Jūs atrodaties šeit: Aktualitātes > Sabiedrības līdzdalība > Starpnozaru komisijas > Veselības aprūpes nozares apakšpadome

Veselības aprūpes nozares apakšpadome

26.08.2016

Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes (NTSP) Veselības aprūpes nozares apakšpadome (VANA).

 • Veselības ministrijas 2016.gada 26.augusta Rīkojums Nr.107 "Par Veselības aprūpes nozares apakšpadomes valdības puses pārstāvjiem" - *pdf.
 • Nacionālās trīspusējās sadarbības padomes nolikums.

Starpnozaru komisijas mērķis: Nodrošināt sadarbību NTSP ietvaros starp valdības pusi, arodbiedrības pusi un darba devēju pusi veselības aprūpes jautājumos.

Veselības ministrijas kontaktpersona: Anita Jurševica, Juridiskā nodaļa, tālrunis: 67876186, e-pasts: Anita.Jursevica@vm.gov.lv  
 
VANA darba kārtības un protokoli:

2015.gada sēdes darba kārtības un protokoli:

 • 2015.gada 30.septembra sēdes darba kārtība: 1) Iepriekšējā VANA sēdes protokola apstiprināšana; 2) 2016.gada valsts budžeta projekts (veselības nozares sadaļa) un ar to saistītie jautājumi; 3) Precizētais VANA nolikums.
 • 2015.gada 3.septembra sēdes darba kārtība: 1) 2016.gada valsts budžeta projekts (veselības aprūpes sadaļa) un ar to saistītie jautājumi; 2) Precizētais VANA nolikums.

2014.gada sēdes darba kārtības un protokoli:

 • 2014.gada 26.novembra sēdes darba kārtība: 1) Iepriekšējā VANA sēdes protokola apstiprināšana; 2) 2015.gada valsts budžeta projekts un prioritātes; 3) Grozījumi Ministru kabineta 2013.gada 17.decembra noteikumos Nr.1529 "Veselības aprūpes organizēšanas un finansēšanas kārtība" par speciālistu iziešanu no daudzprofilu ārstniecības iestādēm un laboratorijas darbu apmaksas nosacījumi.

 • 2014.gada 6.novembra sēdes darba kārtība: 1) Iepriekšējā VANA sēdes protokola apstiprināšana; 2) Valsts budžeta projekts 2015.gadam; 3) NVD izsludinātā atlases procedūra "Sekundāro ambulatoro veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju atlases procedūra pakalpojuma sniegšanai 2015.gadā".

 • 2014.gada 19.jūnija sēdes darba kārtība: Iepriekšējā VANA sēdes protokola apstiprināšana, jaunās politikas iniciatīvas, informācija par vidējo darba samaksu ārstniecības iestādēs 2013.gada I ceturksnī un 2014.gada I ceturksnī salīdzinājumu un tam nepieciešamo datu pieprasīšanu no ārstniecības iestādēm.

 • 2014.gada 20.februāra sēdes darba kārtība: Iepriekšējā VANA sēdes protokola apstiprināšana, darba samaksas pieaugums ārstniecības personām ar 2014.gada 1.janvāri.

2013.-2011.gada sēdes darba kārtības un protokoli:

 • 2013.gada 19.decembra sēdes darba kārtība: Iepriekšējā VANA sēdes protokola apstiprināšana, Valsts budžets 2014.gadam, 2014.gada VANA sēdē izskatāmie jautājumi.
 • 2013.gada 12.septembra sēdes darba kārtība: Iepriekšējā VANA sēdes protokola apstiprināšana, cilvēkresursu attīstība veselības aprūpē, grozījumi Ministru kabineta 2006.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.265 "Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība".
 • 2013.gada 15.maija sēdes darba kārtība: Iepriekšējā VANA sēdes protokola apstiprināšana; Veselības aprūpes speciālistu apmācība un rezidentūru studiju programmu nodrošinājums.
 • 2013.gada 4.marta sēdes darba kārtība: Iepriekšējā VANA sēdes protokola apstiprināšana; Nacionālā veselības dienesta un veselības aprūpes pakalpojumu sniedzēju savstarpējo līgumu saturs pa līgumu grupām 2013.gadā.
 • 2012.gada 20.decembrī sēdes darba kārtība: Iepriekšējā VANA sēdes protokola apstiprināšana; Latvijas Nacionālajā attīstības plānā 2014.-2020.gadam iekļautās veselības aprūpes jomas aktivitātes.
 • 2012.gada 1.novembrī sēde notiks plkst. 14.00 (Veselības ministrijā 317.kab). Darba kārtībā: Iepriekšējās VANA sēdes protokola apstiprināšana. Veselības aprūpes budžeta projekts 2013.gadam. Smēķēšanas ierobežošana un tabakas izstrādājumu realizācijas ierobežojumi (pēc NTSP ierosinājuma).
 • 2012.gada 25.oktobra sēdes darba kārtībā: Iepriekšējās VANA sēdes protokola apstiprināšana; Veselības aprūpes budžeta projekts 2013.gadam; Smēķēšanas ierobežošana un tabakas izstrādājumu realizācijas ierobežojumi (pēc NTSP ierosinājuma).
 • 2012.gada 19.jūlija sēdes darba kārtība: Iepriekšējās VANA sēdes protokola apstiprināšana; Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas piesaiste nodokļu maksāšanai (atbilstoši NTSP sēdes parotokola 3.jautājuma lemjošās daļas trešajam punktam); Informācija par 2012.gada budžeta grozījumiem un 2013.gada budžeta projekta izstrādi. Protokols - skatīt šeit.
 • 2012.gada  20.aprīļa sēdes darba kārtība: Iepriekšējās VANA sēdes protokola apstiprināšana. Veselības aprūpes pakalpojumu apmaksas piesaiste nodokļu maksāšanai. Protokols - skatīt šeit.
 • 2011.gada 15.decembra sēdes darba kārtība: Iepriekšējās VANA sēdes protokola apstiprināšana; DRG (ar diagnozēm saistītās grupas) apmaksas metode (Nacionālais veselības dienests).
 • 2011.gada 8.septembra sēdes darba kārtība: Iepriekšējās VANA sēdes protokola apstiprināšana; ES politikas iniciatīvas ieviešana un Eiropas veselības programmu apspriešana (Veselības ministrija). Protokols - skatīt šeit.
 • 2011.gada 2.jūnija darba kārtība - skatīt šeit. Protokols - skatīt šeit.
 • 2011.gada 24.marta darba kārtība - skatīt šeit. Protokols - skatīt šeit.