Izdrukāts no: //www.vm.gov.lv//www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/starpnozaru_komisijas/veselibas_aprupes_nozares_apakspadome_/

Veselības aprūpes nozares apakšpadome

14.08.2018

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Veselības aprūpes nozares apakšpadome (VANA).

  • Veselības ministrijas 2016.gada 26.augusta Rīkojums Nr.107 "Par Veselības aprūpes nozares apakšpadomes valdības puses pārstāvjiem" - *pdf.
  • Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes nolikums.

Starpnozaru komisijas mērķis: Nodrošināt sadarbību NTSP ietvaros starp valdības pusi, arodbiedrības pusi un darba devēju pusi veselības aprūpes jautājumos.

Veselības ministrijas kontaktpersona: Anita Jurševica, Juridiskā nodaļa, tālrunis: 67876186, e-pasts: anita.jursevica@vm.gov.lv