Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Valsts veselības apdrošināšana

Par valsts veselības apdrošināšanas sistēmu

28.09.2018

Par valsts veselības apdrošināšanas sistēmas ieviešanu:

Saeima 2017.gada 14.decembrī, trešajā galīgajā lasījumā, ir pieņēmusi Veselības aprūpes finansēšanas likumu, kas paredz ieviest veselības apdrošināšanas sistēmu. 2018.gads uzskatāms par pārejas periodu.

Šogad Latvijas iedzīvotājiem ir tiesības uz valsts apmaksātajiem veselības aprūpes pakalpojumiem valsts obligātās veselības apdrošināšanas ietvaros, neatkarīgi no nodarbinātības vai piederības kādai no automātiski apdrošinātu personu kategorijām. Ieviešot veselības apdrošināšanas sistēmu, paredzēts, ka sākot ar 2019.gadu valsts apmaksātu veselības aprūpi varēs saņemt apdrošinātās personas. Sistēma būs taisnīgāka un izdevīgāka tiem iedzīvotājiem, kuri dzīvo un legāli strādā Latvijā, un veic sociālās apdrošināšanas iemaksas. 

Par valsts veselības apdrošināšanu:

Ieviešot valsts veselības apdrošināšanu, no 2019.gada 1.janvāra Latvijā valsts apmaksātie medicīnas pakalpojumi tiks iedalīti pamata un pilnā “groza” pakalpojumos. Pilnā “groza” pakalpojumu klāsts būs pieejams iedzīvotājiem, kuri Latvijā ir sociāli apdrošināti, balstoties uz kādu no šiem statusiem:

  • iedzīvotājs ir legālais darba ņēmējs, kurš veic sociālās apdrošināšanas iemaksas vispārējā nodokļu režīmā;
  • iedzīvotājs atbilst kādai no 21 sociāli mazaizsargāto iedzīvotāju grupām, kuras apdrošina valsts (bērni; pensionāri, kuri saņem Latvijas Republikas pensiju; Nodarbinātības valsts aģentūrā reģistrējušies bezdarbnieki u.c.);
  • iedzīvotājs veic brīvprātīgās veselības apdrošināšanas iemaksas.

Savukārt iedzīvotāji, kuri no 2019.gada 1.janvāra nebūs apdrošināti, būs tiesīgi saņemt medicīnas pakalpojumu pamata "grozu" – neatliekamo medicīnisko palīdzību (Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, slimnīcu uzņemšanas nodaļas, steidzamās medicīniskās palīdzības punkti, slimnīcu stacionāri), ģimenes ārsta sniegto aprūpi, diagnostiskos izmeklējumus, kas veikti ar ģimenes ārsta nosūtījumu, onkoloģijas profilaksi un ārstēšanu, infekcijas slimību ārstēšanu u.c.

Nacionālais veselības dienests (NVD) ir izstrādājis tiešsaistes (online) testu iedzīvotājiem, kas sniedz iespēju jau šobrīd ērti un vienkārši noskaidrot savu apdrošināšanas statusu un to, vai pilnā “groza” medicīnas pakalpojumu saņemšanai iedzīvotājam ir jāveic veselības apdrošināšanas iemaksas. Tiešsaistes tests ir pieejams interneta vietnē www.apdrosinaties.lv.

Plašāka informācija par valsts veselības apdrošināšanu ir pieejama NVD interneta vietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Valsts veselības apdrošināšana”:

Veselības apdrošināšanas iemaksas administrē Nacionālais veselības dienests.

Plašāks skaidrojums par valsts veselības apdrošināšanas sistēmu

Valsts apmaksātais medicīniskās palīdzības minimumu jeb veselības aprūpes pakalpojumu pamata grozu saņems visi iedzīvotāji neatkarīgi no apdrošināšanas statusa.

Personas, kuras ietilpst kādā no sociāli mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām*, kā arī legālie darba ņēmēji, kuri veic sociālās iemaksas, valsts automātiski apdrošina un šiem cilvēkiem tiek nodrošināts pilnais veselības aprūpes pakalpojumu grozs. Pilnajā veselības aprūpes pakalpojuma grozā ietilpst:

*Valsts apdrošinātās iedzīvotāju grupas:

Pilno veselības aprūpes pakalpojumu grozu saņems arī legālie darba ņēmēji jeb personas, kuras veic valsts obligātās sociālās apdrošināšanas iemaksas. 

Savukārt, personām, kuras vēlas saņemt valsts veselības apdrošināšanu, bet neveic valsts sociālās apdrošināšanas iemaksas, valsts piedāvā īpašus nosacījumus, lai pievienotos: 

2018.gadā – 51,60 eiro /gadā (1 % apmērā no minimālās mēnešalgas)
2019.gadā – 154,80 eiro /gadā (3 % no minimālās mēnešalgas)
2020.gadā – 258 eiro /gadā (5 % no minimālās mēnešalgas)

Būtiski, veicot iemaksas, ievērot šādu kārtību, pretējā gadījumā personai, kura izvēlās pievienoties vēlāk, jāmaksā par iepriekšējiem 2 gadiem. Piemēram, Igaunijā šāds maksājums par vienu gadu ir aptuveni 1900 eiro.

Brīvprātīgās apdrošināšanas iemaksas personām būs tiesības veikt no 2018.gada 1.septembra, norēķinoties ar bankas maksājum karti klātienē kādā no Nacionālajā veselības dienesta teritoriālajām nodaļām (www.vmnvd.gov.lv) vai veicot pārskaitījumu, piemēram, bankā vai pasta nodaļā. No 2019. gada 1. janvāra, maksājumu varēs veikt arī vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā jeb E-veselībā (https://eveseliba.gov.lv/), kur būs pieejams elektroniski sagatavots veselības apdrošināšanas iemaksas paziņojums.
 
Brīvprātīgo iemaksu veikšanas kārtība:
 
Izstrādātais  Ministru kabineta noteikumu projekts "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" 5.jūlijā nodots sabiedriskajai apspriešanai. Lai grozījumi stātos spēkā, tie vēl jāapstiprina Ministru kabinetā. 
 
Par pārrobežu direktīvu “Par pacientu tiesību piemērošanu veselības aprūpē”:
 
Pārrobežu Direktīvā “Par pacientu tiesību piemērošanu veselības aprūpēir skaidri noteikti pārrobežu veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas nosacījumus. Direktīva attiecas uz Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas dalībvalstīm (Islandi, Norvēģiju, Lihtenšteinu) un Šveici.
 
Gadījumos, kad ārvalstu iedzīvotājam nepieciešama medicīniska palīdzība Latvijā, direktīva nodrošina pacientiem iespēju vērsties attiecīgo valstu kontaktpunktos (Latvijā tas ir Nacionālais veselības dienests), kas sniedz informāciju par veselības aprūpi attiecīgajā valstī un par kārtību, kā saņemt veselības aprūpi citās ES, EEZ dalībvalstīs un Šveicē.
 
Informācija par attiecīgās valsts kontaktpunktu pieejama šeit:. Savukārt sazināties ar Latvijas jeb Nacionālo veselības dienesta Kontaktpunktu iespējams:
  • telefoniski pa tālruni Latvijas iedzīvotājiem 80001234 (darbdienās plkst. 8:30 – 17:00)
  • pa tālruni no ārzemju numuriem + 371 67045005 (darbdienās plkst. 8:30 - 17.00)
  • pa e-pastu: nvd@vmnvd.gov.lv
Direktīva nodrošina iespēju saņemt izdevumu atlīdzību par citā valstī saņemtu plānveida veselības aprūpi. Pirms plānveida veselības aprūpes pakalpojuma saņemšanas citā valstī būtu nepieciešams sazināties ar mītnes valsts atbildīgo dienestu, lai pārliecinātos par līdzekļu atgūšanas nosacījumiem. 
 

 
 
1Pārrobežu Direktīva (2011/24/ES) "Par pacientu tiesību piemērošanu veselības aprūpē", stājusies spēkā 2013.gada 25.oktobrī.