Izdrukāts no: //www.vm.gov.lv//www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/starpnozaru_komisijas/starpnozaru_gripas_pandemijas_gatavibas_planosanas_komisija/

Starpnozaru gripas pandēmijas gatavības plānošanas komisija

13.01.2016

Starpnozaru komisijas nosaukums
Starpnozaru gripas pandēmijas gatavības plānošanas komisija. Komisijas sastāvs (*pdf.).

Starpnozaru komisijas mērķis 
Aktualizēt gripas pandēmijas gatavības plānu, veikt risku analīzi un noteikt vienotu rīcību gripas pandēmijas gadījumā.

Veselības ministrijas kontaktpersona
Jana Feldmane, Sabiedrības veselības departaments, tālrunis: 67876119, e-pasts: jana.feldmane@vm.gov.lv.
 
Starpnozaru komisijas protokoli

  • 2012.gada 12.decembra protokols - *pdf.
  • 2011.gada 20.decembra protokols - *pdf.
  • 2011.gada 12.maija protokols - *pdf.
  • 2010.gada 12.marta protokols - *pdf.