kādā no sociāli mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām*, kā arī legālie darba ņēmēji, kuri veic sociālās iemaksas, valsts automātiski apdrošina un šiem cilvēkiem tiek nodrošināts pilnais veselības aprūpes pakalpojumu grozs. Pilnajā veselības aprūpes pakalpojuma grozā ietilpst:

*Valsts apdrošinātās iedzīvotāju grupas:

Pilno veselības aprūpes pakalpojumu grozu saņems arī legālie darba ņēmēji jeb personas, kuras veic valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas. 

Savukārt, personām, kuras vēlas saņemt valsts veselības apdrošināšanu, bet neveic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, valsts piedāvā īpašus nosacījumus, lai pievienotos: 

2018.gadā – 51,60 eiro /gadā (1 % apmērā no minimālās mēnešalgas)
2019.gadā – 154,80 eiro /gadā (3 % no minimālās mēnešalgas)
2020.gadā – 258 eiro /gadā (5 % no minimālās mēnešalgas)

Būtiski, veicot iemaksas, ievērot šādu kārtību, pretējā gadījumā personai, kura izvēlās pievienoties vēlāk, jāmaksā arī par iepriekšējiem 2 gadiem. 

Brīvprātīgās apdrošināšanas iemaksas personām ir tiesības veikt no 2018.gada 1.septembra, norēķinoties ar bankas maksājumu karti klātienē kādā no Nacionālajā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām vai veicot pārskaitījumu, piemēram, bankā vai pasta nodaļā. No 2019. gada 1. janvāra, maksājumu varēs veikt arī vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā jeb E-veselībā (https://eveseliba.gov.lv/), kur būs pieejams elektroniski sagatavots veselības apdrošināšanas iemaksas paziņojums.
 
Brīvprātīgo iemaksu veikšanas kārtība: