Izdrukāts no: http://www.vm.gov.lv/ttp://www.vm.gov.lv/lv/aktualitates/sabiedribas_lidzdaliba/starpnozaru_komisijas/poliomielita_uzraudzibas_komisija/

Poliomielīta uzraudzības komisija

15.09.2017

Poliomielīta uzraudzības komisijas sastāvs (*pdf.). Komisijas nolikums (*pdf).

Komisijas mērķis
Saglabāt no poliomielīta brīvas teritorijas statusu pēcsertifikācijas periodā un, lai izvērtētu poliomielīta epidemioloģiskās uzraudzības  pasākumu nodrošināšanu valstī.

Veselības ministrijas kontaktpersona
Jana Feldmane, Sabiedrības veselības departamenta Vides veselības nodaļas vadītāja, tālrunis: 67876119, e-pasts: jana.feldmane@vm.gov.lv 

Poliomielīta uzraudzības komisijas 2015.gada protokoli:

  • 2016.gada 14.decembra komisijas sēdes protokols - *pdf.

Poliomielīta uzraudzības komisijas 2015.gada protokoli:

  • 2015.gada 13.oktobra komisijas sēdes protokols - *pdf.

Poliomielīta uzraudzības komisijas 2013.gada protokoli:

  • 2013.gada 31.janvāra komisijas sēdes protokols - *pdf. Pielikumi: nr.1 (1.daļa - *pdf.; 2.daļa - *pdf.); nr.2 (1.daļa - pdf.; 2.daļa *pdf.); pielikums nr.3 (*pdf.).
  • 2013.gada 19.novembra komisijas sēdes protokols - *pdf.