Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/tiesibu_aktu_projekti11/

Tiesību aktu projekti

11.07.2018

Veselības ministrijas izstrādātie likumprojekti izskatāmi Saeimā:

Iesniegts Saeimā 21.04.2016. Grozījumi Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā 

Iesniegts Saeimā 06.11.2013. Grozījumi Seksuālās un reproduktīvās veselības likumā

Veselības ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti, kas pieteikti izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē (VSS) 2018.gadā:

 

Veselības ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti, kas pieteikti izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē (VSS) 2017.gadā:

Veselības ministrijas izstrādātie tiesību aktu projekti, kas pieteikti izskatīšanai Valsts sekretāru sanāksmē (VSS) 2016.gadā: